Loading...
Dorota Brzezińska
Dodatkowe informacje

dr inż. DOROTA BRZEZIŃSKA

Od roku 1999 jest adiunktem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się dydaktyką z zakresu inżynierii pożarowej, systemów wentylacji pożarowej oraz ochrony przeciwpożarowej w budownictwie. Prowadzi wykłady z zakresu wentylacji pożarowej na studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

W 2009 roku ukończyła studium podyplomowe „Modelowanie pożarów wewnętrznych” na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Systemów Bezpieczeństwa na Uniwersytecie w Lund, w Szwecji.

Jest autorką ponad 100 publikacji technicznych i konferencyjnych, współautorką „Poradnika oddymiania budynków wysokich i wysokościowych „, wydanego w 2003 r. oraz autorką monografii „Wentylacja pożarowa obiektów budowlanych” wydanej w 2015 r.

Jej badania koncentrują się na ocenie skuteczności działania systemów wentylacji pożarowej i bytowej w różnego typu obiektach budowlanych oraz poszukiwaniu optymalnych rozwiązań technicznych w tym zakresie. Ma duże doświadczenie w projektowaniu systemów wentylacji pożarowej w obiektach rzeczywistych, dla których jako właściciel firmy GRID, opracowała ponad 250 analiz z wykorzystaniem symulacji CFD. Stanowiły one wytyczne do realizacji tych systemów w powstających na przestrzeni lat 2000 – 2015 w Polsce obiektach takich jak hale sportowo-widowiskowe, centra handlowe, tunele, parkingi, kotłownie przemysłowe, budynki biurowe itp.

Jest wiceprezesem Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SFPE) i aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP).
Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON