Loading...
Jubileuszowa Edycja
26 lipca 2018
GODZ. 08.00-18.00
Gdzie
PGE NARODOWY
Al. Księcia Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa,
Galeria -1, wejście brama 2 i 1

O KONGRESIE


Kongres Pożarnictwa to coroczna konferencja z 14 letnią już tradycją poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu obiektów budowlanych celem której jest popularyzacja i podnoszenie świadomości pożarowej, wymiana wiedzy i doświadczeń podczas spotkań z praktykami z branży oraz gośćmi specjalnymi każdej z edycji.

Kongres to wydarzenie, które od lat cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży ale i wysoką frekwencją. Od kilku lat, to miejsce spotkań profesjonalistów, ekspertów i osobistości środowisk związanych z bezpieczeństwem pożarowym, świata nauki i prawodawstwa, specjalistów, projektantów i prewentystów żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego. Bieżąca edycja podobnie jak w latach ubiegłych oprócz bogatej merytoryki, technicznych i prawnych aspektów związanych z wymogami ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania poważnym awariom i pożarom w programie posiada bogaty panel warsztatów pożarowych, pokazów skutków wybuchu i pożaru, ćwiczeń z obsługi gaśnicy w razie pożaru, wyposażenia dla jednostek straży pożarnych i ratownictwa medycznego. W tegorocznej Edycji Kongresowi towarzyszyć będzie wystawa FIRE|EXPO 2017 i SECURITY|EXPO 2017 oraz bogaty program wystąpień merytorycznych, technicznych, przegląd nowości w ochronie przeciwpożarowej i technicznych zabezpieczeniach obiektów a także szereg pokazów i testów systemów.

Do udziału w kongresie w szczególności zapraszamy rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i projektantów, projektantów instalacji niskoprądowych, architektów i firmy wykonawcze, zarządców budynków, instalatorów jak również deweloperów, inwestorów, pracowników naukowych i studentów, zawodową oraz ochotniczą straż pożarną, a także przedstawicieli instytutów naukowych i badawczych, administrację państwową samorzadową i wojewódzką oraz miejskie i gminne samorządy lokalne.

ORGANIZATOR

dnd project
FOTORELACJA EDYCJA 2017

Aktualności


Patronat Honorowy
Patroni Medialni

Agenda


PROGRAM KONGRESU

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

PANEL I – 08.00 – 11.00

od godz. 08.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW (pobranie identyfikatorów) – punkt czynny przez cały dzień kongresu
08.40 OFICJALNE ROZPOCZĘCIE KONGRESU – Wprowadzenie do kongresu i oficjalne otwarcie przedstawiciel Rady Programowej

PANEL I: WPŁYW ZMIAN W WYMAGANIACH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKÓW.

W ramach panelu: Detekcja i wentylacja pożarowa. Rola i zadania uczestników procesu w tym rola
projektanta w kontekście EUROKODÓW

Czas trwania wykładów: 08.40-11.00

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ PANELU:

 • dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK – Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedziniebezpieczeństwa pożarowego
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI – Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

Wiodące tematy panelu:

 • PANEL EKSPERTA: Wpływ zmian w wymaganiach ochrony przeciwpożarowej dla budynków na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 12 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – po wszystkich uzgodnieniach
 • PANEL EKSPERTA: Oddymianie w budynkach niskich i średniowysokich. Analiza problemu dla klatki schodowej. Wskazanie rozwiązań na podstawie zaprojektowanych i zrealizowanych budynków
 • Aluminiowe systemy przeszklonych przegród przeciwpożarowych, drzwi, przegród i fasad
 • Reaktywne systemy ogniochronne do zabezpieczania konstrukcji stalowych. Rola i zadania uczestników procesu w tym rola projektanta w kontekście eurokodów – studium przypadków
 • Detekcja gazów oraz sterowanie wentylacją za pomocą systemów detekcji w garażach
 • Urządzenia sygnalizująco-odcinające ASBIG. Zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji gazów – rozwiązania techniczne ułatwiające projektowanie i budowę systemów detekcji
 • Zasadność miejscowego zabezpieczenia gaśniczego urządzeń, pojazdów oraz maszyn

11.00-11.20 – Przerwa na kawę

Panel II – 11.20 – 13.50

PANEL II

ZINTEGROWANE SYSTEMY AUTOMATYKI POŻAROWEJ. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ PANELU:

 • mł. bryg. mgr inż. MARCIN CISEK – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP
 • PATRON TECHNOLOGICZNY PANELU: BOSCH SECURITY SYSTEMS

Wiodące tematy panelu:

 • PANEL EKSPERTA: Współpraca automatyki pożarowej z działaniami straży pożarnej w budynku użyteczności publicznej
 • AVIOTEC – innowacyjny system wykrywania pożarów za pomocą kamer wizyjnych
 • System Alarmu Pożaru FAS. Współdziałanie systemów bezpieczeństwa budynku
 • Nagłośnienie ewakuacyjne małych i średnich budynków za pomocą nowej centrali DSO Paviro. Szybkie i niezawodnie wykrywanie pożarów w obiektach przy użyciu inteligentnych kamer IP. Wykorzystanie protokołu IP do bezpiecznej komunikacji central SSP i DSO
 • System zasilania DSO (szybki i prosty dobór zasilaczy przy pomocy aplikacji „CONFI DSO”. Nowości produktowe
 • Nowości w systemie bezprzewodowym Sagittarius
 • Zabezpieczenie urządzeń, maszyn, pomieszczeń przed pożarem stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi – INERGEN®, FIRE TRACE, REACTION, FIRE-X BALL, niskociśnieniową mgłą wodną TYCO.
 • Mobilne Systemy Ochrony Przeciwpowodziowej IBS – skuteczna ochrona przed żywiołem
 • Nowoczesne kable ognioodporne do wszelkich instalacji elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych instalacji przeciwpożarowych
 • Prowadzenie tras kablowych a bezpieczeństwo pożarowe między strefami pożarowymi – nowości w systemie bezpieczeństwa pożarowego E90

13.50-14.30 – POKAZY i TESTY/Przerwa na lunch

PANEL III EKSPERCKI 14.30 – 16.55

PANEL III EKSPERCKI

OCENA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU ZA POMOCĄ MULTISYMULACJI. OCHRONA ODGROMOWA – PROBLEMY Z WYPŁATĄ ODSZKODOWAŃ. URZĄDZENIA GAŚNICZE

W ramach panelu: Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych wodnych tryskaczowych. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Systemy gaszenia do stosowania w przemyśle, energetyce i IT

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ PANELU:

  • mł. bryg. dr inż. ADAM KRASUSKI – Zakład Informatyki i Łączności SGSP
  • mł. bryg. dr inż. PRZEMYSŁAW KUBICA – Zakład Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP
  • mgr inż. ADAM MICHAŁOWSKI – Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB
  • bryg. w st. spocz. mgr inż. JANUSZ SAWICKI – IBP NODEX
  • dr inż. JAROSŁAW WIATER – POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Wiodące tematy panelu:

   • PANEL EKSPERTA: Ocena bezpieczeństwa pożarowego budynku za pomocą multisymulacji – studium przypadku
   • PANEL EKSPERTA: Problemy z wypłatą odszkodowań w świetle nowych zaleceń Polskiej Izby Ubezpieczycieli w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej opublikowane 2 czerwca 2017 roku
   • PANEL EKSPERTA: Rola personelu uprawnionego w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie budowlanym
   • PANEL EKSPERTA: Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych wodnych tryskaczowych
   • Zbiorniki zapasu wody przeciwpożarowej i technologicznej
   • Bierne zabezpieczenia PYRO-SAFE
   • Systemy gaszenia do stosowania w przemyśle, energetyce i IT

16.55-17.00 Przerwa techniczna przed DEBATĄ

PANEL IV DEBATA EKSPERTÓW 17.00 – 17.40

PANEL IV DEBATA EKSPERTÓW 

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA, ORGANIZACJA I ZMIANY W WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W POLSCE. JAK ZAPOBIEC POWAŻNYM AWARIOM I POŻAROM W PRZYSZŁOŚCI”.
Czas trwania wykładów: 17.00-17.40

Głos w debacie zabiorą m.in.:

 • nadbryg. w st. spocz. dr prof. nzw. RYSZARD GROSSET – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • dr AGNIESZKA GAJEK – Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB
 • dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK – Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego
 • dr inż. DARIUSZ GOŁĘBIEWSKI – Kierownik Projektu PZU LAB, Dyrektor ds. inżynierii ryzyka i rozwoju współpracy z przemysłem PZU S.A
 • dr inż. JAROSŁAW WIATER – POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Moderator: mec. Marcin Jamrozik, Polowiec i Wspólnicy sp.j. / Kancelaria A. Polowiec

Podsumowaniem wydarzenia będzie DEBATA Ekspertów Rady Programowej na temat „Współczesne wyzwania, organizacja i zmiany w warunkach ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Jak zapobiec poważnym awariom i pożarom w przyszłości„.

W trakcie DEBATY poruszone zostaną kwestie związane z:

 • Rolą projektanta, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż i ubezpieczyciela w procesie inwestycyjnym
 • Przyczyny pożarów,  szacowanie ryzyka w w/w zakresie – praktyka krajowa i trendy światowe
 • Wpływ zmian w wymaganiach ochrony przeciwpożarowej dla budynków na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 12 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – po wszystkich uzgodnieniach
 • Rola i znaczenie scenariuszy pożarowych oraz problemy w ich sporządzaniu
 • Analiza przypadku: Poważna awaria – pożar w Czechowicach-Dziedzicach – czy stać nas na luksus zapomnienia?
 • Analiza przypadku: Tragiczny w skutkach pożar londyńskiego wieżowca Grenfell Tower – gdzie popełniono błędy, jakie warunki należy spełnić aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości?
 • Rola i miejsce ubezpieczyciela w kształtowaniu bezpieczeństwa pożarowego
 • Problemy z wypłatą odszkodowań w świetle nowych zaleceń Polskiej Izby Ubezpieczycieli
 • Ryzyko i bezpieczeństwo prawne w ochronie przeciwpożarowej

17.40 Podsumowanie DEBATY: mł bryg. w st. spoz. mgr inż. ALEKSANDER DEMCZUK – Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

18.00 – Oficjalne zakończenie. Wręczenie Certyfikatów Uczestnictwa/Losowanie atrakcyjnych upominków

WARSZTATY CNBOP-PIB – SALA B


WARSZTATY CNBOP-PIB

CNBOP-PIB

WARSZTATY OBJĘTE SYSTEMEM REZERWACJI MIEJSC. ILOŚĆ DOSTĘPNYCH MIEJSC NA WARSZTATY – 100 (decyduje kolejność wpływu zgłoszeń)

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – wymagania, podstawowe parametry, dobór podzespołów

ORGANIZATORZY:

DND Project
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

CEL:

Warsztaty CNBOP-PIB pt. „Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – wymagania, podstawowe parametry, dobór podzespołów” organizowany podczas trwania KONGRESU POŻARNICTWA – FIRE|EXPO 2016, skierowany jest do specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych, inwestorów, administratorów obiektów, firm wykonawczych i serwisowych, przedstawicieli komend PSP jak również projektantów, dla których warsztat może być bogatym źródłem informacji z zakresu dźwiękowych systemach ostrzegawczych. Przedsięwzięcie organizowane jest jako zapowiedź Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Wykorzystanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych w procesie ewakuacji ludzi z obiektów budowlanych podczas sytuacji kryzysowych”, która odbędzie się w listopadzie 2016 r.
w CNBOP – PIB. Tematyka warsztatu  nawiązuje do zbliżającej się Konferencji Naukowej, przedmiotem której będą zagadnienia dotyczące innowacyjnych rozwiązań technologii, systemów IT, praktyk, koncepcji oraz wymiany doświadczeń w kontekście kluczowych zagadnień dotyczących wykorzystywania dźwiękowych systemów ostrzegawczych w procesie ewakuacji ludzi z obiektów budowlanych podczas sytuacji kryzysowych.

Program warsztatów obejmuje 3 główne tematy:

 1. Parametry akustyczne głośników pożarowych
 2. Dobór i prowadzenie linii głośnikowych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych
 3. Praktyczne aspekty pomiarów zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Podczas warsztatów omówimy zagadnienia i odpowiemy na pytania dotyczące:

 1. Wymagań stawianych normie europejskiej PN-EN 54-24:2008 dla głośników stosowanych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych.
 2. Parametrów akustycznych dla głośników różnych typów (sufitowych, tubowych, kolumnowych etc.) i ich wpływu na późniejsze stosowanie w obiektach budowlanych.
 3. Wymagań w zakresie warunków klimatycznych w jakich głośniki mogą być instalowane oraz ich spodziewane zachowanie się w warunkach pożaru.
 4. Rodzajów linii głośnikowych oraz zastosowanie izolatorów zwarć w liniach głośnikowych.
 5. Sposobów osiągnięcia niezawodności przekazywania komunikatów alarmowych przy projektowaniu linii głośnikowych.
 6. Obowiązujących zasad przeprowadzania pomiarów zrozumiałości mowy w kontekście oceny prawidłowości funkcjonowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego.
 7. Kluczowych parametrów wpływających na zrozumiałość mowy.

Kontakt CNBOP-PIB:

Sprawy organizacyjne: mkedzierska@cnbop.pl
Koordynator merytoryczny: tpopielarczyk@cnbop.pl

Kontakt DND Project FIRE|EXPO 2016:

Sprawy organizacyjne: biuro@dndproject.com.pl

Lp.

Temat prelekcji

Czas [min]

Godziny

Prelegent

Otwarcie warsztatów

5

14.30 – 14.35

mgr Sylwia Krawczyńska

Z-ca Dyrektora CNBOP-PIB

Wprowadzenie do tematu warsztatów

10

14.35 – 14.45

mgr inż. Tomasz Popielarczyk

Parametry akustyczne głośników pożarowych

30

14.45 – 15.15

mgr inż. Tomasz Sowa

Dobór i prowadzenie linii głośnikowych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych

30

15.15 – 15.45

mgr inż. Tomasz Popielarczyk

Praktyczne aspekty pomiarów zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych

30

15.45 – 16.15

mgr inż. Urszula Garlińska

Pytania i dyskusja

10

16.15 – 16.25

Prelegenci

Podsumowanie i zakończenie warsztatów

5

16.25 – 16.30

mgr Sylwia Krawczyńska

Z-ca Dyrektora CNBOP-PIB

WYSTAWA FIRE|SECURITY EXPO 2017


Spotkania i specjalistyczne konsultacje z tzw. pierwszej ręki z przedstawicielami producentów i dostawców wyrobów i rozwiązań. Pokazy oraz szereg testów rozwiązań w trakcie przerw w wykładach. Konsultacje oraz wsparcie techniczne dla projektantów, instalatorów oraz ekip montażowych i służb serwisowych. Konsultacje na stanowiskach doradczych Instytutów Naukowo-Badawczych i Laboratoriów a także bogata oferta nowych kierunków z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla studentów kierunków podyplomowych.

•    AED Polska Sp. z o. o.
•    AFFS Sp. z o. o
•    Aluprof S.A
•    Amargo Sp. z o. o.
•    Ambient System Sp. z o. o
•    Awex Sp. z o. o. Sp. k
•    Baks Kazimierz Sielski
•    Bold – Znaki BHP
•    Boxmet Ltd. Sp. z o. o
•    Calanbau TPI Sp. z o.o
•    CNBOP-PIB
•    Creatio Arkadiusz Waligóra
•    D+H Polska Sp.z o.o.
•    DEHN POLSKA sp. z o.o
•    Elko-Bis Systemy Odgromowe Sp. z o. o.
•    FIRE EATER POLSKA Sp. z o.o
•    FirePro Polska Sp. z o. o.
•    Gadżety P.poż
•    GAZEX Sp. J.
•    Global System Wojciech Jawor
•    Hekato Electronics Sp. z o. o.
•    Helukabel Polska Sp. z o.o.
•    Hybryd Sp. z o. o.
•    I.T.O.M. EUROALARM Sp. J. M. W. Kulik
•    IHAS Sp. z o. o.
•    Kadimex S.A.
•    Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego KZPT Sp. zo.o.
•    KAPEO Polska Sp. z o.o
•    K-Flex Polska Sp. z o. o
•    Konsbud – Audio Sp. z o. o.
•    Merawex Sp. z o. o.
•    NODEX | Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego
•    NTS POLSKA S.A.
•    Pietrucha Sp. z o. o. International Sp. k
•    POLITECHNIKA ŁÓDZKA (WIPOS)
•    PPG Coatings SPRL/BVBA
•    PPUH SUPRON 3 Spółka z o.o
•    Promat TOP Sp. z o. o
•    Protektor S.A.
•    PROTENG Systems Sp. z o.o.
•    Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o. o.
•    PULSAR K.Bogusz Sp. J
•    PW Pro-Service Sp. z o.o
•    PZU LAB
•    Robert Bosch Sp. z o. o.
•    RST Sp. J. M. Zielenkiewicz, W. Nietupski, A. Wojtkowski
•    Savi Technologie sp. z o.o. sp. k.
•    Schneider Electric Polska Sp. z o. o
•    Secure-Builder Sp.z o.zo.
•    SGSP
•    strazackiegadzety.pl
•    SVT Polska Sp. z o. o.
•    Technokabel S. A
•    Uponor Infra Sp. z o.o.
•    Zarząd Główny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
•    Zeto Projekt Sp. z o. o.

WYSTAWA FIRE | EXPO 2017

Konsultacje specjalistyczne „z pierwszej ręki” z zakresu m.in.:

 • Ograniczeń czynników ryzyka i ich znaczenia w występowaniu zdarzeń pożarowych
 • Zmian w warunkach bezpieczeństwa pożarowego dla budynków
 • Problemów z wypłatą odszkodowań w świetle nowych zaleceń Polskiej Izby Ubezpieczycieli
 • Aluminiowych systemów przeszklonych przegród przeciwpożarowych, drzwi, przegród i fasad.
 • Mobilnych Systemów Ochrony Przeciwpowodziowej IBS jako skutecznej ochrony przed żywiołem
 • Zbiorników zapasu wody p.poż i technologicznej
 • Reaktywnych systemów ogniochronnych do zabezpieczania konstrukcji stalowych.
 • Roli i zadań uczestników procesu w tym rola projektanta w kontekście eurokodów – studium przypadków
 • Systemów do zabezpieczeń p.poż. kanałów wentylacyjnych 3M Fire Barrier Duct Wrap oraz system do zabezpieczeń przepustów instalacyjnych i szczelin liniowych opartych na uszczelniaczach silikonowych i akrylowych.
 • Polietylenowe zbiorniki wody przeciwpożarowej – zbiorniki w zakresie średnic wewnętrznych od DN2000 do DN3000 i dowolnych pojemnościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Polietylenowe zbiorniki retencyjne i do wody pitnej – zbiorniki w zakresie średnic wewnętrznych od DN1000 do DN3000 i dowolnych pojemnościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Polietylenowe rurociągi do systemów grawitacyjnych i ciśnieniowych
 • Kołnierze i kasety ogniochronne, Płyty ogniochronne, Wyroby pęczniejące, Natryski termoizolacyjne, Szkło ogniochronne, Masy i zaprawy ogniochronne
 • Systemów przeciwpożarowych w technologii Promat, Steelguard i Pyro-Safe
 • Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne i ppoż (wg normy ISO 7010). Znaki i tablice BHP informacyjne i ostrzegawcze. Znaki i tablice budowlane
 • Inteligentne Systemy Barier
 • Manualne bariery retencyjne, zamknięcia przeciwpowodziowe
 • Nowości w systemie bezpieczeństwa pożarowego E-90
 • Systemy tras kablowych

WYSTAWA SECURITY | EXPO 2017

Konsultacje specjalistyczne „z pierwszej ręki” z zakresu m.in.:

 • Współpracy automatyki pożarowej z działaniami straży pożarnej w budynku użyteczności publicznej,
 • Oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku za pomocą multisymulacji,
 • Konserwacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych tryskaczowych,
 • Ograniczeń czynników ryzyka i ich znaczenia w występowaniu zdarzeń pożarowych
 • Zmian w warunkach bezpieczeństwa pożarowego dla budynków
 • Założenia i wyzwania wynikające z wdrożenia Dyrektywy Seveso III
 • Problemów z wypłatą odszkodowań w świetle nowych zaleceń Polskiej Izby Ubezpieczycieli
 • Systemów zasilania DSO (szybki i prosty dobór zasilaczy przy pomocy aplikacji „CONFI DSO”)
 • AVIOTEC – innowacyjny system wykrywania pożarów za pomocą kamer wizyjnych
 • GALAXY G300 – system podtrzymywania zasilania dróg ewakuacji
 • Automatycznych rozwiązań chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem
 • Nowości w systemie bezprzewodowym Sagittarius
 • Sterowania i kontroli w systemach wentylacji pożarowej
 • Systemów oddymiania i sygnalizacji pożarowej
 • Stałych Urządzeń Gaśniczych Gazowych STILDE
 • Systemów Mgły Wodnej Niskociśnieniowej VELMIST
 • Nowy wymiar technologii gaszenia – generatory areozolu gaśniczego bezpieczne dla środowiska i nie podlegające ustawie o F-gazach feneratory odpowiednie do gaszenia pożarów grup pożarowych A, B, C i F
 • Prezentacja w ciemni nowej linii znaków Luna Super Glow o luminacji kilkunastoktrotnie większej niż innych znaków fotoluminescencyjnych dostępnych na rynku polskim
 • Kompleksowej ochrony przed przepięciami systemów zabezpieczeń technicznych
 • Hydrantów wewnętrznych DN 25, 33, 52, hydrantów z manometremi,
 • Hydrantów jako element wystroju wnętrza
 • Rozwiązań z zakresu zasilania gwarantowanego
 • Systemów Sygnalizacji Pożaru AxisEN
 • Systemów sterowania Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi EXGO
 • Systemów Powiadamiania Radiowego LIFELINE
 • Instalacji tryskaczowych w obiektach produkcyjnych i magazynowych
 • Opraw oświetlenia dynamicznego – sposób działania, zmiany i nowe wymagania w rozporządzeniu na temat scenariusza pożarowego
 • Nowoczesnych kabli ognioodpornych do instalacji w budynkach
 • Zasadności miejscowego zabezpieczenia gaśniczego urządzeń, pojazdów oraz maszyn
 • Wielogazowych, wielopunktowych systemów detekcji CO/LPG…NO2….w garażach i parkingach podziemnych
 • Systemu Alarmu Pożaru FAS – współdziałanie systemów bezpieczeństwa budynku
 • Nagłośnienia ewakuacyjne małych i średnich budynków za pomocą nowej centrali DSO Paviro. Szybkie i niezawodne wykrywanie pożarów w obiektach przy użyciu inteligentnych kamer IP. Wykorzystanie protokołu IP do bezpiecznej komunikacji central SSP i DSO
 • Hydrantów wewnętrznych: DN 19, DN 25, DN 33, DN 52, (Szafki ochronne: na gaśnice, piony nawodnione, klucze i sprzęt gaśniczy, Szafki i maskownice GAZ, Klapy dymowe oraz systemy oddymiania, Głośniki pożarowe dot. DSO – Puszki instalacyjne o odporności ogniowej E-30 do E-90)
 • Zasad stosowania stacjonarnych detektorów gazów
 • Detekcji gazów oraz sterowania wentylacją za pomocą systemów detekcji
 • Zasilaczy impulsowych oraz systemów zasilania gwarantowanego
 • Certyfikowane napędy klap pożarowych
 • Generatory Gaszącego Aerozolu Monitorowanie alarmów pożarowych generowanych obiektach posiadających system sygnalizacji pożaru (SSP)
 • Głośniki pożarowe dot. DSO – Puszki instalacyjne o odporności ogniowej E-30 do E-90
 • Instalacje elektryczne oraz sieci informatyczne w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym
 • Ochrona odgromowa
 • Techniki zabezpieczeń pożarowych obiektów zabytkowych i muzealnych
 • Symulatory ewakuacji ludzi z płonącego budynku
 • Stałe urządzenia gaśnicze gazowe oparte o takie środki jak: NOVEC 1230™, FM-200®, INERGEN, ARGONIT, na bazie urządzeń gaśniczych firmy TYCO
 • Strefy zagrożone wybuchem
 • Urządzenia sygnalizująco-odcinające
 • Zasilacze serii EN54 do zastosowania w systemach ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem zdalnego nadzoru za pomocą oprogramowania Power Security. Zasilanie i podtrzymanie buforowe systemów CCTV IP. Zasilanie SYSTEM ZASILANIA DSOP24V DLA URZĄDZEŃ SYSTEMU PAVIRO
 • Zintegrowane rozwiązania zmieniające oblicze przemysłu i miast

WYSTAWA INSTYTUTÓW BADAWCZO-NAUKOWYCH I LABORATORIÓW

 • Sprzęt i wyposażenie służb technicznych oraz wyposażenie dedykowane dla organizacji typu: Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa, Przemysłowa Ochrona Przeciwpożarowa, Zakłady Wodociągów i Kanalizacji
 • WIPOS POLITECHNIKA ŁÓDZKA
 • SGSP
 • CNBOP-PIB
 • NODEX
 • SIBP
 • ZOSPRP
 • OSP BRZEZINY/ KZPT KALISZ

KONSULTACJE – SPECJALNE STREFY KONGRESU

STRAFA PRAKTYKA – KONSULTACJE I TESTY (GALERIA KONGRESU POZIOM-1)
STREFA EKSPERTA i RZECZOZNAWCY, a w niej m.in.

 • miejsce spotkań ze specjalistami, ekspertami kongresu i rzeczoznawcami
 • miejsce spotkań zbiegłymi sądowymi z zakresu pożarnictwa i budownictwa
 • porady prawników
 • porady projektantów i architektów
 • porady i wstępne konsultacje projektów pod względem uzgodnień ppoż
 • szkolenia z oprogramowania BIM, BMS, oprogramowania do symulacji rozwoju pożaru w budynkach oraz rozchodzenia się dymu i toksyn
 • prezentacja symulatora ewakuacji ludzi z płonącego budynku
 • porady przedstawicieli banków odnośnie pozyskania środków na inwestycje
 • porady w zakresie odszkodowań w związku z prowadzonymi inwestycjami
 • porady firm ubezpieczeniowych
 • STREFA FIRE – pokazy, testy i ćwiczenia
 • STREFA ZASILANIA GWARANTOWANEGO – konsultacje
 • Pokaz samochodów pożarniczych (GALERIA KONGRESU POZIOM-1 / SGSP)

KONKURSY


fire

Konkurs FIRE|EXPO 2016 na Najlepsze Stoisko Kongresu – WYBÓR UCZESTNIKÓW

Wybierz NAJLEPSZE STOISKO Kongresu i wygraj TABLET!

Losowanie odbędzie się godz. 15.00 na podstawie wypełnionych przez uczestników kuponów konkursowych

fire

Konkurs FIRE|EXPO 2016 na Najlepszą Prezentację Kongresu – WYBÓR UCZESTNIKÓW

Wybierz NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ Kongresu i wygraj TELEWIZOR!

Losowanie odbędzie się godz. 15.00 na podstawie wypełnionych przez uczestników kuponów konkursowych

Wręczenie Nagród Specjalnych Kongresu

fire

Specjalna Nagroda Rynku Inwestycji za wdrażanie bezpiecznych rozwiązań w zakresie detekcji gazów

fire

Specjalne Nagrody FIRE|EXPO 2016 – FIRE PRODUKT AWARDS EXPO 2016 dla m.in.:

 • Najlepszy produkt do podtrzymania zasilania dróg ewakuacji
 • Najbardziej innowacyjny system wykrywania pożarów za pomocą kamer wizyjnych
apc

Co godzinę losowanie Power Bank APC

pro-service

Wszystkie zostawione na stoisku Pro-Service wizytówki uczestników spotkania, wezmą udział w losowaniu 30 szt. atrakcyjnych prezentów /po trzy do wyboru/ ufundowane z okazji jubileuszu 25-lecia firmy.

alter

Co godzinę losowanie Domowego Alarmu Gazowego marki ALTER (łącznie 10 sztuk)

Rada Programowa – Edycja 2018

Nadzór Merytoryczny – Eksperci Kongresu 2018

szczegóły wkrótce


BIOGRAM
dr prof. nzw.
nadbryg. w st. spocz. dr prof. nzw.

RYSZARD GROSSET

Szkoła Główna Służby Pożarniczej SGSP
BIOGRAM
mgr inż. arch.
prof. nzw. dr hab. inż.

ADAM MARKOWSKI

WIPOS Politechnika Łódzka
BIOGRAM
mgr inż. arch.
dr

AGNIESZKA GAJEK

Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Chemicznego, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB
BIOGRAM
mgr inż. arch.
bryg. dr inż.

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Dyrektor CNBOP-PIB
BIOGRAM
mgr inż. arch.
mgr

SYLWIA KRAWCZYŃSKA

Z-ca Dyrektora ds. Badań I Rozwoju CNBOP-PIB
BIOGRAM
mgr inż. arch.
dr inż.

DARIUSZ RATAJCZAK

Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego
BIOGRAM
mgr inż. arch.
mł. bryg. mgr inż.

MARCIN CISEK

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP
Przemysław Kubica
BIOGRAM
mgr inż. arch.
mł. bryg. dr inż.

PRZEMYSŁAW KUBICA

Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP
BIOGRAM
dr inż.
dr inż.

Dariusz Gołębiewski

Kierownik Projektu PZU LAB, Dyrektor ds. inżynierii ryzyka i rozwoju współpracy z przemysłem PZU S.A
BIOGRAM
mgr inż. arch.
bryg w st spocz. mgr inż.

RYSZARD STĘPKOWSKI

Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
BIOGRAM
mgr inż. arch.
bryg. w st. spocz. mgr inż.

JERZY CISZEWSKI

Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
BIOGRAM
mgr inż. arch.
dr inż.

JAROSŁAW WIATER

Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny
BIOGRAM
mgr inż. arch.
mgr inż.

PIOTR TREJDA

Doradca Zarządu PISA przedstawiciel PISA w Radzie ds. Certyfikacji CNBOP-PIB
BIOGRAM
mgr inż. arch.
bryg. w st. spocz. mgr inż.

JANUSZ SAWICKI

Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
BIOGRAM
dr inż.
mł. bryg. dr inż.

Adam Krasuski

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Zakład Informatyki i Łączności SGSP
michalowski
BIOGRAM
mgr inż. arch.
mgr inż.

ADAM MICHAŁOWSKI

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB
BIOGRAM
mgr inż. arch.
mł. bryg.w st. spocz. mgr inż.

Aleksander Demczuk

Biegły sądowy przy S.O. we Wrocławiu w zakresie Pożarnictwa, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Jacek Podyma
BIOGRAM
mgr inż. arch.
inż.

JACEK PODYMA

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

PRELEGENCI 2018

szczegóły wkrótce


BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Gazex

Krzysztof Chmielewski

Dyrektor
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
svt Polska sp. z o.o.

mgr inż. Tomasz Filipowski

Dyrektor Generalny
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Polowiec i Wspólnicy Sp. J.

Marcin Jamrozik

Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Polowiec i Wspólnicy sp.j.
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Technokabel S.A.

mgr inż. Mariusz Kwiatkowski

Szef ds. Jakości
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Robert Bosch Sp. z o. o.

Marek Pyc

Business Development
aleksander-bialas
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Aluprof S.A.

Aleksander Białas

Specjalista ds. Marketingu ALUPROF S.A.
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Kapeo Polska Sp. z o.o.

Łukasz Soja

Dyrektor handlowy
Marek Dzioch
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Pulsar K. Bogusz Spółka Jawna

Marek Dzioch

Specjalista ds. projektu i szkoleń
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Hekato Electronics Sp. z o.o.

Szymon Jagodziński

Doradca Techniczny i Handlowy w firmie Hekato Electronics Sp. z o.o.
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Konsbud Audio Sp. z o.o.

Marek Lewanty

BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Awex Sp. z o. o. Sp. k

inż. Łukasz Klimczak

BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
CREATIO

mgr inż. Arkadiusz Waligóra

Właściciel
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Kapeo Polska Sp. z o.o.

Robert Roda

Prokurent
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Pietrucha

Paweł Walenciejczyk

Produkt Manager
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
PPG COATINGS

Iwona Gajecka

Cellulosic PFP Manager
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o.o.

Przemysław Steiner

Kierownik Sekcji Klientów Kluczowych
Partner Diamentowy
Partner Platynowy
Partner Złoty
Partner Srebrny
Partner
Współpraca
Fundatorzy Nagród
PREMIERA VADEMECUM POŻARNICTWA
Dostępny od 21 Lipca na Kongresie FIRE|EXPO 2016

Pokaz SLRR Mitsubishi L200

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Kongresowi 2017 towarzyszy Wystawa FIRE|EXPO 2017 i SECURITY|EXPO 2017 na PGE Narodowym oraz szereg pokazów i testów. Bogatą ofertę tegorocznego wydarzenia zaprezentują m.in. CNBOP-PIB, WIPOS POLITECHIKA ŁÓDZKA oraz 4 pracownie Wydziałów SGSP, m.in. z dziedzin BHP i CBRN w tym ofertę naukowo-badawczą ze szczególnym uwzględnieniem dochodzeń popożarowych, aparaturę pomiarową i innowacyjne sprzęty i urządzenia. Do nabycia będą również najnowsze publikacje i Wydawnictwa SGSP. Całość uatrakcyjni prezentacja urządzeń i samochodów pożarniczych udostępnionych na czas kongresu przez SGSP m.in. SLRR Mitsubishi L200, quad oraz gąsienicowy pojazd typu amfibia Gamma 1000

Lokalizacja: Galeria PGE Narodowy

Godzina: 08:00-17:00

ZOBACZ REPORTAŻ Z FIRE|EXPO 2015

Czekając na materiał filmowy z tegorocznej edycji

zapraszamy do obejrzenia relacji z poprzednich kongresów

 

ZOSTAŃ PARTNEREM KONGRESU!
Dołącz do grona Prelegentów/Wystawców KONGRESU 2018!

+48 500 449 319

+48 22 678 58 25

Szybki kontakt


biuro@dndproject.com.pl
DND PROJECT, ul. Hodowlana 12
03-543 Warszawa
+48 500 449 319
+48 22 678 58 25
 • KIEDY

  26 Lipca 2018
 • GDZIE

  PGE Stadion Narodowy w Warszawie
  Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
  03-901 Warszawa
 • Co w Edycji 2018?

  Więcej szczegółów wkrótce
Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON