Usługi outsourcingu REACH

Consultchem oferuje firmom kompletne, kompleksowe rozwiązania outsourcingowe dla zgodności z REACH

Aby przebrnąć przez proces REACH, firmy powinny skorzystać z pomocy ekspertów. Consultchem może zapewnić kompleksowe rozwiązania dla zgodności z REACH. Dzięki światowej sieci specjalistów zajmujących się chemikaliami oraz wsparciu globalnych usług analitycznych i zaplecza do oceny ryzyka, Consultchem może zapewnić unikalny model dla firm, które muszą zmierzyć się z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, Ocena i Autoryzacja Substancji Chemicznych - EC1907/2006).

Koncentrując się na interakcji i zbieraniu danych z łańcucha dostaw klienta, konsolidacji i wypełnianiu wymagań dotyczących dokumentacji, zarządzaniu interakcjami SIEF oraz składaniu formularzy rejestracyjnych, eksperci są dostrojeni do procesów REACH. Niezależnie od tego, czy firma potrzebuje outsourcingu części lub całej procedury zgodności z REACH, Consultchem może pomóc.

Consultchem współpracuje z klientami w celu skutecznego outsourcingu usług, wnosząc międzynarodowe doświadczenie, wydajność, korzyści finansowe, jakościowe i produktywnościowe dla klienta, jego firmy i pracowników.

Dlaczego outsourcing?

Outsourcing pozwala firmom i innym instytucjom na zamianę wyższych kosztów stałych na niższe koszty zmienne, zmniejszając potrzebę inwestycji, redukując koszty operacyjne i umożliwiając natychmiastowy dostęp do światowej klasy wiedzy i możliwości w krótkim czasie, wykorzystując wiedzę i usługi tylko wtedy, gdy są potrzebne. Outsourcing nie tylko zapewnia korzyści finansowe i korzyści w zakresie wydajności usług, ale również zwiększa wydajność krytyczną, terminowość. Consultchem posiada niezależne funkcje specjalistyczne, które mogą przyjmować prace od szerokiej gamy klientów. Oznacza to, że wskaźnik wykorzystania jest znacznie wyższy niż w przypadku usług wewnętrznych, co zwiększa wydajność i obniża koszty.

Consultchem zapewnia dedykowane zespoły projektowe, składające się z doświadczonych ekspertów, które z powodzeniem realizują szeroki zakres usług krytycznych dla biznesu, w tym REACH. Consultchem posiada udokumentowane międzynarodowe osiągnięcia w zakresie udanych projektów outsourcingowych dla firm i rządów w wielu branżach. Branże, które zlecają funkcje firmie Consultchem to między innymi: przemysł naftowy, chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, firmy zajmujące się produktami konsumenckimi oraz krajowe instytucje rządowe.

Jakie korzyści przyniesie to mojemu programowi REACH?

Consultchem posiada udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami, outsourcingu i rejestracji w UE. Consultchem może zapewnić szeroki zakres usług, od ogólnego wsparcia regulacyjnego do pełnego zarządzania projektem programu REACH Państwa firmy. Zalecanym następnym krokiem jest omówienie Państwa programu z ekspertami Consultchem REACH i ustalenie, czy ta ścieżka ma dla Państwa sens. Dowiedz się więcej na https://consultchem.pl/outsourcing.html

Zobacz również

Nasz portal oferuje szeroką wiedzę z tematyki: pożarnictwa, sprzętu strażackiego, BHP, odzieży bezpiecznej, akcesoriów BHP, odzieży roboczej i wiele więcej. Zapraszamy!