Loading...
Kiedy
27 LIPCA 2017
GODZ. 08.00-17.00
Gdzie
PGE NARODOWY
FOTORELACJA

O Konferencji


Kongres Pożarnictwa to coroczna konferencja z 13 letnią już tradycją poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu obiektów budowlanych celem której jest popularyzacja i podnoszenie świadomości pożarowej, wymiana wiedzy i doświadczeń podczas spotkań z praktykami z branży oraz gośćmi specjalnymi każdej z edycji.

Kongres to wydarzenie, które od lat cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży ale i wysoką frekwencją. Od kilku lat, to miejsce spotkań profesjonalistów, ekspertów i osobistości środowisk związanych z bezpieczeństwem pożarowym, świata nauki i prawodawstwa, specjalistów, projektantów i prewentystów żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego.

Bieżąca edycja podobnie jak w latach ubiegłych oprócz bogatej merytoryki, technicznych i prawnych aspektów związanych z wymogami ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania poważnym awariom i pożarom w programie posiada bogaty panel warsztatów pożarowych, pokazów skutków wybuchu i pożaru, ćwiczeń z obsługi gaśnicy w razie pożaru, wyposażenia dla jednostek straży pożarnych i ratownictwa medycznego. Kongresowi towarzyszyć będzie w tym roku prowadzona przez PCK HDK Dar Serca i DKMS w krwiobusach zbiórka krwi na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach, służbie publicznej ale również na rzecz zabezpieczenia banków krwi na Światowe Dni Młodzieży.

ORGANIZATOR

dnd project

ZOBACZ REPORTAŻ Z FIRE|EXPO

 

Rada Programowa

Eksperci Kongresu


BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Prof. dr hab.inż arch.

EWA KURYŁOWICZ

Wiceprezes Zarządu, Generalny Projektant Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.
BIOGRAM
mgr inż. arch.
nadbryg. w st. spocz.

RYSZARD GROSSET

SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej
BIOGRAM
mgr inż. arch.
Prof. nadzw. dr hab. inż.

ADAM MARKOWSKI

Politechnika Łódzka
Marzena Półka
BIOGRAM
mgr inż. arch.
st. bryg. prof. dr hab.

MARZENA PÓŁKA

Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, SGSP
BIOGRAM
mgr inż. arch.
dr hab. inż.

ANDRZEJ WOLFF

Ekspert ds. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego
BIOGRAM
mgr inż. arch.
dr inż.

DARIUSZ RATAJCZAK

Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego
BIOGRAM
mgr inż. arch.
dr inż.

DOROTA BRZEZIŃSKA

Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
BIOGRAM
mgr inż. arch.
dr inż.

JAROSŁAW WIATER

Politechnika Białostocka
BIOGRAM
mgr inż. arch.
bryg. mgr inż.

DANIEL MAŁOZIĘĆ

Kierownik Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości – BW CNBOP-PIB
BIOGRAM
mgr inż. arch.
st. bryg. mgr inż.

MAREK PODGÓRSKI

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
BIOGRAM
mgr inż. arch.
bryg. dr inż.

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Dyrektor CNBOP-PIB
BIOGRAM
mgr inż. arch.
bryg. w st. spocz. mgr inż.

JERZY CISZEWSKI

Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
BIOGRAM
mgr inż. arch.
bryg. w st. spocz. mgr inż.

JANUSZ SAWICKI

Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
Przemysław Kubica
BIOGRAM
mgr inż. arch.
mł. bryg. dr inż.

PRZEMYSŁAW KUBICA

Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP
BIOGRAM
mgr inż. arch.
mgr

SYLWIA KRAWCZYŃSKA

Z-ca Dyrektora ds. Badań I Rozwoju CNBOP-PIB
BIOGRAM
mgr inż. arch.
mgr inż. arch.

PIOTR ŻABICKI

Associate, Kierownik Projektu Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.
BIOGRAM
mgr inż. arch.
mgr inż.

TOMASZ POPIELARCZYK

Z-ca Kierownika Zespołu Laboratoriów BA CNBOP-PIB
BIOGRAM
mgr inż. arch.
mgr inż.

TOMASZ SOWA

Z-ca Kierownika Zespołu Laboratoriów BA CNBOP-PIB
BIOGRAM
mgr inż. arch.
mgr inż.

Urszula GARLIŃSKA

Specjalista z Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB
BIOGRAM
mgr inż. arch.
mgr inż.

TADEUSZ CISEK

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Wiceprezydent SIBP
Adam Krasuski
BIOGRAM
mgr inż. arch.
bryg. mgr inż.

Marek ZABROCKI

Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gdyni, V-ce Prezes SITP Oddział Gdańsk
BIOGRAM
mgr inż. arch.
st. bryg. w st. spocz. mgr inż.

Krzysztof Fejklowicz

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie
Marek-Dural
BIOGRAM
mgr inż. arch.
inż.

MAREK DURAŁ

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Biegły Sądowy z zakresu pożarnictwa
Rafał Marasz
BIOGRAM
mgr inż. arch.
mł. bryg. mgr inż.

RAFAŁ MARASZ

Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału SITP oraz czynny funkcjonariusz pożarnictwa
BIOGRAM
mgr inż. arch.
mgr inż.

Aleksander Demczuk

Biegły sądowy przy S.O. we Wrocławiu w zakresie Pożarnictwa, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
BIOGRAM
mgr inż. arch.

Włodzimierz Ławniczuk

Aleksander-Migut
BIOGRAM
mgr inż. arch.

Aleksander Migut

Absolwent Kijowskiego Instytutu Inżynierów Lotnictwa Cywilnego
BIOGRAM
mgr inż. arch.
dr inż.

Piotr Guzewski

Główny specjalista w CNBOP-PIB. Od ponad 20 lat ekspert ds. badań przyczyn pożarów.
Rafał Marasz
BIOGRAM
mgr inż. arch.
st. kpt. mgr

WOJCIECH KOWALIK

Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KP PSP w Stalowej Woli
BIOGRAM
mgr inż. arch.
mgr

Grzegorz Bierć

Pracownik organów administracji architektoniczno – budowlanej
BIOGRAM
dr inż.
mł. bryg. dr inż.

Adam Krasuski

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Zakład Informatyki i Łączności SGSP
Józef Seweryn
BIOGRAM
dr inż.
mgr inż.

Józef Seweryn

Dyrektor SUPO-Cerber Sp. z o.o.
Tadeusz Łozowski
BIOGRAM
dr inż.
st. bryg. w st. spocz. mgr inż.

Tadeusz Łozowski

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
Zbigniew Nastarowicz
BIOGRAM
dr inż.
mł. bryg. mgr inż.

Zbigniew Nastarowicz

Starszy specjalista Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
BIOGRAM
dr inż.
dr inż.

Zofia Laskowska

Konsultant w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
Tadeusz Łozowski
BIOGRAM
dr inż.
mgr inż.

Ewelina Szmytke

Rzeczoznawca ds zabezpieczeń przeciwpożarowych w firmie "TAMA-POŻ"
Rafał Marasz
BIOGRAM
mgr inż. arch.
bryg w st spocz. mgr inż.

RYSZARD STĘPKOWSKI

Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

Prelegenci


BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
GRUPA WOLFF Sp. z o.o. Sp.k.

dr hab. inż. Andrzej Wolff

Twórca Grupy Wolff Sp. z o.o. Sp. k.
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Gazex

Krzysztof Chmielewski

BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
KOS Polska Sp. z o.o.

Robert Dziatkowski

Prezes Zarządu
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
svt Polska sp. z o.o.

mgr inż. Tomasz Filipowski

Dyrektor Generalny
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Polowiec i Wspólnicy Sp. J.

Marcin Jamrozik

Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Polowiec i Wspólnicy sp.j.
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Polon Alfa Sp. z o.o. Sp.k.

mgr inż. Mariusz Radoszewski

Inżynier wsparcia technicznego Polon-Alfa
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Technokabel S.A.

mgr inż. Mariusz Kwiatkowski

Szef ds. Jakości
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Robert Bosch Sp. z o. o.

Marek Pyc

Business Development
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
W2 Włodzimierz Wyrzykowski

Szymon Ratajski

Kierownik ds. konstrukcji
Łukasz Nowakowski
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Mentor S.A.

ŁUKASZ NOWAKOWSKI

Dyrektor Biura Oceny i Zarządzania Ryzykiem
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Mentor S.A.

ANDRZEJ FURYK

Prezes Zarządu Mentor Consulting.
aleksander-bialas
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Aluprof S.A.

Aleksander Białas

Specjalista ds. Marketingu ALUPROF S.A.
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Orw-Els Sp. z o.o.

mgr inż. Andrzej Żak

Z-ca Dyrektora
Aneta Kletkiewicz
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Sherwin Williams Protective & Marine Coatings

Aneta Kletkiewicz

Business Development Manager
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Kapeo Polska Sp. z o.o.

Łukasz Soja

Dyrektor handlowy
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
IFTER Jerzy Taczalski

mgr inż. Jerzy Taczalski

Prezes
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Alter S. A.

mgr inż. Łukasz Fryska

Doradca Techniczno-Handlowy
Jacek Jabłoński Hempel
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Hempel Paints (Poland) Sp.z.o.o. 

mgr inż. Jacek Jabłoński

Doradca ds. powłokowych systemów ogniochronnych
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Gaviria International S.R.O.

mgr inż. Łukasz Nieckarz

Specjalista ds. techniczno - handlowych
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
WASKO S.A.

mgr inż. Bogdan Wikierski

Dyrektor Sektora Przemysłu
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
AWEX Sp. z o.o. Sp.k.

Marcin Ziemnicki

Regional Sales Manager
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Belimo Siłowniki S.A.

Krzysztof Jaglak

Prezes Zarządu
Marek Dzioch
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Pulsar K. Bogusz Spółka Jawna

Marek Dzioch

Specjalista ds. projektu i szkoleń
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.
Hekato Electronics Sp. z o.o.

Szymon Jagodziński

Doradca Techniczny i Handlowy w firmie Hekato Electronics Sp. z o.o.
BIOGRAM
Prof. dr hab.inż arch.

mgr inż. Anita Rybicka

ZOSTAŃ PARTNEREM KONGRESU!
Dołącz do grona Prelegentów/Wystawców konferencji!

+48 500 449 319

+48 22 678 58 25

Harmonogram kongresu


PROGRAM KONGRESU – SALA A

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Sesja I – 08.40-11.20 WYKŁADY i KONSULTACJE

od godz. 08.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

08.30-08.40 Uroczyste Otwarcie Konferencji (Odczyty powitalne)

PANEL: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – INSTALACJE W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

PATRON TECHNOLOGICZNY PANELU: GRUPA WOLFF Sp. z o.o. Sp.k.

RADA PROGRAMOWA: dr inż. DOROTA BRZEZIŃSKA (Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowisk), dr hab. inż. ANDRZEJ WOLFF (niezależny ekspert), mł. bryg. mgr inż. DANIEL MAŁOZIĘĆ kierownik Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB

 • Wymagania pożarowe wyrobów budowlanych. Badanie reakcji na ogień – aktualne przepisy
 • Nowości w systemie bezpieczeństwa pożarowego E-90
 • Nowoczesne kable ognioodporne do wszelkich instalacji elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych instalacji przeciwpożarowych
 • Możliwości zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej do 120 minut metodą cienko powłokową
 • Hybrydowy system detekcji pożaru Sagittarius – bezpieczeństwo, estetyka, swoboda aranżacji
 • Urządzenia sygnalizująco-odcinające ASBIG. Zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji gazów
 • Akumulatorownie przemysłowe – jak skutecznie zapobiegać wybuchom wodoru?
 • Ryzyka i strefy zagrożenia wybuchem związane z magazynowaniem substancji sypkich
 • Demonstracyjny pokaz wybuchów oraz skuteczności poszczególnych typów zabezpieczeń przeciwwybuchowych.
  Zobacz jeden z przykładowych pokazów: https://www.youtube.com/watch?v=_0uj0nb4KhU
 • Ochrona odgromowa z zastosowaniem piorunochronów z wczesną emisją lidera

11.20-11.40 Przerwa na kawę

Sesja II – 11.40-14.00 WYKŁADY i KONSULTACJE

PANEL: ZABEZPIECZENIA POŻAROWE. INTEGRACJA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

PATRON TECHNOLOGICZNY PANELU: Grupa BOSCH, POLON-ALFA Sp.z o.o. Sp.k

RADA PROGRAMOWA: dr inż. JAROSŁAW WIATER – Adiunkt, Laboratorium Techniki Wysokich i Niskich Napięć Wydział Elektryczny Politechnika Białostocka

 • Strefy zagrożone wybuchem – wykrywanie pożarów węglowodorów na przykładzie trójpasmowej czujki podczerwieni PPW-40REx
 • Wizualizacja jako wsparcie dla systemów sygnalizacji pożaru
 • Nagłośnienie ewakuacyjne małych i średnich budynków za pomocą nowej centrali DSO Paviro. Szybkie i niezawodnie wykrywanie pożarów w obiektach przy użyciu inteligentnych kamer IP. Wykorzystanie protokołu IP do bezpiecznej komunikacji central SSP i DSO
 • Geniusz tkwi w prostocie – bezobsługowe automatyczne systemy gaśnicze PROTENG
 • Nowości SVT – bierne zabezpieczenia PYRO-SAFE
 • Nowoczesne oświetlenie awaryjne – przepisy prawa, ekonomia, produkty
 • Zagrożenie pożarowe powodowane stosowaniem ograniczników przepięć
 • Zasilacze serii EN54 do zastosowania w systemach ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem zdalnego nadzoru za pomocą oprogramowania Power Security. Zasilanie i podtrzymanie buforowe systemów CCTV IP. Zasilanie SYSTEM ZASILANIA DSOP24V DLA URZĄDZEŃ SYSTEMU PAVIRO
 • Zabezpieczenie pomieszczeń przed pożarem stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi – INERGEN®

14.00-14.30 Przerwa na lunch

Sesja III – 14.30-16.25 WYKŁADY i KONSULTACJE

PANEL: INŻYNIERIA POŻAROWA OD PROJEKTU DO REALIZACJI.
Wytyczne projektowania, doboru i montażu systemów przeciwpożarowych

PATRON TECHNOLOGICZNY PANELU: Mentor S.A.

RADA PROGRAMOWA: mgr inż. arch. PIOTR ŻABICKI KURYŁOWICZ & ASSOCIATES

 • Detekcja gazów oraz sterowanie wentylacją za pomocą systemów detekcji w garażach
 • Certyfikowane napędy klap pożarowych – nowości w ofercie BELIMO
 • Zrozumiałość komunikatu alarmowego podstawą skutecznej ewakuacji. Sygnalizator głosowy SG-Pgw2
 • Możliwości techniczne aluminiowych drzwi i przegród przeciwpożarowych, wybrane aspekty istotne podczas projektowania i realizacji zabudowy. Aluminiowe systemy przegród przeciwpożarowych, drzwi i fasad
 • Farby pęczniejące FIRETEX i nowoczesne narzędzia wspierające Projektantów i Wykonawców ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych
 • Zasady projektowania, doboru, i montażu stacjonarnych systemów detekcji, pomiarów i monitoringu gazów w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub niebezpiecznym stężeniem innych gazów
 • Zbiorniki zapasy wody przeciwpożarowej i technologicznej
 • Ubezpieczenia vs Zabezpieczenia – rola technicznych systemów zabezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach
 • System do analiz nawierzchni drogowych SAND, który służy badaniom i ocenie nawierzchni dróg
 • Innowacyjna architektura w kontekście ochrony przeciwpożarowej

16.25-16.35 Przerwa na kawę

Sesja IV – 16.35-18.00 WYKŁADY i KONSULTACJE

PANEL EKSPERCKI: PODSTAWOWE PROBLEMY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM

RADA PROGRAMOWA: dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK, st. bryg w st. spocz. mgr inż. MAREK PODGÓRSKI, nadbryg.w st. spocz. SGSP RYSZARD GROSSET

 • PANEL EKSPERTA: Ocena ryzyka projektu w związku z przedmiotem umowy
 • PANEL EKSPERTA: Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach mieszkalnych
 • PANEL EKSPERTA: Scenariusze pożarowe dla obiektów produkcyjno-magazynowych-nowe regulacje prawne
 • PANEL EKSPERTA: Zastępcze metody prowadzenia dekontaminacji masowej. MacGyver – czyli zrób to sam

18.00 Oficjalne zakończenie. Wręczenie Certyfikatów Uczestnictwa

WARSZTATY CNBOP-PIB – SALA B


WARSZTATY CNBOP-PIB

CNBOP-PIB

WARSZTATY OBJĘTE SYSTEMEM REZERWACJI MIEJSC. ILOŚĆ DOSTĘPNYCH MIEJSC NA WARSZTATY – 100 (decyduje kolejność wpływu zgłoszeń)

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – wymagania, podstawowe parametry, dobór podzespołów

ORGANIZATORZY:

DND Project
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

CEL:

Warsztaty CNBOP-PIB pt. „Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – wymagania, podstawowe parametry, dobór podzespołów” organizowany podczas trwania KONGRESU POŻARNICTWA – FIRE|EXPO 2016, skierowany jest do specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych, inwestorów, administratorów obiektów, firm wykonawczych i serwisowych, przedstawicieli komend PSP jak również projektantów, dla których warsztat może być bogatym źródłem informacji z zakresu dźwiękowych systemach ostrzegawczych. Przedsięwzięcie organizowane jest jako zapowiedź Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Wykorzystanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych w procesie ewakuacji ludzi z obiektów budowlanych podczas sytuacji kryzysowych”, która odbędzie się w listopadzie 2016 r.
w CNBOP – PIB. Tematyka warsztatu  nawiązuje do zbliżającej się Konferencji Naukowej, przedmiotem której będą zagadnienia dotyczące innowacyjnych rozwiązań technologii, systemów IT, praktyk, koncepcji oraz wymiany doświadczeń w kontekście kluczowych zagadnień dotyczących wykorzystywania dźwiękowych systemów ostrzegawczych w procesie ewakuacji ludzi z obiektów budowlanych podczas sytuacji kryzysowych.

Program warsztatów obejmuje 3 główne tematy:

 1. Parametry akustyczne głośników pożarowych
 2. Dobór i prowadzenie linii głośnikowych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych
 3. Praktyczne aspekty pomiarów zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Podczas warsztatów omówimy zagadnienia i odpowiemy na pytania dotyczące:

 1. Wymagań stawianych normie europejskiej PN-EN 54-24:2008 dla głośników stosowanych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych.
 2. Parametrów akustycznych dla głośników różnych typów (sufitowych, tubowych, kolumnowych etc.) i ich wpływu na późniejsze stosowanie w obiektach budowlanych.
 3. Wymagań w zakresie warunków klimatycznych w jakich głośniki mogą być instalowane oraz ich spodziewane zachowanie się w warunkach pożaru.
 4. Rodzajów linii głośnikowych oraz zastosowanie izolatorów zwarć w liniach głośnikowych.
 5. Sposobów osiągnięcia niezawodności przekazywania komunikatów alarmowych przy projektowaniu linii głośnikowych.
 6. Obowiązujących zasad przeprowadzania pomiarów zrozumiałości mowy w kontekście oceny prawidłowości funkcjonowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego.
 7. Kluczowych parametrów wpływających na zrozumiałość mowy.

Kontakt CNBOP-PIB:

Sprawy organizacyjne: mkedzierska@cnbop.pl
Koordynator merytoryczny: tpopielarczyk@cnbop.pl

Kontakt DND Project FIRE|EXPO 2016:

Sprawy organizacyjne: biuro@dndproject.com.pl

Lp.

Temat prelekcji

Czas [min]

Godziny

Prelegent

Otwarcie warsztatów

5

14.30 – 14.35

mgr Sylwia Krawczyńska

Z-ca Dyrektora CNBOP-PIB

Wprowadzenie do tematu warsztatów

10

14.35 – 14.45

mgr inż. Tomasz Popielarczyk

Parametry akustyczne głośników pożarowych

30

14.45 – 15.15

mgr inż. Tomasz Sowa

Dobór i prowadzenie linii głośnikowych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych

30

15.15 – 15.45

mgr inż. Tomasz Popielarczyk

Praktyczne aspekty pomiarów zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych

30

15.45 – 16.15

mgr inż. Urszula Garlińska

Pytania i dyskusja

10

16.15 – 16.25

Prelegenci

Podsumowanie i zakończenie warsztatów

5

16.25 – 16.30

mgr Sylwia Krawczyńska

Z-ca Dyrektora CNBOP-PIB

PROGRAM KONGRESU – SALA B

WARSZTATY TECHNICZNE

PANEL SGSP

SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Warsztaty ogólnodostępne bez systemu rezerwacji.
Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE

Nowoczesne narzędzia do oceny bezpieczeństwa pożarowego budynków

Godzina: 09.00

O czym podczas warsztatów?:

Analiza współczesnych narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, wskazanie kierunków rozwoju i nowych metod oceny bezpieczeństwa pożarowego budynków. Konfrontacja punktu widzenia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. i naukowca – informatyka.

Prelegenci:

mł. bryg. dr inż. ADAM KRASUSKI – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Zakład Informatyki i Łączności SGSP
mł. bryg. dr inż. PRZEMYSŁAW KUBICA – doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa, Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP

PANEL SGSP

SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Warsztaty ogólnodostępne bez systemu rezerwacji.
Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE

Analiza zagrożeń pożarowo-wybuchowych spowodowanych przez wybrane pyły palne w budynkach przemysłowych

Godzina: 09.30

Prelegent:

st. bryg. prof. dr hab. MARZENA PÓŁKA – Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP

WARSZTATY POŻAROWE IBP NODEX

Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX

Warsztaty ogólnodostępne bez systemu rezerwacji.
Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE

Systemy sygnalizacji pożarowej w pomieszczeniach elektronicznego przetwarzania danych

Godzina: 10.00

Prelegenci:

bryg. w st. spocz. mgr inż. JANUSZ SAWICKI, Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
bryg. w st. spocz. mgr inż. JERZY CISZEWSKI, Wiceprezes Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX

WARSZTATY CREATIO

creatio

Warsztaty ogólnodostępne bez systemu rezerwacji.
Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE

Sagittarius – analiza techniczna bezprzewodowego systemu detekcji pożaru

Godzina: 10.50

Prelegent:

mgr inż. Arkadiusz Waligóra, Dyrektor Generalny

WARSZTATY POLITECHNIKA ŁÓDZKA (WIPOS)

WARSZTATY OBJĘTE SYSTEMEM REZERWACJI MIEJSC. ILOŚĆ DOSTĘPNYCH MIEJSC NA WARSZTATY – 80 (decyduje kolejność wpływu zgłoszeń)

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE

Wentylacja pożarowa atriów – fakty i mity

Godzina: 11.40

O czym podczas warsztatów?:

W ramach warsztatów omówione zostaną skuteczne metody oddymiania atriów w zależności od ich wielkości, wyposażenia, otwartości balkonów na kondygnacjach najwyższych. Zaprezentowane zostaną metody obliczeniowe wraz z przykładami. Pokazane będą różnice skuteczności oddymiania w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych instalacji oddymiającej, ze szczególnym naciskiem na skuteczność działania klap dymowych, wentylatorów oddymiających, kurtyn dymowych. Całość uwieńczona zostanie omówieniem najnowocześniejszego w Polsce „Laboratorium Dymu” oddawanego właśnie do użytku na wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Prowadzący warsztaty:

dr inż. DOROTA BRZEZIŃSKA – Doktor nauk Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, Specjalista w zakresie projektowania wentylacji pożarowej i symulacji komputerowych

WARSZTATY – WIZUALIZACJA ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH

ifter

Warsztaty ogólnodostępne bez systemu rezerwacji.
Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE

Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym przy wykorzystaniu wizualizacji

Godzina: 12.40

O czym podczas warsztatów?:

 • Integracja: moda czy konieczność?
 • Dlaczego warto korzystać z oprogramowania integracyjnego?
 • Wizualizacje w oparciu o integracje: System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), System Sygnalizacji Pożaru (SSP), System Kontroli Dostępu (SKD), Telewizja Przemysłowa (CCTV)
 • Integracja systemów bezpieczeństwa z automatyką budynkową
 • Efektywne zarządzanie systemem bezpieczeństwa w obiektach szpitalnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach militarnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach handlowych i magazynowych
 • Materiały dla projektantów, prezentacje dla inwestorów, dokumentacja połączeniowa

Prowadzący warsztaty:

mgr inż. JERZY TACZALSKI – IFTER

WARSZTATY POŻAROWE POLON-ALFA

polon-alfa

WARSZTATY OBJĘTE SYSTEMEM REZERWACJI MIEJSC. ILOŚĆ DOSTĘPNYCH MIEJSC NA WARSZTATY – 80 (decyduje kolejność wpływu zgłoszeń)

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE

Jak szybko i bez problemów zaprojektować instalację sygnalizacji pożarowej?

Godzina: 13.10

O czym podczas warsztatów?:

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną narzędzia wspomagające proces projektowania. Przeprowadzone zostaną konsultacje dotyczące nowych funkcjonalności dostępnych w produkowanych przez firmę urządzeniach. Otrzymać będzie można również  wyjątkowy, cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród specjalistów z branży zabezpieczeń, PORADNIK PROJEKTANTA. Uczestnictwo w spotkaniu potwierdzone zostanie Certyfikatem

Prowadzący warsztaty:

mgr inż. MARCIN BARNAT – Inżynier Wsparcia Technicznego POLON-ALFA Sp. z o.o. Sp. k.

WARSZTATY STRATY POŻAROWE W PROCESIE ODSZKODOWAWCZYM

Warsztaty ogólnodostępne bez systemu rezerwacji.
Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE

Straty powstałe na skutek pożaru – odszkodowania z punktu widzenia biegłego sądowego

Godzina: 13.40

O czym podczas warsztatów?:

Rola biegłego sądowego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w procesie odszkodowawczym.

Prowadzący warsztaty:

mgr inż. ALEKSANDER DEMCZUK – mł. bryg. w stanie spoczynku, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w zakresie Pożarnictwa, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

WARSZTATY CNBOP-PIB

CNBOP-PIB

WARSZTATY OBJĘTE SYSTEMEM REZERWACJI MIEJSC. ILOŚĆ DOSTĘPNYCH MIEJSC NA WARSZTATY – 100 (decyduje kolejność wpływu zgłoszeń)

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – wymagania, podstawowe parametry, dobór podzespołów

Godzina: 14.30

O czym podczas warsztatów?:

Zobacz pod adresem: http://fire-expo.pl/dzwiekowe-systemy-ostrzegawcze-wymagania-podstawowe-parametry-dobor-podzespolow/

WARSZTATY – DETEKCJA POŻARU SAGITTARIUS

creatio

Warsztaty ogólnodostępne bez systemu rezerwacji.
Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE

Hybrydowy system detekcji pożaru SAGITTARIUS – wytyczne na projektantów i instalatorów

O czym podczas warsztatów?:

Nowoczesne niezawodne rozwiązania pozwalające na szybką rozbudowę istniejących lub nowopowstających systemów wykrywania pożaru. Idealne rozwiązania dla obiektów zabytkowych o wysokich walorach estetycznych i historycznych oraz dla modernizowanych obiektów użyteczności publicznej (hotele, przedszkola, szkoły, rezydencje), w których wystrój i nienaruszalność wnętrz jest najważniejsza.

 • Przykłady połączeń elementów w pętli
 • Przykłady połączeń elementów bezprzewodowych
 • Przykładowe instalacje

Zakończenie wszystkich warsztatów godz. 17.00

WYSTAWA FIRE EXPO – GALERIA PGE Narodowy


Konsultacje, wytyczne dla projektantów, porady techniczne dla ekip montażowych, serwisowych i integratorów, tematy Kongresu w pigułce (alfabetycznie)

 • Aerozolowe systemy gaszenia
 • Aluminiowe systemy przegród przeciwpożarowych, drzwi i fasad
 • Automatyczne rozwiązań chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem
 • Bierne zabezpieczenia PYRO-SAFE
 • Certyfikowane napędy klap pożarowych
 • Detekcja gazów oraz sterowanie wentylacją za pomocą systemów detekcji w garażach
 • Farby pęczniejące FIRETEX i nowoczesne narzędzia wspierające Projektantów i Wykonawców ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych
 • Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne i ppoż (wg normy ISO 7010). Znaki i tablice BHP informacyjne i ostrzegawcze. Znaki i tablice budowlane
 • Generatory Gaszącego Aerozolu Monitorowanie alarmów pożarowych generowanych obiektach posiadających system sygnalizacji pożaru (SSP)
 • Geniusz tkwi w prostocie – bezobsługowe automatyczne systemy gaśnicze PROTENG
 • Głośniki pożarowe dot. DSO – Puszki instalacyjne o odporności ogniowej E-30 do E-90
 • Hybrydowy system detekcji pożaru Sagittarius
 • Hydranty wewnętrzne: DN 19, DN 25, DN 33, DN 52
 • Hydranty z manometrem
 • Hydranty z osobnym montażem frontu – hydrant jako element wystroju wnętrza
 • Innowacyjne rozwiązania z zakresu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
 • Innowacyjne zbiorniki przeciwpożarowe AMARGTank
 • Innowacyjny system wykrywania pożarów za pomocą kamer wizyjnych
 • Instalacje elektryczne oraz sieci informatyczne w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym
 • Instalacje tryskaczowe o obiektach produkcyjnych i magazynowych
 • Inteligentne Systemy Barier
 • Klapy dymowe oraz systemy oddymiania
 • Kołnierze i kasety ogniochronne, Płyty ogniochronne, Wyroby pęczniejące, Natryski termoizolacyjne, Szkło ogniochronne, Masy i zaprawy ogniochronne
 • Manualne bariery retencyjne, zamknięcia przeciwpowodziowe, remontowo-szandorowe
 • Możliwości zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej do 120 minut metodą cienkopowłokową FARBA PECZNIEJACA MARKI HEMPEL
 • Nagłośnienie ewakuacyjne małych i średnich budynków za pomocą nowej centrali DSO Paviro.
 • Nagłośnienie przemysłowe do niskonapięciowych systemów dźwiękowych
 • Nowoczesne kable ognioodporne do wszelkich instalacji elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych instalacji przeciwpożarowych
 • Nowoczesne oświetlenie awaryjne
 • Nowości w systemie bezpieczeństwa pożarowego E-90
 • Ochrona odgromowa z zastosowaniem piorunochronów z wczesną emisją lidera
 • Ochrona pożarowa obiektów zabytkowych – techniki zabezpieczeń pożarowych obiektów zabytkowych i muzealnych
 • Pathfinder – symulator ewakuacji ludzi z płonącego budynku
 • Płyty ROCKPANEL® są stosowane, głównie w wentylowanych konstrukcjach, jako okładziny fasadowe, materiał do pokrywania elementów dachu, podsufitki i elementy okalające
 • Pokazy i praktyczne szkolenia przeciwpożarowe
 • Procedury uzyskiwania odszkodowań powstałych na skutek zdarzeń
 • Produktu Galaxy G300  – najlepszy produkt do podtrzymania zasilania dróg ewakuacji
 • Profesjonalne systemy zarządzania sygnałem wizyjnym (VMS) oraz inteligentnych kamer IP
 • Projektowanie, dobór, konserwacja systemów oświetlenia awaryjnego
 • PyroSim – symulacja rozwoju pożaru w budynkach oraz rozchodzenia się dymu i toksyn
 • Rola technicznych systemów zabezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach
 • Skalowalny Cyfrowy System DSO/PA, System Sygnalizacji Pożarowej BC600
 • Smart Grid równowaga pomiędzy produkcją i zużyciem energii
 • Sprzęt i wyposażenie służb technicznych oraz wyposażenie dedykowane dla organizacji typu: Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa, Przemysłowa Ochrona Przeciwpożarowa, Zakłady Wodociągów i Kanalizacji
 • Stałe urządzenia gaśnicze  gazowe oparte o takie środki jak: NOVEC 1230™, FM-200®, INERGEN, ARGONIT, na bazie urządzeń gaśniczych firmy TYCO
 • Strefa eksperta zasilania gwarantowanego
 • Strefy zagrożone wybuchem – wykrywanie pożarów węglowodorów na przykładzie trójpasmowej czujki podczerwieni PPW-40REx
 • Sygnalizatory głosowe SG-Pgw2
 • System detekcji gazów wybuchowych i pożaru w obiektach przemysłowych spełniający wymagania SIL2
 • System do analiz nawierzchni drogowych SAND, który służy badaniom i ocenie nawierzchni dróg
 • Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej RIGIPS
 • Systemy centralnego monitorowania – Oprawy awaryjne – Montaż systemów oświetlenia awaryjnego na obiektach
 • Systemy gaszenia mgłą wodną XFLOW produkcji NOVENCO FF A/S
 • Systemy i zamocowania do prowadzenia instalacji elektrycznych z podtrzymaniem funkcji E30/E90 wg DIN 4102-12
 • Systemy tras kablowych CABLOFIL
 • Szafki i maskownice GAZ
 • Szafki ochronne: na gaśnice, piony nawodnione, klucze i sprzęt gaśniczy
 • Szklenie ognioodporne wraz z oceną klasyfikacyjną stropu REI60
 • Szybkie i niezawodnie wykrywanie pożarów w obiektach przy użyciu inteligentnych kamer IP.
 • Unikatowe rozwiązania dla ochrony systemy do gaszenia szaf elektrycznych, komór silnikowych pojazdów, łodzi  produkcji FIRET ITALIA S.r.l.
 • Urządzenia sygnalizująco-odcinające ASBIG
 • Wielopunktowy i wielogazowy system detekcji co/lpg…no2… w garażach i parkingach podziemnych.
 • Wykorzystanie protokołu IP do bezpiecznej komunikacji central SSP i DSO
 • Wyroby z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej, powłoki ochronne, środki czyszczące oraz impregnaty dla budownictwa
 • Zabezpieczenie pomieszczeń przed pożarem stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi – INERGEN®
 • Zarządzanie energią i automatyce
 • Zasady projektowania, doboru, i montażu stacjonarnych systemów detekcji, pomiarów i monitoringu gazów w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub niebezpiecznym stężeniem innych gazów
 • Zasilacze impulsowe oraz systemy zasilania gwarantowanego
 • Zasilacze serii EN54 do zastosowania w systemach ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem zdalnego nadzoru za pomocą oprogramowania Power Security. Zasilanie i podtrzymanie buforowe systemów CCTV IP. Zasilanie  SYSTEM ZASILANIA DSOP24V DLA URZĄDZEŃ SYSTEMU PAVIRO
 • Zbiorniki zapasy wody przeciwpożarowej i technologicznej
 • Zintegrowane rozwiązania zmieniające oblicze przemysłu i miast
 • Zintegrowany System Łączności Dyspozytorskiej DGT MCS

POKAZY/KONSULTACJE – GALERIA + PROMENADA (przed Stadionem)


fireeater

Godzina: 14.00

Lokalizacja pokazu:

Promenada przed PGE Narodowy (pokaz na zewnątrz)

Opis:

Pokaz z udziałem uczestników: System gaśniczy INERGEN – będzie go można zobaczyć w wyjątkowej odsłonie podczas wyzwolenia w pomieszczeniu testowym przygotowanym specjalnie na Kongres FIRE|EXPO 2016

Prowadzący pokaz:

FIRE EATER POLSKA Sp. z o.o.

frank-cars

Godzina: 08.00 – 18.00

Lokalizacja pokazu:

Pokaz Galeria -1 i Promenada przed PGE Narodowy (pokaz na zewnątrz)

Opis:

Pokaz samochodów i ich wyposażenia dla potrzeb Straży Pożarnej

Prowadzący pokaz:

Frank-Cars Częstochowa

proteng

Godzina: 14.10

Lokalizacja pokazu:

Promenada przed PGE Narodowy (pokaz na zewnątrz)

Opis:

Demonstracja działania systemów gaśniczych PROTENG z wykorzystaniem szafy serwerowej oraz obudowy komputera

Prowadzący pokaz:

Gaviria International s.r.o. Brno

wolff

Godzina: 11.20

Lokalizacja pokazu:

Promenada przed PGE Narodowy (pokaz na zewnątrz)

Opis:

Inżynierowie GRUPY WOLFF zrealizują demonstracyjny pokaz wybuchów oraz skuteczności poszczególnych typów zabezpieczeń przeciwwybuchowych. W ramach testów, goście konferencji będę mogli dowiedzieć się jak poważne zagrożenie wiąże się z wybuchem pyłów, gazów i par cieczy. Co ważne, testy wskażą różnice pomiędzy poszczególnymi systemami przeciwwybuchowymi (tłumienie, odciążanie, bezpłomieniowe odciążanie wybuchu) a także ich zalety i ograniczenia.
Zobacz jeden z przykładowych pokazów: https://www.youtube.com/watch?v=_0uj0nb4KhU

Prowadzący pokaz:

Grupa Wolff Sp. z o.o. Sp.k.

akcja-specjalna

Godzina: 11.00 – 16.00

Lokalizacja pokazu:

Promenada przed PGE Narodowy (pokaz na zewnątrz)

Opis:

PRZYJDŹ NA KONGRES – URATUJ ŻYCIE!

Akcja specjalna Kongresu Pożarnictwa, Dar Serca HDK PCK oraz Fundacji DKMS – URATUJ ŻYCIE ODDAJ KREW W KRWIOBUSIE. W trakcie kongresu będzie prowadzona wspólna akcja FIRE|EXPO 2016, Dar Serca HDK PCK oraz Fundacji DKMS – pod hasłem: URATUJ ŻYCIE ODDAJ KREW. W trakcie kongresu zapraszamy do oddawania krwi zarówno Honorowych Dawców jak i wszystkich którzy mogą wspomóc banki krwi – na dzień dzisiejszy brakuje grupy B Rh – (stan krytyczny) za chwilę zabraknie 0Rh-, ARh+. W trakcie kongresu będzie funkcjonował Mobilny Punkt Honorowego poboru krwi na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach i pożarach oraz jako zabezpieczenie banków szpiku i krwi m.in. na Światowe Dni Młodzieży.

Prowadzący pokaz:

DKMSDAR SERCA

compact

Godzina: 08.00 – 17.00

Lokalizacja pokazu:

Promenada przed PGE Narodowy (pokaz na zewnątrz)

Opis:

Ćwiczenia praktyczne z użyciem gaśnic

Pali się! Co robić? Wiele osób w domu czy firmie nie potrafi skutecznie i efektywnie użyć gaśnicy, gdy powstanie pożar! Prawidłowe zachowanie podczas zagrożenia pożarem, może do minimum ograniczyć straty materialne a przede wszystkim uratować zdrowie i życie. Proszę zapytać swoich pracowników, gdzie w firmie znajduje się sprzęt gaśniczy (gaśnice, hydranty, koce) i jak się z nich korzysta. Odpowiedź na to pytanie wprowadzi większość z nich w zakłopotanie. Eksperci stwierdzili, że można by uniknąć ponad 80 procent wszystkich pożarów, gdyby pracownicy byli praktycznie przeszkoleni w zakresie ochrony przeciwpożarowej i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Prowadzący pokaz:

COMPACT P.H.U.

wojmix

Godzina: 08.00 – 17.00

Lokalizacja pokazu:

GALERIA PGE Narodowy

Opis:

Pokaz przykładowych barier retencyjnych oraz mobilnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych

Prowadzący pokaz:

Firma wdrożeniowo-konsultingowa WOJMIX

KONSULTACJE – SPECJALNE STREFY KONGRESU


SPECJALNE STREFY FIRE|EXPO 2016

 • STRAFA PRAKTYKA – WARSZTATY SALA B
 • STREFA EKSPERTA i RZECZOZNAWCY (obok STREFY WARSZTATÓW przy SALI B) a w niej m.in.
  • miejsce spotkań ze specjalistami i ekspertami kongresu i rzeczoznawcami
  • miejsce spotkań zbiegłymi sądowymi z zakresu pożarnictwa i budownictwa
  • porady prawników
  • porady projektantów i architektów
  • porady i wstępne konsultacje projektów pod względem ppoż
  • szkolenia z oprogramowania BMS, oprogramowania do symulacji rozwoju pożaru w budynkach oraz rozchodzenia się dymu i toksyn
  • prezentacja symulatora ewakuacji ludzi z płonącego budynku
  • porady przedstawicieli banków odnośnie pozyskania środków na inwestycje
  • porady firm dochodzące uzyskania odszkodowań w związku z poniesionymi stratami (pełen zakres)
 • STREFA FIRE – pokazy z użyciem ognia, ćwiczenia z użyciem gaśnic, pokazy wybuchów, ratownictwa i inne pokazy kongresu. Miejsce: Promenada przed PGE Narodowy (pokaz na zewnątrz)
 • STREFA EKSPERTA ZASILANIA GWARANTOWANEGO

apcschneider-electric

SPECJALNA PROPOZYCJE NA FIRE|EXPO 2016 przygotowali

  • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – Laureat Konkursu Kongresu Pożarnictwa na Najlepsze Stoisko Kongresu 2015
  • SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej – oprócz specjalnej oferty przygotowanej przez SGSP dla gości kongresu prowadzona będzie prowadzony nabór wniosków na stacjonarne studia pierwszego stopnia dla strażaków oraz stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia dla osób cywilnych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem podczas ubiegłorocznego kongresu

 

 • CNBOP Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy – w programie również WARSZATY CNBOP-PIB odnośnie DSO
 • ZOSP RP Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
 • POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 • GIG Główny Instytut Górnictwa
 • Fundacja 112

KONKURSY


fire

Konkurs FIRE|EXPO 2016 na Najlepsze Stoisko Kongresu – WYBÓR UCZESTNIKÓW

Wybierz NAJLEPSZE STOISKO Kongresu i wygraj TABLET!

Losowanie odbędzie się godz. 15.00 na podstawie wypełnionych przez uczestników kuponów konkursowych

fire

Konkurs FIRE|EXPO 2016 na Najlepszą Prezentację Kongresu – WYBÓR UCZESTNIKÓW

Wybierz NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ Kongresu i wygraj TELEWIZOR!

Losowanie odbędzie się godz. 15.00 na podstawie wypełnionych przez uczestników kuponów konkursowych

Wręczenie Nagród Specjalnych Kongresu

fire

Specjalna Nagroda Rynku Inwestycji za wdrażanie bezpiecznych rozwiązań w zakresie detekcji gazów

fire

Specjalne Nagrody FIRE|EXPO 2016 – FIRE PRODUKT AWARDS EXPO 2016 dla m.in.:

 • Najlepszy produkt do podtrzymania zasilania dróg ewakuacji
 • Najbardziej innowacyjny system wykrywania pożarów za pomocą kamer wizyjnych
apc

Co godzinę losowanie Power Bank APC

pro-service

Wszystkie zostawione na stoisku Pro-Service wizytówki uczestników spotkania, wezmą udział w losowaniu 30 szt. atrakcyjnych prezentów /po trzy do wyboru/ ufundowane z okazji jubileuszu 25-lecia firmy.

alter

Co godzinę losowanie Domowego Alarmu Gazowego marki ALTER (łącznie 10 sztuk)

Pokaz wybuchów

Grupa Wolff Sp. z o.o. Sp.k.

Inżynierowie GRUPY WOLFF zrealizują demonstracyjny pokaz wybuchów oraz skuteczności poszczególnych typów zabezpieczeń przeciwwybuchowych. W ramach testów, goście konferencji będę mogli dowiedzieć się jak poważne zagrożenie wiąże się z wybuchem pyłów, gazów i par cieczy. Co ważne, testy wskażą różnice pomiędzy poszczególnymi systemami przeciwwybuchowymi (tłumienie, odciążanie, bezpłomieniowe odciążanie wybuchu) a także ich zalety i ograniczenia.

Lokalizacja: Promenada przed PGE Narodowy

Godzina: 11:20

Patronat Honorowy
Główny Patronat Medialny
Patroni Medialni
Partner Platynowy
Partner Diamentowy
Partner Złoty
Partner Srebrny
Partner Technologiczny
Partner
Współpraca
Fundatorzy Nagród
PREMIERA VADEMECUM POŻARNICTWA
Dostępny od 21 Lipca na Kongresie FIRE|EXPO 2016

Aktualności


Szybki kontakt


biuro@dndproject.com.pl
DND PROJECT, ul. Hodowlana 12
03-543 Warszawa
+48 500 449 319
+48 22 678 58 25
 • KIEDY

  27 lipca 2017
 • GDZIE

  PGE Stadion Narodowy w Warszawie
  Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
  03-901 Warszawa
 • PRELEGENCI

  30 prelegentów