Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój sprzętu gaśniczego

Gaszenie pożarów wymaga oczywiście urządzeń i środków ochrony osobistej, które działają niezawodnie w wyjątkowych warunkach. W zależności od scenariusza muszą one chronić przed ekstremalnymi wpływami, takimi jak ciepło i płomień, zimny i ciągły deszcz, ale także paliwa, olej hydrauliczny i - w zależności od klasy ochrony - nawet przed wirusami i bakteriami.

Teraz można by pomyśleć, że ochrona w ekstremalnych warunkach i minimalny ślad ekologiczny są ze sobą sprzeczne i że można osiągnąć tylko jedno lub drugie. Ale pomimo ogólnie intensywnej dyskusji w ostatnich latach, zawsze czuliśmy się zobowiązani wobec społeczeństwa, a więc również wobec środowiska naturalnego.

Ostrożne korzystanie z zasobów

Naszym celem jest bycie pionierem w dziedzinie sprzętu gaśniczego, nie tylko w zakresie bezpieczeństwa, innowacji i technologii, ale również w zakresie ustanawiania najlepszych standardów środowiskowych i zrównoważonego rozwoju w całej branży.

Tak więc, na przykład, wiele lat temu, we współpracy z producentami silników, przestawiliśmy nasze generatory prądu na nowoczesne silniki z wtryskiem - jak dotąd nowość w tej klasie. Nowy silnik pozwala oszczędzać paliwo, a wartości emisji spalin zostały zauważalnie obniżone.

Zaawansowany układ obwodów generatora mocy zainstalowany w pojeździe umożliwia automatyczne wyłączanie jego silnika głównego i zasilanie odbiorników energii elektrycznej przez bardziej ekologiczny generator mocy w wielu zastosowaniach. Pozwala to na znaczne zmniejszenie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń, a ponadto wydłuża okresy międzyobsługowe silnika pojazdu.

Jesteśmy zdecydowanym zwolennikiem stosowania środków pianotwórczych niezawierających fluoru. Również w tym przypadku chcemy przyczynić się do znacznego ograniczenia stosowania potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska substancji.

Najnowocześniejsze systemy mieszania i technologie gaśnicze zmniejszają zarówno zużycie dodatków do środków gaśniczych, jak i cennej wody bez uszczerbku dla ochrony i bezpieczeństwa.

Materiały nadające się do recyklingu i przyjazne dla środowiska od stóp do głów

Nasze pierwsze hełmy strażackie opracowaliśmy i wyprodukowaliśmy już w 1992 roku. Już na etapie doboru materiałów szczególną uwagę zwrócono na zrównoważony rozwój - zamiast problematycznych tworzyw termoutwardzalnych stosowano odporne na wysokie temperatury, ale nadające się do recyklingu termoplasty poliamidowe.

Ta podstawowa zasada jest konsekwentnie przestrzegana do dnia dzisiejszego. Najnowsza generacja hełmów strażackich jest również wykonywana z materiałów, które były stale ulepszane, ale zawsze na bazie tworzyw termoplastycznych, dzięki czemu są tak przyjazne dla środowiska, jak to tylko możliwe.

Pomimo wymogu, że materiały na odzież ochronną muszą być wyjątkowo wytrzymałe, trwałość ma tu również ogromne znaczenie. Wysokiej jakości skóry stosowane w obecnych modelach , jak również inne, pochodzą wyłącznie z niemieckich źródeł i odpowiadają najwyższym możliwym standardom. Główne materiały do produkcji kombinezonów ochronnych, takie jak materiały wierzchnie, tkaniny, włókniny itp. pochodzą w całości z Europy Środkowej (głównie z Niemiec) i są produkowane w najlepszych możliwych warunkach środowiskowych.

Krótkie drogi transportu i wysokie standardy dzięki europejskim zakładom produkcyjnym

Zasadniczo dużo uwagi poświęca się również mniej oczywistym "grzechom środowiskowym", takim jak niepotrzebne odległości transportowe, których w miarę możliwości unika się. W ten sposób zapewniamy, że regionalność ma zawsze pierwszeństwo, gdy jest to możliwe. Zarówno surowce, jak i gotowe produkty są produkowane w regionie Europy Środkowej w możliwie największym stopniu, a trasy transportowe są minimalizowane.

Hełmy strażackie produkowane są w Austrii, buty w Chorwacji, a odzież ochronna na Słowacji. Prawdopodobnie moglibyśmy produkować niektóre z tych rzeczy znacznie taniej na drugim końcu świata, ale konsekwentnie unikaliśmy przenoszenia produkcji do regionów oddalonych o tysiące kilometrów ze względu na zrównoważony rozwój.

Wszystkie zakłady produkcyjne są regularnie kontrolowane i audytowane. Sprzęt ochronny jest zawsze produkowany w najlepszych warunkach pracy, dlatego większość naszych pracowników pracuje dla nas w tych firmach od wielu lat.

Ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych

Obecnie szczególną uwagę zwraca się na unikanie opakowań z tworzyw sztucznych. Na przykład, jednorazowe opakowania z folii plastikowej używane wcześniej w procesie produkcji kasku zostały niedawno zastąpione przez opakowania zwrotne, które nadają się do wielokrotnego użytku. Już samo to rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić ponad 100 000 metrów kwadratowych odpadów foliowych rocznie.

Dalsze działania są już zaplanowane, a ich celem jest jak największa eliminacja opakowań plastikowych lub ograniczenie ich użycia do absolutnego minimum.

Zrównoważony zakres usług w zakresie odzieży ochronnej

Zanieczyszczony sprzęt ochronny stanowi znane zagrożenie dla zdrowia i, w naszym rozumieniu, jest oczywiście częścią odpowiedzialności za zrównoważony rozwój w stosunku do ekip ratowniczych.

Nowe koncepcje, w których po akcji gaśniczej odzież ochronna jest umieszczana w oddzielnych przedziałach pojazdu, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu przez zanieczyszczenia, są również oferowane i stale ulepszane, jak również wyrafinowana koncepcja higienicznego czyszczenia wyposażenia ochronnego i zapewnienia czystej odzieży wypożyczalni podczas procesu czyszczenia.

Zobacz również

Nasz portal oferuje szeroką wiedzę z tematyki: pożarnictwa, sprzętu strażackiego, BHP, odzieży bezpiecznej, akcesoriów BHP, odzieży roboczej i wiele więcej. Zapraszamy!