Loading...
KOLEJNA EDYCJA
23 LIPCA 2020
GODZ. 08.00-18.00
Gdzie
PGE NARODOWY
Al. Księcia Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, Galeria -1, wejście brama 2 i 1, bezpłatny parking zewn. na Błoniach PGE Narodowy

16 Edycja Kongresu Pożarnictwa za nami!


Tradycją stało się już, że lipiec to DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM na PGE NARODOWY! 

Najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony przeciwpożarowej. Konfrontacja przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej z ich realizacją w praktyce na różnych etapach od projektu po odbiory i eksploatację. Pokazy i testy w jednym czasie i miejscu! Za nami już 16 edycji, Ci z Was, którzy byli z nami w 2018 roku – wspólnie mogli świętować 15 lecie Kongresu Pożarnictwa! Tydzień temu spotkaliśmy się z Wami po raz 16! Tak jak przez ostatnie lata tak i w tym roku mieliśmy dla Was sporą porcję nowych, nurtujących i aktualnych tematów. Kongres to arena nowości, ciekawych i nowoczesnych technologii, testów i porad technicznych dla ekip wykonawczych,  konsultacji dla projektantów i inwestorów – tak też było i w tym roku! Tegoroczna edycja rozszerzyła swój zakres o nowe niezbędne w całym procesie elementy BHP i NARZĘDZIA. Stanowiska tych sektorów były oblegane przez cały dzień przez gości kongresu!

Kongres to duża dawka wiedzy i praktyki:

 • Całodzienne specjalistyczne wykłady dla projektantów, firm wykonawczych i instalatorów
 • Strefa praktyka – warsztaty techniczne, konsultacje z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż oraz doradcami technicznymi z różnych zakresów i złożonej problematyki
 • Bierne i czynne rozwiązania/systemy z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Strefa security a w niej rozwiązania z zakresu BMS, CCTV, SAP, SSP, UPS, DSO, SSWIN, KD, RCP, AKPiA, HVAC
 • Pokazy technik gaśniczych, sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych i Jednostek Straży Pożarnych
 • Symulacje zdarzeń i działania systemów przeciwpożarowych, oferta dla ratowników
 • Wykłady eksperckie i techniczne, panele dyskusyjne
 • Wystawa wiodących producentów i dostawców rozwiązań i systemów bezpieczeństwa.

Oprócz interesujących wystąpień Ekspertów, zaplanowano szereg pokazów i paneli z obszaru projektowania, montażu i eksploatacji systemów i urządzeń przeciwpożarowych oraz praktyczne Warsztaty Pożarowe i Technologiczne! Wkrótce fotorelacja z wydarzenia! Do zobaczenia za rok!

Zapraszają Organizatorzy

ORGANIZATOR

dnd project

nowości EDYCJI 2019


Rada Programowa – Edycja 2019

Kongres odbywa się corocznie pod Patronatem Merytorycznym i zarazem współtworzony jest przez najwyższej klasy ośrodki naukowe i badawcze w kraju w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. W Radach Programowych Kongresu niejednokrotnie zasiadali Eksperci m.in.: CNBOP – PIB, CIOP-PIB , SGSP, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, Katedry Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ, PZPO OCHRONA, IBP NODEX, SFPE SIBP, GIG, PISA, UDT, PZU LAB, ZOSPRP, Stowarzyszenia DAFA, a także wielu niezależnych ekspertów i najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego m.in. Rzeczoznawców ds Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.


Biogram
nadbryg. w st. spocz. dr prof. nzw

RYSZARD GROSSET

Autor i współautor kilkudziesięciu projektów aktów prawnych. Jeden z współtwórców Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz Systemu Zarządzania Kryzysowego
Biogram
nadbryg. dr hab. inż.prof. SGSP

PAWEŁ KĘPKA

Rektor-Komendant SGSP
Biogram
mł. bryg. mgr inż.

WOJCIECH KLAPSA

Zastępca Kierownika Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB
Biogram
mł. bryg. dr inż.

NORBERT TUŚNIO

Kierownik Zakładu Systemów Wspomagania Decyzji SGSP
Biogram
mł. bryg. dr inż.

PRZEMYSŁAW KUBICA

Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP
Biogram
mł. bryg. dr inż.

ADAM KRASUSKI

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Zakład Informatyki i Łączności SGSP
Biogram
dr inż.

DARIUSZ RATAJCZAK

Niezależny ekspert, współautor przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
Biogram
mgr inż.

TADEUSZ CISEK

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Biogram
bryg. w st. spocz. mgr inż.

JANUSZ SAWICKI

Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
Biogram
bryg. w st. spocz. mgr inż.

JERZY CISZEWSKI

Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
Biogram
bryg w st spocz. mgr inż.

RYSZARD STĘPKOWSKI

Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, Rzeczoznawca SITP, Członek SFPE - The Society of Fire Protection Engineers - Oddział Polska, Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa
Biogram
dr prawa

DARIUSZ P. KAŁA

doktor prawa, specjalizujący się w prawie ochrony przeciwpożarowej, LexKała - Kancelaria Prawna
Biogram
mgr inż.

MONIKA HYJEK

Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA
Biogram
mgr inż.

MAŁGORZATA SAWCZUK

Ekspert, Projektant instalacji wodnych przeciwpożarowych
Biogram
mgr inż.

JACEK PODYMA

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Biogram
mgr inż.

RENATA CISZEWSKA

Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA, Członek grup roboczych komitetów technicznych PKN – Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz wielu specjalistycznych stowarzyszeń
Biogram
mgr inż.

MACIEJ FIECEK

Członek zespołu redakcyjnego Grupy Merytorycznej ODDYMIANIE Stowarzyszenia DAFA
Biogram
mł. bryg. w st. spocz.mgr inż.

ALEKSANDER DEMCZUK

Biegły Sądowy z zakresu pożarnictwa
Biogram
dr

AGNIESZKA FUJAK

Projektant pojazdów specjalistycznych, Adiunkt na wydziale Wzornictwa ASP w Katowicach

PROGRAM KONGRESU 2019

Układ programu Kongresu w skrócie: 08.00-08.30 Rejestracja Uczestników (Pobranie Identyfikatorów), 08.30 Oficjalne Rozpoczęcie – SALA A, 08.40-11.125 Panel I – SALA A, 11.25 Przerwa na kawę, konsultacje i testy, losowanie nagród – GALERIA, 11.45-14.25 Panel II – SALA A, 14.25 Lunch, konsultacje, testy, losowanie nagród – GALERIA, 14.55 – Wręczenie Nagród w kategorii FIRE PRODUCTS 2019 i SECURITY PRODUCTS 2019– SALA A, 15.10-17.30 Panel III – SALA A, od 15.30 Sesja równoległa SALA B – Warsztaty Pożarowe POLON-ALFA, BOSCH…, 17.30-Przerwa na kawę, konsultacje i testy, 17.40 Panel IV DEBATA PODSUMOWUJĄCA – SALA A, od 17.40 Wydawanie Certyfikatów Uczestnictwa – RECEPCJA GŁÓWNA, 18.00/18.30 Oficjalne zakończenie, losowanie nagrody głównej, wydanie pozostałych Certyfikatów


PROGRAM KONGRESU

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

08.00 – 08.30

POBRANIE IDENTYFIKATORÓW (rejestracja)

 

 

Nadzór Merytoryczny Kongresu

(Patronat Merytoryczny)

nadzór

Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny

Patroni Sesji Technicznych

(Główni Partnerzy Technologiczni)

Głowni Technologiczni

od godz. 08.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

(Pobranie identyfikatorów – punkt czynny przez cały dzień kongresu)

08.30 OFICJALNE ROZPOCZĘCIE KONGRESU 

Wprowadzenie i oficjalne otwarcie Kongresu

(Przedstawiciel Rady Programowej)

____________________________________

08.30 – 11.25

PANEL I

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW
PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE OBIEKTÓW JAKO KLUCZOWY CZYNNIK ZAPOBIEGAJĄCY POŻAROM

PANEL I 

(czas trwania wykładów 08.30-11.25)

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW
PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE OBIEKTÓW JAKO KLUCZOWY CZYNNIK ZAPOBIEGAJĄCY POŻAROM

 

EKSPERCI SESJI (SKŁAD RADY MERYTORYCZNEJ PANELU)

Honorowi_0000_LOGO_CNBOP-PIB_DUŻE-05dafa

 • mł. bryg. mgr inż. WOJCIECH KLAPSA  Zastępca Kierownika Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB
 • mgr inż. MONIKA HYJEK – Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Członek SITP. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA

 

GŁÓWNY PARTNER TECHNOLOGICZNY SESJI

image022

Wiodące tematy panelu:

PANELE EKSPERTÓW:

 • Próbka badawcza a końcowe zastosowanie wyrobu budowlanego – dokumentacja  
 • Praktyczne stosowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla dachów płaskich z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej

 

PANELE TECHNICZNE – WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW I EKIP MONTAŻOWYCH (obejmuje układ kolejności wystąpień łącznie z panelami Ekspertów):

 • Próbka badawcza a końcowe zastosowanie wyrobu budowlanego – dokumentacji – PANEL EKSPERTA
 • Oddzielenia stref pożarowych i dróg ewakuacji za pomocą aluminiowo-szklanych przegród ognioodpornych. Uwarunkowania, możliwości techniczne, dostępne rozwiązania oraz przykłady realizacji
 • Wymagania stawiane napędom do klap odcinających wentylacji bytowej i pożarowej. Nowe napędy do klap wentylacji pożarowej
 • Problemy z odbiorami biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych do ochrony instalacji kablowych i rurowych. Dobre praktyki w doborze odpowiednich systemów na przykładzie realizacji prac na wybranych obiektach
 • Kiedy ogień i toksyczne gazy nie mają szans.Czy wiesz jak zapewnić długotrwałą i bezpieczną ochronę termiczną izolacją, która przetrwa oba żywioły… i ogień i wodę..? 
 • RATOWANIE w „inny sposób” w świetle wymagań pożarowych Dyrektywy 305/2011 – rozwiązania praktyczne
 • System detekcji gazu jako element bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej i w obiektach przemysłowych
 • Innowacyjne rozwiązania 3M w zakresie termowizji i ochrony dróg oddechowych dla Straży Pożarnych
 • Technologia BIM w projektowaniu ochrony przeciwpożarowej
 • Praktyczne stosowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla dachów płaskich z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej – PANEL EKSPERTA
 • Zaproszenie na POKAZ: Demonstracyjny pokaz – Systemu gaśniczego INERGREN®, Schrack oraz VESDA – będzie go można zobaczyć w wyjątkowej odsłonie podczas wyzwolenia w pomieszczeniu testowym przygotowanym specjalnie na to wydarzenie

11.25-11.45 – Przerwa na kawę

POKAZY, TESTY, KONSULTACJE TECHNICZNE I EKSPERCKIE

STREFA WYSTAW – GALERIA

Losowanie atrakcyjnych upominków w każdej z przerw kongresu
oraz podczas konkursów na stoiskach wystawców przez cały dzień wydarzenia (m.in. sprzęt sportowy, sprzęt biurowy, hobbystyczny, zawodowy)

11.45 – 14.25

PANEL II


INSTALACJE W KONCEPCJI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKACH
(Projektowanie, integracja i współdziałanie systemów bezpieczeństwa budynków- praktyczne rozwiązania techniczne)

PANEL II

(czas trwania wykładów 11.45-14.25)

INSTALACJE W KONCEPCJI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKACH
(Projektowanie, integracja i współdziałanie systemów bezpieczeństwa – praktyczne rozwiązania techniczne, monitoring magazynowania odpadów)

 

EKSPERCI SESJI (SKŁAD RADY MERYTORYCZNEJ PANELU)

sibpbieglysadowy

 • mgr inż. TADEUSZ CISEK – Prezydent SFPE-SIBP, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż
 • mł bryg. w st. spocz. mgr inż. ALEKSANDER DEMCZUK – Biegły Sądowy z zakresu pożarnictwa

 

GŁÓWNY PARTNER TECHNOLOGICZNY SESJI

bosch

Wiodące tematy panelu:

PANELE EKSPERTÓW:

 • Wymagania dla instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz okablowania przy  aranżacji  przestrzeni biurowych

– wpływ instalacji oddymiania oraz stałych urządzeń gaśniczych na warunki ewakuacji i wymagania budowlane
– wymagania w zakresie stosowanego okablowania ( klasyfikacja)
– wymagania w zakresie ewakuacji w kontekście zmian w przepisach
– prezentacja II wydania poradnika SIBP dotyczącego aranżacji przestrzeni biurowych

 • Rewolucja w przepisach o odpadach – operaty pożarowe

 

PANELE TECHNICZNE – WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW I EKIP MONTAŻOWYCH (obejmuje układ kolejności wystąpień łącznie z panelami Ekspertów):

 • Wymagania dla instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz okablowania przy  aranżacji  przestrzeni biurowych (rozwinięcie jw.) – PANEL EKSPERTA
 • Sterowanie stałymi automatycznymi urządzeniami gaśniczymi w oparciu o centrale serii IGNIS 2500
 • Zastosowania certyfikowanego zasilacza ZUP-230V w ochronie przeciwpożarowej
 • Współdziałanie Systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego oraz sygnalizacji pożarowej jako zapewnienie bezpieczniejszej ewakuacji z obiektu
 • Zintegrowane systemy bezpieczeństwa w Porcie Praskim – przykład realizacji
 • Kable i przewody do instalacji przeciwpożarowych. Wymagania CPR dla kabli – Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU)
 • Mity vs technologia. Kryteria bezpiecznej transmisji bezprzewodowej w systemach SSP
 • Jak wyeliminować problem z chwilowym poborem dużej wartości prądu przy podłączeniu kilku siłowników klap do jednego zasilacza? Najnowsza seria zasilaczy przeciwpożarowych EN54C i EN54M
 • Rewolucja w przepisach o odpadach – operaty pożarowe  – PANEL EKSPERTA

 

14.25-15.10 – Przerwa na lunch

POKAZY, TESTY, KONSULTACJE TECHNICZNE I EKSPERCKIE

STREFA WYSTAW – GALERIA

Losowanie atrakcyjnych upominków w każdej z przerw kongresu
oraz podczas konkursów na stoiskach wystawców przez cały dzień wydarzenia (m.in. sprzęt sportowy, sprzęt biurowy, hobbystyczny, zawodowy)

15.15 – 17.35

PANEL III – SALA A


BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W PROCESIE INWESTYCYJNYM
(Wymagania i wytyczne w fazie projektu, budowy i użytkowania, zmiana warunków bezpieczeństwa pożarowego jako zmiana sposobu użytkowania i jej konsekwencje, znaczenie danych wyjściowych i wejściowych…)

 

 

 

15.30 – 18.00

PANEL III – SALA B


WARSZTATY POŻAROWE

 

17.35 – 17.45

PRZERWA NA KAWĘ

17.45 – 18.00

PANEL IV – SALA A


DEBATA PODSUMOWUJĄCA

PANEL III (SESJE RÓWNOLEGŁE)

(czas trwania 15.15-18.00)

SALA A 

(czas trwania wykładów 15.15-17.55)

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

(Wymagania i wytyczne w fazie projektu, budowy i użytkowania, zmiana warunków bezpieczeństwa pożarowego jako zmiana sposobu użytkowania i jej konsekwencje, znaczenie danych wyjściowych i wejściowych…)

 

EKSPERCI SESJI – SALA A (SKŁAD RADY MERYTORYCZNEJ PANELU)

SESJA3

 • dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK – Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego
 • mł. bryg. dr inż. NORBERT TUŚNIO – Kierownik Zakładu Systemów Wspomagania Decyzji SGSP 
 • dr DARIUSZ P. KAŁAdoktor prawa, specjalizujący się w prawie ochrony przeciwpożarowej
 • mgr inż. MAŁGORZATA SAWCZUKEkspert, Projektant instalacji wodnych ppoż
 • dr AGNIESZKA FUJAK – Projektant pojazdów specjalistycznych, Adiunkt na wydziale Wzornictwa ASP w Katowicach (autorka ponad 60 projektów samochód specjalnych wdrożonych do produkcji w tym pojazdy ratownictwa lotniczego, medyczne i specjalistyczne mobilne laboratoria)

 

Wiodące tematy panelu:

PANELE EKSPERTÓW:

 • Podmiot właściwy do wykonania i utrzymania pasów przeciwpożarowych oddzielających linie kolejowe od obszarów leśnych – PANEL EKSPERTA
 • Projektowanie Instalacji Tryskaczowych za pomocą Aplikacji LIFEcad – PANEL EKSPERTA
 • „Projektant – gdzie diabeł nie może” – niestandardowe rozwiązania projektowe – PANEL EKSPERTA
 • Bezpieczeństwo pożarowe biurowców, także w fazie budowy – PANEL EKSPERTA
  • zasady zapewniania bezpieczeństwa pożarowego użytkownikom budynków biurowych i ekipom ratowniczym
  • różnice w wymaganiach warunków technicznych dla budynków biurowych i wymaganiach Prawa budowlanego
  • konieczność dostosowywania funkcjonujących budynków do nowych wymagań przepisów, scenariusze w zakresie ewakuacji
  • zmiana warunków bezpieczeństwa pożarowego jako zmiana sposobu użytkowania budynku i jej konsekwencje
  • projektowane zmiany w zasadach uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  • rozwiązania zamienne przy odstępstwach od przepisów
  • bezpieczeństwo budynków w fazie budowy
 • Znaczenie danych wejściowych i wyjściowych przy analizach numerycznych CFD rozwoju pożaru i problemy związane z ich weryfikacją – PANEL EKSPERTA

SALA B 

WARSZTATY POŻAROWE

od godz. 15.40-18.00 – SALA B

    bosch  


WARSZTATY POLON-ALFA

Realizacja scenariuszy do działań w czasie pożaru w oparciu o system POLON 6000 

Udział w warsztatach jest bezpłatny po zapisie na listę uczestnictwa 

UKŁAD GODZINOWY WARSZTATÓW – ZOBACZ


WARSZTATY POŻAROWE BOSCH 

bosch  

Metody rozmieszczania głośników pożarowych za pomocą narzędzia symulacji akustycznych EASE ADDRESS

Udział w warsztatach jest bezpłatny po zapisie na listę uczestnictwa 

UKŁAD GODZINOWY WARSZTATÓW – ZOBACZ

15.15-17.10

PANEL III

PANEL III (czas trwania wykładów 15.15-17.10)

TECHNOLOGIA BIM A BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE HAL I MAGAZYNÓW

STRATEGIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKTACH PM

Honorowi_0003_LOGO_SGSP_kolordafa-logo-duze-rgb-lift_500

 

 

 

 

SKŁAD RADY MERYTORYCZNEJ PANELU:

 • mł. bryg. dr inż. ADAM KRASUSKI – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Zakład Informatyki i Łączności SGSP
 • mł. bryg dr inż. PRZEMYSŁAW KUBICA, Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż., doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa
 • mgr inż. MARIA DREGER – Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA. Członek zespołów roboczych kilku komitetów technicznych Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także organizacji branżowych, związanych z bezpieczeństwem pożarowym, aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji i systemów izolacyjnych w budownictwie. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO
 • mł. bryg. mgr inż. GRZEGORZ OGRODNIK –  Starszy wykładowca w Zakładzie Analiz i Rozpoznawania Zagrożeń, Katedra Bezpieczeństwa Budowli i Rozpoznawania Zagrożeń Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP

 

Wiodące tematy panelu:

PANELE EKSPERTÓW:

 • Strategie ochrony przeciwpożarowej: Ilościowa analiza ryzyka pożarowego bazująca na multisymulacjach
 • Ściany jako element biernej ochrony przeciwpożarowej hal. Klasyfikacje ogniowe i ocena ryzyka
 • Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie PM na przykładzie wybranego węzła technologicznego

PANELE TECHNICZNE- WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW I EKIP MONTAŻOWYCH (obejmuje układ kolejności wystąpień łącznie z panelami Ekspertów):

 • Technologia BIM a bezpieczeństwo pożarowe
 • Strategie ochrony przeciwpożarowej: Ilościowa analiza ryzyka pożarowego bazująca na multisymulacjach   – PANEL EKSPERTA
 • Zbiorniki zapasu wody ppoż. i technologicznej – projektowanie, montaż i konserwacja w praktyce
 • Systemy gaszenia do stosowania w przemyśle, energetyce i IT. Omówienie stałych i półstałych urządzeń gaśniczych do zastosowań specjalistycznych w procesach przemysłowych, obiektach energetycznych i pomieszczeniach IT
 • Ściany jako element biernej ochrony przeciwpożarowej hal. Klasyfikacje ogniowe i ocena ryzyka  – PANEL EKSPERTA
 • Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie PM na przykładzie wybranego węzła technologicznego  – PANEL EKSPERTA

 

17.10-17.20

Przerwa przed PANELEM EKSPERTÓW

17.20 -18.30

PANEL EKSPERTÓW

DEBATA EKSPERTÓW

PANEL IV EKSPERTÓW  (czas trwania wykładów 17.20-18.30)

NOWE WARUNKI TECHNICZNE A OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ROK PO NOWELIZACJI

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Pokaz SLRR Mitsubishi L200 i gąsienicowego pojazdu amfibijnego Gamma 1000pobrane

SKŁAD RADY MERYTORYCZNEJ PANELU:

 • mgr inż. PIOTR WOJTASZEWSKI – Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JANUSZ SAWICKI, Prezes Instytutu Bezpieczeństwa pożarowego NODEX
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JERZY CISZEWSKI– V-ce Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX

 

Wiodące tematy panelu:

PANELE EKSPERTÓW:

 • Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wybrane zagadnienia
 • Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem i monitorowania systemów przeciwpożarowych
18.30 

DEBATA EKSPERTÓW KOŃCZĄCA KONGRES pt. „NOWE WARUNKI TECHNICZNE A OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ROK PO NOWELIZACJI OKIEM EKSPERTÓW I PRAKTYKÓW”

Głos w debacie zabiorą m.in.:

 • nadbryg. w st. spocz. dr prof. nzw. RYSZARD GROSSET – Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (mgr chemii 1978 rok) oraz Podyplomowego Studium Oficerskiego Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (1981 r.). W 1992 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem (inżynierii bezpieczeństwa). Zdobył liczne uprawnienia zawodowe w tym m.in. rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (NOT), rzeczoznawcy ds. transportu drogowego materiałów niebezpiecznych (DGSA), rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej Komendy Głównej PSP. Brał udział w pracach komisji krajowych i zagranicznych. Uczestniczył w wielu kursach specjalistycznych, odbył także wielokrotne szkolenia zagraniczne. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji i opracowań oraz projektów aktów prawnych. Uczestnik i prelegent licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI – Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Członek Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SFPE – The Society of Fire Protection Engineers – Oddział Polska), Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, b. Wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
 • mgr inż. PIOTR WOJTASZEWSKI – Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, – Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ekspert i współautor przepisów ochrony przeciwpożarowej. Do połowy 2015 roku zastępca dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wieloletni wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa budowli w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JANUSZ SAWICKI, Prezes Instytutu Bezpieczeństwa pożarowego NODEX

Podsumowanie – Przedstawiciel Rady Programowej

17.35-17.45 Przerwa na kawę


17.45-18.00 DEBATA EKSPERTÓW

 

18.00/18.30

PODSUMOWANIE

ZAKOŃCZENIE

17.35-17.45 Przerwa na kawę

17.45-18.00 DEBATA EKSPERTÓW

18.00/18.30

OFICJALNE ZAKOŃCZENIE

OFICJALNE ZAKOŃCZENIE KONGRESU

SALA – A i WARSZTATY  SALA – B

Losowanie nagród głównych

Wydawanie Imiennych Certyfikatów potwierdzających Uczestnictwo (od godz. 17.40 – Recepcja Główna)

WARSZTATY CNBOP-PIB – SALA B


WARSZTATY CNBOP-PIB

CNBOP-PIB

WARSZTATY OBJĘTE SYSTEMEM REZERWACJI MIEJSC. ILOŚĆ DOSTĘPNYCH MIEJSC NA WARSZTATY – 100 (decyduje kolejność wpływu zgłoszeń)

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – wymagania, podstawowe parametry, dobór podzespołów

ORGANIZATORZY:

DND Project
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

CEL:

Warsztaty CNBOP-PIB pt. „Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – wymagania, podstawowe parametry, dobór podzespołów” organizowany podczas trwania KONGRESU POŻARNICTWA – FIRE|EXPO 2016, skierowany jest do specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych, inwestorów, administratorów obiektów, firm wykonawczych i serwisowych, przedstawicieli komend PSP jak również projektantów, dla których warsztat może być bogatym źródłem informacji z zakresu dźwiękowych systemach ostrzegawczych. Przedsięwzięcie organizowane jest jako zapowiedź Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Wykorzystanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych w procesie ewakuacji ludzi z obiektów budowlanych podczas sytuacji kryzysowych”, która odbędzie się w listopadzie 2016 r.
w CNBOP – PIB. Tematyka warsztatu  nawiązuje do zbliżającej się Konferencji Naukowej, przedmiotem której będą zagadnienia dotyczące innowacyjnych rozwiązań technologii, systemów IT, praktyk, koncepcji oraz wymiany doświadczeń w kontekście kluczowych zagadnień dotyczących wykorzystywania dźwiękowych systemów ostrzegawczych w procesie ewakuacji ludzi z obiektów budowlanych podczas sytuacji kryzysowych.

Program warsztatów obejmuje 3 główne tematy:

 1. Parametry akustyczne głośników pożarowych
 2. Dobór i prowadzenie linii głośnikowych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych
 3. Praktyczne aspekty pomiarów zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Podczas warsztatów omówimy zagadnienia i odpowiemy na pytania dotyczące:

 1. Wymagań stawianych normie europejskiej PN-EN 54-24:2008 dla głośników stosowanych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych.
 2. Parametrów akustycznych dla głośników różnych typów (sufitowych, tubowych, kolumnowych etc.) i ich wpływu na późniejsze stosowanie w obiektach budowlanych.
 3. Wymagań w zakresie warunków klimatycznych w jakich głośniki mogą być instalowane oraz ich spodziewane zachowanie się w warunkach pożaru.
 4. Rodzajów linii głośnikowych oraz zastosowanie izolatorów zwarć w liniach głośnikowych.
 5. Sposobów osiągnięcia niezawodności przekazywania komunikatów alarmowych przy projektowaniu linii głośnikowych.
 6. Obowiązujących zasad przeprowadzania pomiarów zrozumiałości mowy w kontekście oceny prawidłowości funkcjonowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego.
 7. Kluczowych parametrów wpływających na zrozumiałość mowy.

Kontakt CNBOP-PIB:

Sprawy organizacyjne: mkedzierska@cnbop.pl
Koordynator merytoryczny: tpopielarczyk@cnbop.pl

Kontakt DND Project FIRE|EXPO 2016:

Sprawy organizacyjne: biuro@dndproject.com.pl

Lp.

Temat prelekcji

Czas [min]

Godziny

Prelegent

Otwarcie warsztatów

5

14.30 – 14.35

mgr Sylwia Krawczyńska

Z-ca Dyrektora CNBOP-PIB

Wprowadzenie do tematu warsztatów

10

14.35 – 14.45

mgr inż. Tomasz Popielarczyk

Parametry akustyczne głośników pożarowych

30

14.45 – 15.15

mgr inż. Tomasz Sowa

Dobór i prowadzenie linii głośnikowych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych

30

15.15 – 15.45

mgr inż. Tomasz Popielarczyk

Praktyczne aspekty pomiarów zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych

30

15.45 – 16.15

mgr inż. Urszula Garlińska

Pytania i dyskusja

10

16.15 – 16.25

Prelegenci

Podsumowanie i zakończenie warsztatów

5

16.25 – 16.30

mgr Sylwia Krawczyńska

Z-ca Dyrektora CNBOP-PIB

WYSTAWA FIRE | SECURITY EXPO 2019  – GALERIA


Spotkania i specjalistyczne konsultacje z tzw. pierwszej ręki z przedstawicielami producentów i dostawców wyrobów i rozwiązań. Pokazy oraz szereg testów rozwiązań w trakcie przerw w wykładach. Konsultacje oraz wsparcie techniczne dla projektantów, instalatorów oraz ekip montażowych i służb serwisowych. Konsultacje na stanowiskach doradczych Instytutów Naukowo-Badawczych i Laboratoriów a także bogata oferta studiów podyplomowych przygotowana przez kierunkowe Wydziały Uczelni Wyższych.

 • 3M Poland Sp. z o.o. (Dywizja 3M Personal Safety Division)
 • ALUPROF S.A.
 • AWEX Sp. z o.o. Sp.k.
 • BEL AQUSTIC
 • BELIMO Siłowniki S.A. 
 • BOLD Znaki BHP
 • BOXMET LTD Sp. z o.o.
 • CALANBAU TPI Sp. z o.o.
 • COMPAKT P.H.U. Juliusz Jagodziński
 • CREATIO Industry
 • D+H POLSKA SP. z o.o
 • DRAVA S.C.
 • DYWIT Sp. z o.o. 
 • ELA COMPIL Sp. z o.o.
 • EuroSprinkler AG (Switzerland)
 • Firefly AB (Sweden)
 • FOAMGLAS® Building Poland
 • FRAPOL Sp. z o.o.
 • GAZEX Sp.J.
 • GIACOMINI Sp. z o.o.
 • GRAITEC Sp. z o.o.
 • GRAS Sp. z o.o.
 • HEKATO ELEKTRONICS Sp. z o.o.
 • K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
 • Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego KZPT Sp. zo.o.
 • Kancelaria Prawna LEXKAŁA
 • LIFEcad.pl
 • MERAWEX Sp. z o.o.
 • NODEX | Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego
 • ORW ELS Sp. z o.o.
 • Platforma Aplikacji Przeciwpożarowych PAP24.PL
 • POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 • POLON ALFA S.A.
 • Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji SGGiK
 • PPUH SUPRON 3 Sp. z o.o.
 • PRO SERVICE Sp. z o.o.
 • PROTECT T.CISEK I WSPÓLNICY Sp.J.
 • PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.
 • PULSAR K. Bogusz Spółka jawna
 • Robert Bosch Sp. z o.o. (Dywizja Power Tools (PT/BE-SPL)
 • Robert Bosch Sp. z o.o. (Dywizja Building Technologies (BT/SEP-SBV)
 • Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych (stanowiska konsultacyjne)
 • SAVI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
 • SCROL B.Wysocki A. Jędrzejewski Spółka Jawna
 • STIGO Sp. z o.o.
 • STOBRAWA ZAKŁAD DRZEWNY
 • Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego SFPE – SIBP
 • Stowarzyszenie DAFA
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej SGSP
 • SVT POLSKA Sp. z o.o.
 • SYNGEA sp. z o.o.
 • TECHNOKABEL S.A.
 • UNIWERSAL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Wdrażania Postępu Technicznego
 • Wilo Polska Sp. z o.o.
 • Zakłady Kablowe BITNER sp. z o.o.
 • Zarząd Główny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackie

WYSTAWA FIRE | SECURITY EXPO 2019

NOWOŚCI KONGRESOWE W PIGUŁCE

Konsultacje specjalistyczne, testy rozwiązań w ramach STREFY FIRE i SECURITY:

 • Wymagania stawiane napędom do klap odcinających wentylacji bytowej i pożarowej
 • Projektowane zmiany w zasadach uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 • Rewolucja w przepisach o odpadach – operaty pożarowe
 • Projektowanie instalacji tryskaczowych za pomocą Aplikacji LIFEcad
 • Wymagania dla instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz okablowania przy aranżacji przestrzeni biurowych
 • System detekcji gazu jako element bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej i w obiektach przemysłowych
 • Bezpieczeństwo pożarowe biurowców, także w fazie budowy
 • Integracja systemów bezpieczeństwa na przykładzie Portu Praskiego
 • Wpływ instalacji oddymiania oraz stałych urządzeń gaśniczych na warunki ewakuacji i wymagania budowlane
 • Konieczność dostosowywania funkcjonujących budynków do nowych wymagań przepisów – zmiana warunków bezpieczeństwa pożarowego jako zmiana sposobu użytkowania budynku i jej konsekwencje
 • Mity vs technologia. Kryteria bezpiecznej transmisji bezprzewodowej w systemach SSP
 • Kable i przewody do instalacji przeciwpożarowych
 • Wymagania CPR dla kabli – Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU)
 • Komponenty i systemy dla ciepła, klimatyzacji, dystrybucji wody sanitarnej do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych, przemysłowych i komercyjnych
 • RATOWANIE w „inny sposób” w świetle wymagań pożarowych Dyrektywy 305/2011, rozwiązania praktyczne
 • Integracja i współdziałanie systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego i sygnalizacji pożaru jako zapewnienie bezpieczniejszej ewakuacji z obiektu
 • Praktyczne stosowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla dachów płaskich
 • Bezpieczeństwo pożarowe magazynów z poziomami roboczymi
 • Próbka badawcza a końcowe zastosowanie wyrobu budowlanego – dokumentacja
 • BIM w praktyce projektowania bezpieczeństwa pożarowego
 • Kolorystyka i design w systemach i technologiach bezpieczeństwa
 • „Projektant – gdzie diabeł nie może” – niestandardowe rozwiązania projektowe
 • Zapobieganie wybuchom oraz pożarom pyłów poprzez wykrywanie i gaszenie iskier
 • Sterowanie stałymi automatycznymi urządzeniami gaśniczymi w oparciu o centrale serii IGNIS 2500
 • Nowe kierunki w detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych
 • Ciągłość zasilania i sterowania w warunkach pożaru
 • Ochrona przeciwprzepięciowa
 • Szkło komórkowe jako izolacja przed ogniem i toksycznymi gazami
 • Mgła wodna w miejscach użyteczności publicznej, hotelach, muzeach czy zabytkowych budynkach
 • Zbiorniki zapasu wody p.poż i technologicznej – projektowanie, montaż i konserwacja w praktyce
 • Systemy przesyłowe umożliwiające bezpieczną i wydajną dystrybucję gazu
 • Bezpieczeństwo danych, ochrona serwerowni
 • Bezpieczeństwo i monitoring: budynków, magazynów, kolei, składowisk/spalarni i lasów
 • Testy: GEMOS integracja wszystkich systemów związanych z bezpieczeństwem w budynku, FPM+ zintegrowana matryca sterowania urządzeniami ppoż, nowoczesnego systemu gaszenia zgodne z NFPA 2001 oraz UL2127, interfejsów użytkownika dla środowiska FDS (Fire Dynamics Simulator) – analiza rozchodzenia się dymu, zmian temperatury oraz koncentracji różnego rodzaju toksyn, dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów różnicowania ciśnień FRANEC RC, systemów przewodów oddymiających typu PD, Sterowanie i kontrola w systemach wentylacji pożarowej (TSZ-200)
 • Pokazy: Radiowych systemów sygnalizacji pożarowej, najnowszej seria zasilaczy przeciwpożarowych EN54C i EN54M, zraszaczy i głowic zraszających CMD K200 (CNBOP i VdS), pożarniczych węży tłocznych i ssawnych, innowacyjne symulatory ewakuacji ludzi z płonącego budynku, detektorów gazów (przekaźnikowe, z komunikacją MODBUS), tablice sygnalizacyjne, osłony do detektorów, sygnalizatory optyczno-akustyczne, detektory kondensacji pary wodnej, przetworniki różnicy ciśnień, presostaty
 • Zabudowa szachtów instalacyjnych, pionów suchych i nawodnionych
 • Projektowanie, wykonywanie i konserwacja systemów ochrony odgromowej z zastosowaniem piorunochronów z wczesną emisją lidera
 • Automatyka zasilająco – sterująca
 • Zwalczanie pożarów w zarodku – wymagania i szkolenia dla pracowników firm i ekip budowlanych
 • Systemy przeciwpożarowe w procesach przemysłowych
 • Oferta naukowo-badawcza instytutów i jednostek uczelnianych…. i wiele innych
 • Kamery termowizyjne np. pozwalające sprawdzić temperaturę tablicy rozdzielczej
 • Ratunkowe brzeszczoty specjalistyczne do pił szablastych, które umożliwiają szybkie otwarcie np. samochodu (zastosowanie w ratownictwie) Elektronarzędzia i osprzęt do montażu systemów przeciwpożarowych: wiertarki, wkrętarki akumulatorowe, młotki akumulatorowe, zakrętarki akumulatorowe

 

Ponadto pokaz, testy i prezentacje:

 • Umundurowania i wyposażenia strażackiego
 • Samochodów strażackich
 • Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe
 • Podręczny sprzęt gaśniczy
 • Ratownictwo medyczne
 • Technologie BIM, CFD i inne

WYSTAWA SECURITY | EXPO 2019

Konsultacje specjalistyczne „z pierwszej ręki” z zakresu m.in.:

 • Technologia BIM a bezpieczeństwo pożarowe
 • Rozwiązania oddymiania klatek schodowych – świadomy wybór drogi projektowej
 • Kompletnych systemów wentylacji pożarowej dedykowanych dla obiektów budowlanych o różnym przeznaczeniu
 • Urządzeń typu iSWAY-FC®- nowa generacja urządzeń, ZODIC-G i M, wentylacja strumieniowa garaży, tunele i budynki przemysłowe (energetyka i hale)
 • Zasilanie i sterowanie wentylacją
 • DSS czyli Systemy Dynamicznego Oznakowania – zmiany w oświetleniu awaryjnym
 • Jak nowoczesne systemy sygnalizacji pożarowej mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa we wszelkiego rodzaju obiektach
 • WES+ Mobilny Bezprzewodowy System Sygnalizacji Pożaru
 • Ochrony ludzi, obszarów budowy i zaplecza budowy, infrastruktury przemysłowej oraz innych tymczasowych zastosowań
 • Certyfikowane zasilacze w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego
 • Zasilacze pożarowe serii EN54/LCD, System zasilania DSO, Urządzenia do transmisji sygnału i zasilania kamer IP PoE (Switch`e PoE, extendery, zasilacze buforowe)
 • Internet rzeczy i inteligentna analiza obrazu w służbie bezpieczeństwa – Czy obecna w przemyśle koncepcja Internetu Rzeczy ma wpływ na obecnie projektowane i uruchamiane systemy sygnalizacji pożaru? Czy inteligencja urządzeń to tylko slogan, czy aktualnie dostępne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego?
 • Elektroniczną kontrolę dostępu: blueSmartSystem przewidziany do większych obiektów, bazujący na elektronicznych wkładkach z własnym zasilaniem. Prosty w instalacji, łatwy w administrowaniu i wygodny w użytkowaniu. Idealny do obiektów nowych jak i już funkcjonujących, również tych rozproszonych. blueCompact – System przeznaczony do mniejszych obiektów. Rozwiązanie oparte na elektronicznych wkładkach zarządzanych poprzez aktywny klucz za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne.
 • Mechaniczne systemy kontroli dostępu – master key
 • Strategie ochrony przeciwpożarowej
 • GEMOS – Physical Security Information Managament
 • FPM+ sterowanie urządzeniami ppoż.
 • GEMOS access – zintegrowana kontrola dostępu
 • Wymagania dla instalacji światłowodowych w budownictwie
 • Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie PM na przykładzie wybranego węzła technologicznego
 • Systemów detekcji gazu jako elementu bezpieczeństwa instalacji gazowych w obiektach przemysłowych
 • Współpracy automatyki pożarowej z działaniami straży pożarnej w budynku użyteczności publicznej,
 • Oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku za pomocą multisymulacji
 • Konserwacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych tryskaczowych,
 • Ograniczeń czynników ryzyka i ich znaczenia w występowaniu zdarzeń pożarowych
 • Zmian w warunkach bezpieczeństwa pożarowego dla budynków
 • Systemów zasilania DSO
 • AVIOTEC – innowacyjny system wykrywania pożarów za pomocą kamer wizyjnych
 • GALAXY G300 – system podtrzymywania zasilania dróg ewakuacji
 • Automatycznych rozwiązań chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem
 • Sterowania i kontroli w systemach wentylacji pożarowej
 • Systemów oddymiania i sygnalizacji pożarowej
 • Stałych Urządzeń Gaśniczych Gazowych
 • Systemów Mgły Wodnej Niskociśnieniowej
 • Kompleksowej ochrony przed przepięciami systemów zabezpieczeń technicznych
 • Hydrantów wewnętrznych DN 25, 33, 52, hydrantów z manometremi
 • Hydrantów jako element wystroju wnętrza
 • Rozwiązań z zakresu zasilania gwarantowanego
 • Instalacji tryskaczowych w obiektach produkcyjnych i magazynowych
 • Wentylatory ścienne oddymiające z klapą izolowaną termicznie i siłownikiem – SODECA THT/WALL
 • Opraw oświetlenia dynamicznego – sposób działania, zmiany i nowe wymagania w rozporządzeniu na temat scenariusza pożarowego
 • Nowoczesnych kabli ognioodpornych do instalacji w budynkach
 • Zasadności miejscowego zabezpieczenia gaśniczego urządzeń, pojazdów oraz maszyn
 • Wielogazowych, wielopunktowych systemów detekcji CO/LPG…NO2….w garażach i parkingach podziemnych
 • Systemu Alarmu Pożaru FAS – współdziałanie systemów bezpieczeństwa budynku
 • Hydrantów wewnętrznych: DN 19, DN 25, DN 33, DN 52, (Szafki ochronne: na gaśnice, piony nawodnione, klucze i sprzęt gaśniczy, Szafki i maskownice GAZ, Klapy dymowe oraz systemy oddymiania, Głośniki pożarowe dot. DSO – Puszki instalacyjne o odporności ogniowej E-30 do E-90)
 • Zasad stosowania stacjonarnych detektorów gazów
 • Certyfikacja systemów wykrywania pożarów, alarmów domowych oraz gaśnic w odniesieniu do dyrektyw i przepisów UE, Kitemarka oraz standardów australijskich
 • Detekcji gazów oraz sterowania wentylacją za pomocą systemów detekcji
 • Zasilaczy impulsowych oraz systemów zasilania gwarantowanego
 • Certyfikowane napędy klap pożarowych
 • Głośniki pożarowe dot. DSO – Puszki instalacyjne o odporności ogniowej E-30 do E-90
 • Instalacje elektryczne oraz sieci informatyczne w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym
 • Ochrona odgromowa
 • Techniki zabezpieczeń pożarowych obiektów zabytkowych i muzealnych
 • Symulatory ewakuacji ludzi z płonącego budynku
 • Strefy zagrożone wybuchem
 • Urządzenia sygnalizująco-odcinające
 • Zasilacze serii EN54 do zastosowania w systemach ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem zdalnego nadzoru za pomocą oprogramowania Power Security. Zasilanie i podtrzymanie buforowe systemów CCTV IP. Zasilanie SYSTEM ZASILANIA DSOP24V DLA URZĄDZEŃ SYSTEMU PAVIRO
 • Zintegrowane rozwiązania zmieniające oblicze przemysłu i miast
 • Systemy gaszenia do stosowania w przemyśle, energetyce i IT. Omówienie stałych i półstałych urządzeń gaśnicznych do zastosowań specjalistycznych w procesach przemysłowych, obiektach energetycznych i pomieszczeniach IT
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego oraz technicznego w obiektach budowlanych

WYSTAWA INSTYTUTÓW BADAWCZO-NAUKOWYCH I LABORATORIÓW

Sprzęt i wyposażenie służb technicznych oraz konsultacje dedykowane architektom, projektantom, ekipom wykonawczym, generalnym wykonawcom, inwestorom, zakładom produkcyjnym, samorządom, ale także organizacjom typu: Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa, Przemysłowa Ochrona Przeciwpożarowa, Zakłady Wodociągów i Kanalizacji, Lasy Państwowe, Polskie Linie Lotnicze, Polskie Koleje Państwowe

 • Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego KZPT Sp. zo.o.
 • Kancelaria Prawna LEXKAŁA
 • NODEX | Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Platforma Aplikacji Przeciwpożarowych PAP24.PL
 • POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 • Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji SGGiK
 • Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego SFPE – SIBP
 • Stowarzyszenie DAFA
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej SGSP
 • Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych (stanowiska konsultacyjne)
 • Zarząd Główny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackie

KONSULTACJE – SPECJALNE STREFY KONGRESU

STRAFA PRAKTYKA – KONSULTACJE I TESTY (GALERIA KONGRESU POZIOM-1)
STREFA EKSPERTA i RZECZOZNAWCY, a w niej m.in.

 • miejsce spotkań ze specjalistami, ekspertami kongresu i rzeczoznawcami
 • miejsce spotkań z biegłymi sądowymi z zakresu pożarnictwa i budownictwa
 • porady prawników
 • porady dla projektantów i architektów
 • porady i wstępne konsultacje projektów pod względem uzgodnień ppoż
 • szkolenia z oprogramowania BIM, BMS, oprogramowania do symulacji rozwoju pożaru w budynkach oraz rozchodzenia się dymu i toksyn
 • prezentacja symulatora ewakuacji ludzi z płonącego budynku
 • porady przedstawicieli banków odnośnie pozyskania środków na inwestycje
 • porady w zakresie odszkodowań w związku z prowadzonymi inwestycjami
 • porady firm ubezpieczeniowych
 • STREFA FIRE – pokazy, testy i ćwiczenia
 • STREFA ZASILANIA GWARANTOWANEGO – konsultacje
 • Pokaz samochodów pożarniczych (GALERIA KONGRESU POZIOM-1 / SGSP)

KONKURSY


fire

Konkurs FIRE|EXPO 2016 na Najlepsze Stoisko Kongresu – WYBÓR UCZESTNIKÓW

Wybierz NAJLEPSZE STOISKO Kongresu i wygraj TABLET!

Losowanie odbędzie się godz. 15.00 na podstawie wypełnionych przez uczestników kuponów konkursowych

fire

Konkurs FIRE|EXPO 2016 na Najlepszą Prezentację Kongresu – WYBÓR UCZESTNIKÓW

Wybierz NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ Kongresu i wygraj TELEWIZOR!

Losowanie odbędzie się godz. 15.00 na podstawie wypełnionych przez uczestników kuponów konkursowych

Wręczenie Nagród Specjalnych Kongresu

fire

Specjalna Nagroda Rynku Inwestycji za wdrażanie bezpiecznych rozwiązań w zakresie detekcji gazów

fire

Specjalne Nagrody FIRE|EXPO 2016 – FIRE PRODUKT AWARDS EXPO 2016 dla m.in.:

 • Najlepszy produkt do podtrzymania zasilania dróg ewakuacji
 • Najbardziej innowacyjny system wykrywania pożarów za pomocą kamer wizyjnych
apc

Co godzinę losowanie Power Bank APC

pro-service

Wszystkie zostawione na stoisku Pro-Service wizytówki uczestników spotkania, wezmą udział w losowaniu 30 szt. atrakcyjnych prezentów /po trzy do wyboru/ ufundowane z okazji jubileuszu 25-lecia firmy.

alter

Co godzinę losowanie Domowego Alarmu Gazowego marki ALTER (łącznie 10 sztuk)

WARSZTATY  KONGRESU | SALA B

 BOSCH | POLON-ALFA

WARSZTATY – godz. 15.30

polon-alfa

Temat warsztatów

Realizacja scenariuszy do działań w czasie pożaru w oparciu o system POLON 6000 

Bezpieczeństwo osób, przebywających w obiektach, w szczególności w budynkach użyteczności publicznej jest najwyższym wymaganiem, jaki stawia się takim obiektom. Szczególną rolę odgrywają w tym wypadku systemy zabezpieczeń ppoż. których zadaniem jest wykrycie zagrożenia pożarowego w jego wczesnej fazie, powiadomienie o zagrożeniu otoczenia oraz umożliwienie bezpiecznej i szybkiej ewakuacji osób. W tym celu opracowuje się tzw. scenariusze do działań w czasie pożaru, które określają w jaki sposób (proceduralnie i w powiązaniu z rozwiązaniami technicznymi) zrobić to prawidłowo. Warsztaty mają na celu wskazanie głównych wymagań w tym zakresie.

W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają dostęp do wyjątkowych dwóch, cieszących się ogromnym zainteresowaniem wśród specjalistów z branży zabezpieczeń PORADNIKÓW PROJEKTANTA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ zawierającego zbiór wytycznych dotyczących SSP, informacje dotyczące urządzeń oraz aktualną wiedzę projektową a także odrębny certyfikat POLON potwierdzający udział w Warsztatach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny po zapisie na listę uczestnictwa (Lista dostępna w Recepcji Głównej od godz. 08.00 do godz. 15.00)


WARSZTATY – godz. 16.15

bosch

Temat warsztatów

Metody rozmieszczania głośników pożarowych za pomocą narzędzia symulacji akustycznych EASE ADDRESS

 Udział w warsztatach jest bezpłatny po zapisie na listę uczestnictwa (Lista dostępna w Recepcji Głównej od godz. 08.00 do godz. 15.00)

WARSZTATY – godz. 16.45

Honorowi_0003_LOGO_SGSP_kolor

Temat warsztatów

„Aamks – nowoczesne narzędzie komputerowe do ilościowej analizy ryzyka pożarowego”

KONSULTACJE KONGRESU | SPECJALNE STREFY

Dafa

Grupa Merytoryczna PPOŻ. DAFA
Stoisko Dyskusyjne – Konsultacje w godz. 11:50 – 14:35

Strefa konsultacji i spotkań z ekspertami

Zakres Konsultacji:

Klasyfikacje ogniowe warstwowych przekryć dachowych a w szczególności:
– sposób badania, przygotowanie próbki ze zdjęciami
– omówienie oddziaływania ognia z zewn. (Broof) i wewn. (RE) dla przekryć dachowych
– omówienie zapisu w klasyfikacji dot. zabezpieczania podkonstrukcji RE
– paragraf 219 WT

Konsultacje prowadzi: GRZEGORZ RAK (Członek Zespołu Merytorycznego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA)

KONSULTACJE Z RZECZOZNAWCĄ DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Strefa konsultacji i spotkań z ekspertami

rada_0002_DSC_0223

bryg w st spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI –  Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Członek Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SFPE – The Society of Fire Protection Engineers – Oddział Polska), Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, b. Wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Zakres Konsultacji:

Zakres konsultacji:
– oddymianie klatek schodowych wg PN i Wytycznych CNBOP-PIB, PPOŻ
– dobór czasu działania urządzeń pożarowych – jak to ustalać dla potrzeb projektowych
– ściany oddzielenia przeciwpożarowego – jak uniknąć błędów w projektowaniu
– oświetlenie i oznakowania dróg ewakuacyjnych

Ponadto będzie można skonsultować konkretne rozwiązania projektowe (do konsultacji prosimy przygotować PZT, rzuty, opis zamierzenia projektowego).

KONSULTACJE

Strefa konsultacji i spotkań z ekspertami

SMAY
wizeronek_strona_fire_expo

Zakres Konsultacji:

„Zagadnienia wentylacji bytowej i pożarowej”

W trakcie Kongresu na stoisku SMAY będziecie Państwo mogli odbyć szkolenia i konsultacje z zakresu:

 1. Sterowanie i automatyka
 2. Szkolenie z klap ppoż (sposoby montażu klap, podłączanie i testowanie klap, obsługa i eksploatacja)
 3. Szkolenia dla Projektantów/Instalatorów i Firm wykonawczych/Konsultacje dla Inwestorów
 4. Wspólna Kampania Kongresu i SMAY: „Przyjdź na Kongres – Zostań Partnerem Serwisowym SMAY” 

Eksperci Konsultanci – Edycja 2019

Wykłady uznanych, wysokiej klasy ekspertów i specjalistów w dziedzinie projektowania i bezpieczeństwa pożarowego, ekspertów SGSP, CNBOP-PIB, SFPE-SIBP, stowarzyszeń branżowych, uczelni i ośrodków naukowo-badawczych to nie jedyny ważny punkt kongresu. W ciągu ostatnich lat szerokim zainteresowaniem uczestników cieszy się możliwość bezpośredniego kontaktu z Ekspertami i bezpłatnej konsultacji projektów i problemów na prowadzonych inwestycjach. Tak też będzie i w tym roku przez cały dzień do dyspozycji uczestników dostępni będą Konsultanci: Eksperci branżowi i Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, którzy służyć będą swoją wiedzą i doświadczeniem.


Biogram
mł. bryg. mgr inż.

WOJCIECH KLAPSA

Zastępca Kierownika Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB
Biogram
mł. bryg. dr inż.

NORBERT TUŚNIO

Kierownik Zakładu Systemów Wspomagania Decyzji SGSP
Biogram
dr inż.

DARIUSZ RATAJCZAK

Niezależny ekspert, współautor przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
Biogram
mgr inż.

TADEUSZ CISEK

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Biogram
bryg. w st. spocz. mgr inż.

JANUSZ SAWICKI

Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
Biogram
bryg. w st. spocz. mgr inż.

JERZY CISZEWSKI

Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
Biogram
bryg w st spocz. mgr inż.

RYSZARD STĘPKOWSKI

Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, Rzeczoznawca SITP, Członek SFPE - The Society of Fire Protection Engineers - Oddział Polska, Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa
Biogram
dr prawa

DARIUSZ P. KAŁA

dr nauk prawnych w zakresie pożarnictwa, LexKała - Kancelaria Prawna
Biogram
mgr inż.

MAŁGORZATA SAWCZUK

Ekspert, Projektant instalacji wodnych przeciwpożarowych
Jacek Podyma
Biogram
mgr inż.

JACEK PODYMA

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Biogram
mł. bryg. w st. spocz.mgr inż.

ALEKSANDER DEMCZUK

Biegły Sądowy z zakresu pożarnictwa
Patronat Honorowy 2017-2019
Patroni Medialni (2017-2019)

PRELEGENCI  2019

szczegóły wkrótce

Kongres co roku gromadzi blisko 200 przedstawicieli reprezentujących od 70 do 100 dostawców systemów i rozwiązań branży przeciwpożarowej i security. Na bazie wybranych zagadnień problemowych zgodnych z wiodącym zakresem danej edycji kongresu, podczas 4 sesji tematycznych prezentują oni dobre praktyki projektowe i użytkowe z wielu powiązanych ze sobą dziedzin od nowości w systemach sygnalizacji alarmowej, oddymiania czy detekcji po rozwiązania z zakresu kontroli i dostępu aż po bierną ochronę przeciwpożarową. Kongresowi równolegle towarzyszy WYSTAWA FIRE | SECURITY EXPO podczas której prezentowane są najnowsze osiągnięcia technologiczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bhp, lab i security.Co roku podczas kongresu przeprowadzane są testy i pokazy dedykowane bezpieczeństwu oraz prowadzone bezpłatne konsultacje tematyczne dla uczestników wydarzenia.


Pokaz SLRR Mitsubishi L200

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Kongresowi 2019 towarzyszy Wystawa FIRE|SECURITY EXPO 2019 na PGE Narodowym oraz szereg pokazów i testów. Bogatą ofertę tegorocznego wydarzenia zaprezentują m.in. 4 pracownie Wydziału SGSP, m.in. z dziedzin BHP i CBRN w tym ofertę naukowo-badawczą ze szczególnym uwzględnieniem dochodzeń popożarowych, aparaturę pomiarową i innowacyjne sprzęty i urządzenia w tym drony. Do nabycia będą również najnowsze publikacje i Wydawnictwa SGSP. Całość uatrakcyjni prezentacja urządzeń i samochodów pożarniczych udostępnionych na czas kongresu przez SGSP m.in. SLRR Mitsubishi L200 czy quad 

Lokalizacja: Galeria PGE Narodowy

Godzina: 08:00-18:00

FOTORELACJE Z POPRZEDNICH EDYCJI


PREMIERA VADEMECUM POŻARNICTWA
Dostępny od 21 Lipca na Kongresie FIRE|EXPO 2016

JESTEŚ TU PIERWSZY RAZ? ZOBACZ PRZYKŁADOWY FILM!

16 EDYCJA JUŻ W LIPCU 2019

NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ!

ZOSTAŃ PARTNEREM KONGRESU!
Dołącz do grona Prelegentów/Wystawców KONGRESU 2019!

+48 500 449 319

+48 22 678 58 25

Szybki kontakt


biuro@dndproject.com.pl
DND PROJECT, ul. Hodowlana 12
03-543 Warszawa
+48 500 66 22 37
+48 22 678 58 25
 • KOLEJNA EDYCJA

  25 Lipca 2019 (czwartek)
 • GDZIE

  PGE Narodowy w Warszawie
  Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
  03-901 Warszawa
 • Co w Edycji 2019?

  Więcej szczegółów wkrótce
Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON