Działanie agregatu wody lodowej

Czym jest agregat wody lodowej?

Przemysłowe agregaty wody lodowej stosuje się w rozmaitych aplikacjach, gdzie woda lodowa albo ciecz są cyrkulowane przez urządzenia procesowe. Popularne jest używane do chłodzenia produktów i maszyn. Agregaty wody lodowej stosuje się na rozmaite sposoby, do takich rzeczy jak m. in. formowanie wtryskowe, cięcia narzędzi oraz matryc, napojów oraz żywności, laserów, chemikaliów, obrabiarek, półprzewodników i wielu innych.

Funkcja agregatu przemysłowego polega na przenoszeniu ciepła z jednego miejsca w inne (zazwyczaj dotyczy to powietrza na zewnątrz zakładu produkcyjnego). Do przekazywania ciepła do i z chłodni najczęściej wykorzystywana jest woda bądźroztwór wodno-glikolowy. Może się to wiązać z wymogiem, aby chłodnia procesowa była wyposażona w zbiornik oraz system pomp. Niezależnie od branży i procesu, musisz upewnić się, czy posiadasz właściwą ilość chłodu.

W jakim celu stosować agregat wody lodowej?

Żadna maszyna czy silnik nie są wydajne w 100%, a głównie ciepło jest nieefektywnym skutkiem ubocznym. Jeśli ciepło to nie zostanie usunięte, będzie dochodziło do jego kumulowania, z w dalszej kolejności spowoduje skrócenie czasu produkcji, przestoje urządzeń, albo nawet przedwczesną awarię sprzętu. Jeśli chcesz uniknąć tych problemów, to musisz włączyć chłodzenie do projektowania systemów procesów przemysłowych.

Istnieje wiele zalet związanych z używaniem agregatu chłodniczego. Agregat wody lodowej gwarantuje stałą temperaturę oraz ciśnienie w procesie przemysłowym. Dzięki eliminacji zmiennych temperatur oraz ciśnienia dochodzi do uproszczenia rozwoju oraz optymalizacji procesu, co zapewnia najwyższą jakość produktu. W zamian za nieekonomiczny, jednoprzebiegowy system, agregat chłodniczy zapewnia recyrkulację wody chłodzącej. Recyrkulacja ta zapewnia minimalizację kosztów zużycia wody, często będącej kosztowną i nieekologiczną.

Działanie agregatu wody lodowej

Najczęściej chłodzenie procesowe zapewnia system pompujący, którego zadaniem jest cyrkulacje zimnej wody bądź roztworu wodno-glikolowego z agregatu do procesu. Dzięki tej chłodnej cieczy usuwane jest ciepło z procesu, zaś sama ciepła ciecz powraca do agregatu. Uzyskiwana woda technologiczna stanowi środek, za pomocą którego ciepło jest przekazywane z procesu do agregatu.

Agregaty procesowe posiadają w składzie związek chemiczny, który nazywa się czynnikiem chłodniczym. Istnieją różne typy czynnika chłodniczego i rozmaite zastosowań w zależności od wymaganych temperatur, jednak wszystkie one działają na podstawowej zasadzie sprężania i wymiany fazowej czynnika chłodniczego z cieczy na gaz, a następnie z powrotem na ciecz. Proces podgrzewania oraz chłodzenia czynnika chłodniczego i jego wymiany z gazu na ciecz i z powrotem są cyklem chłodniczym.

Cykl chłodniczy polega najpierw na wprowadzeniu do parownika niskociśnieniowej mieszanki cieczy i gazu. W parowniku ciepło z wody technologicznej lub roztworu wody/glikolu zagotowuje czynnik chłodniczy, a następnie dochodzi do zmiany go z cieczy pod niskim ciśnieniem na gaz pod niskim ciśnieniem. Gaz pod niskim ciśnieniem trafia do sprężarki, gdzie dochodzi do jego sprężania do gazu pod wysokim ciśnieniem. Gaz pod wysokim ciśnieniem trafia do skraplacza, a tam powietrze z otoczenia bądź woda ze skraplacza odbierają ciepło, aby możliwe było schłodzenie go do cieczy pod wysokim ciśnieniem. Ciecz pod wysokim ciśnieniem przemieszcza się do zaworu rozprężnego, regulującego ilość ciekłego czynnika chłodniczego wprowadzanego do parownika, co w ten sposób rozpoczyna cykl chłodniczy.

Wyróżniamy dwa rodzaje skraplaczy stosowanych w agregatach chłodniczych: chłodzone powietrzem i wodą. Skraplacz chłodzony powietrzem wykorzystuje powietrze z otoczenia do chłodzenia i kondensacji gorącego czynnika chłodniczego z powrotem do cieczy. Można go umieszczać wewnątrz agregatu chłodniczego albo zdalnie na zewnątrz, choć ostatecznie odrzuca ciepło z agregatu do powietrza. W skraplaczu chłodzonym wodą woda z wieży chłodniczej schładza i skrapla czynnik chłodniczy.

Który agregat najlepszy dla twojego procesu?

Systemy agregatów chłodniczych są różne w zależności od wielkości oraz konstrukcji. Spotkać możemy systemy małe, zlokalizowane lub przenośne agregaty chłodnicze, które są przeznaczone do mniejszych zastosowań, a także większe, centralne agregaty chłodnicze, które służą do chłodzenia całych procesów.

Sprawdź: Agregat wody lodowej

Zobacz również

Nasz portal oferuje szeroką wiedzę z tematyki: pożarnictwa, sprzętu strażackiego, BHP, odzieży bezpiecznej, akcesoriów BHP, odzieży roboczej i wiele więcej. Zapraszamy!