Loading...
Kolejna Edycja
25 lipca 2019
GODZ. 08.00-18.00
Gdzie
PGE NARODOWY
Al. Księcia Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, Galeria -1, wejście brama 2 i 1, bezpłatny parking zewn. na Błoniach PGE Narodowy

nowości EDYCJI 2019


Tak było, 15 Edycja Kongresu


Tradycją stało się już, że lipiec to DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM na PGE NARODOWY! 

Najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony przeciwpożarowej. Konfrontacja przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej z ich realizacją w praktyce na różnych etapach od projektu po odbiory i eksploatację. Pokazy i testy w jednym czasie i miejscu! Za nami już 15 edycji, Ci z Was, którzy byli z nami w 2018 roku – wspólnie mogli świętować 15 lecie Kongresu Pożarnictwa! Przed nami 16 edycja, tak jak przez ostatnie lata tak i w tym roku mamy dla Was porcję nowych, nurtujących i aktualnych tematów. Kongres to również arena nowości, ciekawe i nowoczesne technologie, testy, kalkulatory i porady techniczne dla ekip wykonawczych,  konsultacje dla projektantów i inwestorów.

W programie Kongresu – jak zwykle duża dawka wiedzy i praktyki:

 • Całodzienne specjalistyczne wykłady dla projektantów, firm wykonawczych i instalatorów
 • Strefa praktyka – warsztaty techniczne, konsultacje z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż oraz doradcami technicznymi z różnych zakresów i złożonej problematyki
 • Bierne i czynne rozwiązania/systemy z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Strefa security a w niej rozwiązania z zakresu BMS, CCTV, SAP, SSP, UPS, DSO, SSWIN, KD, RCP, AKPiA, HVAC
 • Pokazy technik gaśniczych, sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych i Jednostek Straży Pożarnych
 • Symulacje zdarzeń i działania systemów przeciwpożarowych, oferta dla ratowników
 • Wykłady eksperckie i techniczne, panele dyskusyjne
 • Wystawa wiodących producentów i dostawców rozwiązań i systemów bezpieczeństwa.

Oprócz interesujących wystąpień Ekspertów, zaplanowano szereg pokazów i paneli z obszaru projektowania, montażu i eksploatacji systemów i urządzeń przeciwpożarowych oraz praktyczne Warsztaty technologii BOSCH i POLON-ALFA! 

Zapraszają Organizatorzy

ORGANIZATOR

dnd project

Rada Programowa – Edycja 2019

szczegóły już wkrótce

Kongres odbywa się corocznie pod Patronatem Merytorycznym i zarazem współtworzony jest przez najwyższej klasy ośrodki naukowe i badawcze w kraju w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. W Radach Programowych Kongresu niejednokrotnie zasiadali Eksperci m.in.: CNBOP – PIB, CIOP-PIB , SGSP, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, Katedry Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ, PZPO OCHRONA, IBP NODEX, SFPE SIBP, GIG, PISA, UDT, PZU LAB, ZOSPRP, Stowarzyszenia DAFA, a także wielu niezależnych ekspertów i najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego m.in. Rzeczoznawców ds Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.


Biogram
mgr inż. arch.
bryg. dr inż.

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Dyrektor CNBOP-PIB
Piotr Wojtaszewski
Biogram
mgr inż. arch.
mł. bryg. dr inż.

PRZEMYSŁAW KUBICA

Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP
Biogram
dr inż.
mł. bryg. dr inż.

ADAM KRASUSKI

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Zakład Informatyki i Łączności SGSP
Piotr Wojtaszewski
Biogram
mgr inż. arch.
bryg. w st. spocz. mgr inż.

JERZY CISZEWSKI

Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
Piotr Wojtaszewski
Biogram
mgr inż. arch.
bryg. w st. spocz. mgr inż.

JANUSZ SAWICKI

Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
Biogram
mgr inż. arch.
inż.

JACEK PODYMA

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

PROGRAM KONGRESU 2019

szczegóły wkrótce


PROGRAM KONGRESU

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

08.00 – 08.40

POBRANIE IDENTYFIKATORÓW (rejestracja)

 

 

08.45 – 11.30

PANEL I

od godz. 08.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

(pobranie identyfikatorów) – punkt czynny przez cały dzień kongresu

08.40 OFICJALNE ROZPOCZĘCIE KONGRESU 

Wprowadzenie do kongresu i oficjalne otwarcie przedstawiciel Rady Programowej

____________________________________

PANEL I  (czas trwania wykładów 08.40-11.25)

WYTYCZNE I WYBRANE ASPEKTY PROJEKTOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

GŁÓWNY PATRON TECHNOLOGICZNY PANELU:  SMAY

 

SKŁAD RADY MERYTORYCZNEJ PANELU:

pwpap24dafa

 • dr inż. GRZEGORZ KUBICKI, Specjalista w dziedzinie wentylacji pożarowej. Wykładowca Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa z ponad 17-letnim stażem naukowym. 
 • dr inż. arch. KAMILA SIKORSKA-PODYMA – Doktor nauk technicznych w specjalności „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych” Wydział Architektury Politechnika Poznańska, aktualnie Wykładowca w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr inż. JACEK PODYMA – Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Autor Platformy Aplikacji Przeciwpożarowych PAP24.PL
 • mgr inż. MONIKA HYJEK – Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Członek SITP. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA.

 

Wiodące tematy panelu:

PANELE EKSPERTÓW:

 • Rozwiązania oddymiania klatek schodowych – świadomy wybór drogi projektowej  
 • Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych z punktu widzenia architekta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 
 • Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. Określanie wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla dachów na przykładzie „case-study”, zasad doboru materiałów oraz zaleceń dla wykonawców 

 

PANELE TECHNICZNE- WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW I EKIP MONTAŻOWYCH (obejmuje układ kolejności wystąpień łącznie z panelami Ekspertów):

 • Rozwiązania oddymiania klatek schodowych – świadomy wybór drogi projektowej  – PANEL EKSPERTA
 • Aluminiowo-szklane przegrody ognioodporne jako oddzielenia stref pożarowych i dróg ewakuacji. Uwarunkowania, możliwości techniczne, dostępne rozwiązania oraz przykłady realizacji
 • Na co zwracać uwagę przy projektowaniu akustycznych i przeciwpożarowych systemów mobilnych. Błędy projektowe, uwagi praktyczne, normy akustyczne – błędy interpretacyjne. MOBILNE ŚCIANY AKUSTYCZNE ODPORNOŚĆ OGNIOWA ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM – atesty, normy i przepisy – prawidłowa interpretacja zapisów
 • Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych z punktu widzenia architekta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych  – PANEL EKSPERTA
 • Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. Określanie wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla dachów na przykładzie „case-study”, zasad doboru materiałów oraz zaleceń dla wykonawców  – PANEL EKSPERTA
 • System detekcji gazu jako element bezpieczeństwa instalacji gazowych w obiektach przemysłowych
 • Dobór rozwiązań pasywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych z uwzględnieniem wymagań projektowych i uwarunkowań budowlanych. Wytyczne dla firm projektujących i wykonujących bierne zabezpieczenia p.poż. – błędy koncepcyjne i wykonawcze
 • Kompletne systemy wentylacji pożarowej dedykowane dla obiektów budowlanych o różnym przeznaczeniu:
  • w prezentacji omówione zostaną rozwiązania techniczne stosowane w systemach wentylacji pożarowej dedykowane obiektom budowlanym o różnym przeznaczeniu z podziałem na dwie w części:
   – część sanitarna, w której zaprezentowane zostaną urządzenia typu iSWAY-FC®- nowa generacja urządzeń, ZODIC-G i M, wentylacja strumieniowa garaży, tunele i budynki przemysłowe (energetyka i hale). Omówienie najważniejszych problemów
   – część elektryczna (zasilanie i sterowanie) w/w oraz omówienie najważniejszych problemów

 

11.30-11.50 – Przerwa na kawę

POKAZY, TESTY, KONSULTACJE – STREFA WYSTAW

Losowanie atrakcyjnych upominków w każdej z przerw kongresu
oraz podczas konkursów na stoiskach wystawców przez cały dzień wydarzenia

15 na 15 lecie KONGRESU od ORGANIZATORA

(sprzęt sportowy m.in. rower, hulajnogi dla dorosłych, poza tym tablety, urządzenia wielofunkcyjne, 15 książek „Strategie Ochrony Przeciwpożarowej Budynków” autorstwa dr inż. Doroty Brzezińskiej i Paula Bryanta + Nagroda Główna – „NIESPODZIANKA”)

Ponadto szereg konkursów na Strefie Wystaw przygotowali dla Państwa Wystawcy – na których czekają na Państwa przydatne gadżety, program ufundowany przez CadProfi, power banki, gadżety dla strażaków i nie tylko – zapraszamy

11.50 – 14.35

PANEL II

PANEL II (czas trwania wykładów 11.50-14.35)

 INTEGRACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA BUDYNKU

MONITORING, KONTROLA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU

BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW WYKRYWANIA POŻARÓW

GŁÓWNY PATRON TECHNOLOGICZNY PANELU: BOSCH SECURITY SYSTEMS

Honorowi_0000_LOGO_CNBOP-PIB_DUŻE-05pobrane (11)

RADA MERYTORYCZNA PANELU:

 • BOB WELLS – Global Head of Personal Safety, BSI Product Certification
 • TOLGA SAKAR – Commercial Manager GAS & Electrical Products at BSI
 • mł. bryg. mgr inż. WOJCIECH KLAPSA  Zastępca Kierownika Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI – Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych (Konsultacje Strefa Wystaw)

 

Wiodące tematy panelu:

PANELE EKSPERTÓW:

 • DSS czyli Systemy Dynamicznego Oznakowania – zmiany w oświetleniu awaryjnym
 • Certyfikacja systemów wykrywania pożarów, alarmów domowych oraz gaśnic w odniesieniu do dyrektyw i przepisów UE, Kitemarka oraz standardów australijskich
 • Wymagania dla kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budownictwie – rozporządzenie CPR oraz przepisy krajowe

 

PANELE TECHNICZNE- WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW I EKIP MONTAŻOWYCH (obejmuje układ kolejności wystąpień łącznie z panelami Ekspertów):

 • DSS czyli Systemy Dynamicznego Oznakowania – zmiany w oświetleniu awaryjnym – PANEL EKSPERCKI
 • Certyfikacja systemów wykrywania pożarów, alarmów domowych oraz gaśnic w odniesieniu do dyrektyw i przepisów UE, Kitemarka oraz standardów australijskich  – PANEL EKSPERCKI
 • Dobrze zaprojektowane bezpieczeństwo – jak nowoczesne systemy sygnalizacji pożarowej mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa we wszelkiego rodzaju obiektach?
 • Certyfikowane zasilacze w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego
 • System Alarmu Pożaru FAS. Współdziałanie systemów bezpieczeństwa budynku
 • Internet rzeczy i inteligentna analiza obrazu w służbie bezpieczeństwa – Czy obecna w przemyśle koncepcja Internetu Rzeczy ma wpływ na obecnie projektowane i uruchamiane systemy sygnalizacji pożaru? Czy inteligencja urządzeń to tylko slogan, czy aktualnie dostępne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego?
 • Zasilacze pożarowe serii EN54/LCD, System zasilania DSO, Urządzenia do transmisji sygnału i zasilania kamer IP PoE (Switch`e PoE, extendery, zasilacze buforowe)
 • Nowoczesne kable ognioodporne do wszelkich instalacji elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych instalacji przeciwpożarowych
 • Nowości w badaniach zespołów kablowych o odporności ogniowej E-30, E90 oraz badania sejsmiczne systemów tras kablowych
 • Wymagania dla kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budownictwie – rozporządzenie CPR oraz przepisy krajowe – PANEL EKSPERCKI

 

14.35-15.15 – Przerwa na lunch

(POKAZY/ KONSULTACJE/ TESTY NA STREFIE WYSTAW)

WARSZTATY POŻAROWE

  Pokaz SLRR Mitsubishi L200 i gąsienicowego pojazdu amfibijnego Gamma 1000

    bosch  

POLON-ALFA, BOSCH i Szkoła Główna Służby Pożarniczej

od godz. 15.15 – SALA B

UKŁAD GODZINOWY WARSZTATÓW – ZOBACZ

15.15-17.10

PANEL III

PANEL III (czas trwania wykładów 15.15-17.10)

TECHNOLOGIA BIM A BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE HAL I MAGAZYNÓW

STRATEGIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKTACH PM

Honorowi_0003_LOGO_SGSP_kolordafa-logo-duze-rgb-lift_500

 

 

 

 

SKŁAD RADY MERYTORYCZNEJ PANELU:

 • mł. bryg. dr inż. ADAM KRASUSKI – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Zakład Informatyki i Łączności SGSP
 • mł. bryg dr inż. PRZEMYSŁAW KUBICA, Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż., doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa
 • mgr inż. MARIA DREGER – Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA. Członek zespołów roboczych kilku komitetów technicznych Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także organizacji branżowych, związanych z bezpieczeństwem pożarowym, aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji i systemów izolacyjnych w budownictwie. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO
 • mł. bryg. mgr inż. GRZEGORZ OGRODNIK –  Starszy wykładowca w Zakładzie Analiz i Rozpoznawania Zagrożeń, Katedra Bezpieczeństwa Budowli i Rozpoznawania Zagrożeń Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP

 

Wiodące tematy panelu:

PANELE EKSPERTÓW:

 • Strategie ochrony przeciwpożarowej: Ilościowa analiza ryzyka pożarowego bazująca na multisymulacjach
 • Ściany jako element biernej ochrony przeciwpożarowej hal. Klasyfikacje ogniowe i ocena ryzyka
 • Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie PM na przykładzie wybranego węzła technologicznego

PANELE TECHNICZNE- WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW I EKIP MONTAŻOWYCH (obejmuje układ kolejności wystąpień łącznie z panelami Ekspertów):

 • Technologia BIM a bezpieczeństwo pożarowe
 • Strategie ochrony przeciwpożarowej: Ilościowa analiza ryzyka pożarowego bazująca na multisymulacjach   – PANEL EKSPERTA
 • Zbiorniki zapasu wody ppoż. i technologicznej – projektowanie, montaż i konserwacja w praktyce
 • Systemy gaszenia do stosowania w przemyśle, energetyce i IT. Omówienie stałych i półstałych urządzeń gaśniczych do zastosowań specjalistycznych w procesach przemysłowych, obiektach energetycznych i pomieszczeniach IT
 • Ściany jako element biernej ochrony przeciwpożarowej hal. Klasyfikacje ogniowe i ocena ryzyka  – PANEL EKSPERTA
 • Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie PM na przykładzie wybranego węzła technologicznego  – PANEL EKSPERTA

 

17.10-17.20

Przerwa przed PANELEM EKSPERTÓW

17.20 -18.30

PANEL EKSPERTÓW

DEBATA EKSPERTÓW

PANEL IV EKSPERTÓW  (czas trwania wykładów 17.20-18.30)

NOWE WARUNKI TECHNICZNE A OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ROK PO NOWELIZACJI

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Pokaz SLRR Mitsubishi L200 i gąsienicowego pojazdu amfibijnego Gamma 1000pobrane

SKŁAD RADY MERYTORYCZNEJ PANELU:

 • mgr inż. PIOTR WOJTASZEWSKI – Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JANUSZ SAWICKI, Prezes Instytutu Bezpieczeństwa pożarowego NODEX
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JERZY CISZEWSKI– V-ce Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX

 

Wiodące tematy panelu:

PANELE EKSPERTÓW:

 • Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wybrane zagadnienia
 • Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem i monitorowania systemów przeciwpożarowych
18.30 

DEBATA EKSPERTÓW KOŃCZĄCA KONGRES pt. „NOWE WARUNKI TECHNICZNE A OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ROK PO NOWELIZACJI OKIEM EKSPERTÓW I PRAKTYKÓW”

Głos w debacie zabiorą m.in.:

 • nadbryg. w st. spocz. dr prof. nzw. RYSZARD GROSSET – Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (mgr chemii 1978 rok) oraz Podyplomowego Studium Oficerskiego Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (1981 r.). W 1992 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem (inżynierii bezpieczeństwa). Zdobył liczne uprawnienia zawodowe w tym m.in. rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (NOT), rzeczoznawcy ds. transportu drogowego materiałów niebezpiecznych (DGSA), rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej Komendy Głównej PSP. Brał udział w pracach komisji krajowych i zagranicznych. Uczestniczył w wielu kursach specjalistycznych, odbył także wielokrotne szkolenia zagraniczne. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji i opracowań oraz projektów aktów prawnych. Uczestnik i prelegent licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI – Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Członek Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SFPE – The Society of Fire Protection Engineers – Oddział Polska), Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, b. Wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
 • mgr inż. PIOTR WOJTASZEWSKI – Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, – Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ekspert i współautor przepisów ochrony przeciwpożarowej. Do połowy 2015 roku zastępca dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wieloletni wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa budowli w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JANUSZ SAWICKI, Prezes Instytutu Bezpieczeństwa pożarowego NODEX

Podsumowanie – Przedstawiciel Rady Programowej

18.30

PODSUMOWANIE

ZAKOŃCZENIE

18.30

OFICJALNE ZAKOŃCZENIE

OFICJALNE ZAKOŃCZENIE KONGRESU SALA A i WARSZTATÓW  SALA B

Losowanie nagród głównych

Wydawanie Imiennych Certyfikatów potwierdzających Uczestnictwo (od godz. 17.00)

 

WARSZTATY CNBOP-PIB – SALA B


WARSZTATY CNBOP-PIB

CNBOP-PIB

WARSZTATY OBJĘTE SYSTEMEM REZERWACJI MIEJSC. ILOŚĆ DOSTĘPNYCH MIEJSC NA WARSZTATY – 100 (decyduje kolejność wpływu zgłoszeń)

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – wymagania, podstawowe parametry, dobór podzespołów

ORGANIZATORZY:

DND Project
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

CEL:

Warsztaty CNBOP-PIB pt. „Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – wymagania, podstawowe parametry, dobór podzespołów” organizowany podczas trwania KONGRESU POŻARNICTWA – FIRE|EXPO 2016, skierowany jest do specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych, inwestorów, administratorów obiektów, firm wykonawczych i serwisowych, przedstawicieli komend PSP jak również projektantów, dla których warsztat może być bogatym źródłem informacji z zakresu dźwiękowych systemach ostrzegawczych. Przedsięwzięcie organizowane jest jako zapowiedź Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Wykorzystanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych w procesie ewakuacji ludzi z obiektów budowlanych podczas sytuacji kryzysowych”, która odbędzie się w listopadzie 2016 r.
w CNBOP – PIB. Tematyka warsztatu  nawiązuje do zbliżającej się Konferencji Naukowej, przedmiotem której będą zagadnienia dotyczące innowacyjnych rozwiązań technologii, systemów IT, praktyk, koncepcji oraz wymiany doświadczeń w kontekście kluczowych zagadnień dotyczących wykorzystywania dźwiękowych systemów ostrzegawczych w procesie ewakuacji ludzi z obiektów budowlanych podczas sytuacji kryzysowych.

Program warsztatów obejmuje 3 główne tematy:

 1. Parametry akustyczne głośników pożarowych
 2. Dobór i prowadzenie linii głośnikowych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych
 3. Praktyczne aspekty pomiarów zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Podczas warsztatów omówimy zagadnienia i odpowiemy na pytania dotyczące:

 1. Wymagań stawianych normie europejskiej PN-EN 54-24:2008 dla głośników stosowanych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych.
 2. Parametrów akustycznych dla głośników różnych typów (sufitowych, tubowych, kolumnowych etc.) i ich wpływu na późniejsze stosowanie w obiektach budowlanych.
 3. Wymagań w zakresie warunków klimatycznych w jakich głośniki mogą być instalowane oraz ich spodziewane zachowanie się w warunkach pożaru.
 4. Rodzajów linii głośnikowych oraz zastosowanie izolatorów zwarć w liniach głośnikowych.
 5. Sposobów osiągnięcia niezawodności przekazywania komunikatów alarmowych przy projektowaniu linii głośnikowych.
 6. Obowiązujących zasad przeprowadzania pomiarów zrozumiałości mowy w kontekście oceny prawidłowości funkcjonowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego.
 7. Kluczowych parametrów wpływających na zrozumiałość mowy.

Kontakt CNBOP-PIB:

Sprawy organizacyjne: mkedzierska@cnbop.pl
Koordynator merytoryczny: tpopielarczyk@cnbop.pl

Kontakt DND Project FIRE|EXPO 2016:

Sprawy organizacyjne: biuro@dndproject.com.pl

Lp.

Temat prelekcji

Czas [min]

Godziny

Prelegent

Otwarcie warsztatów

5

14.30 – 14.35

mgr Sylwia Krawczyńska

Z-ca Dyrektora CNBOP-PIB

Wprowadzenie do tematu warsztatów

10

14.35 – 14.45

mgr inż. Tomasz Popielarczyk

Parametry akustyczne głośników pożarowych

30

14.45 – 15.15

mgr inż. Tomasz Sowa

Dobór i prowadzenie linii głośnikowych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych

30

15.15 – 15.45

mgr inż. Tomasz Popielarczyk

Praktyczne aspekty pomiarów zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych

30

15.45 – 16.15

mgr inż. Urszula Garlińska

Pytania i dyskusja

10

16.15 – 16.25

Prelegenci

Podsumowanie i zakończenie warsztatów

5

16.25 – 16.30

mgr Sylwia Krawczyńska

Z-ca Dyrektora CNBOP-PIB

WYSTAWA FIRE | SECURITY EXPO 2019  – GALERIA


Spotkania i specjalistyczne konsultacje z tzw. pierwszej ręki z przedstawicielami producentów i dostawców wyrobów i rozwiązań. Pokazy oraz szereg testów rozwiązań w trakcie przerw w wykładach. Konsultacje oraz wsparcie techniczne dla projektantów, instalatorów oraz ekip montażowych i służb serwisowych. Konsultacje na stanowiskach doradczych Instytutów Naukowo-Badawczych i Laboratoriów a także bogata oferta nowych kierunków z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla studentów kierunków podyplomowych.

 • ALUPROF S.A.
 • AWEX Sp. z o.o. Sp.k.
 • BAKS Kazimierz Sielski
 • BIATECH Sp. z o.o.
 • BOLD Znaki BHP
 • BOXMET LTD Sp. z o.o.
 • BOXMET MEDICAL Sp. z o.o.
 • BOXMET TRADE Sp. z o.o.
 • BSI Group Polska
 • CAD PROFI Sp. z o.o.
 • CALANBAU TPI Sp. z o.o.
 • COMPAKT P.H.U. Juliusz Jagodziński
 • D+H POLSKA SP. z o.o
 • ELA COMPIL Sp. z o.o.
 • GAZEX
 • GRAS Sp. z o.o.
 • GEO-KAT Sp. z o.o.
 • HEKATO ELEKTRONICS Sp. z o.o.
 • KAPEO POLSKA Sp. z o.o.
 • MERAWEX Sp. z o.o.
 • NIEDAX KLEINHUIS POLSKA Sp. z o.o.
 • OPTIMAL POLAND EUROPLAST Sławomir Więsyk
 • ORW ELS Sp. z o.o.
 • PLISZKA Inżyniering Przeciwpozarowy
 • POLON ALFA S.A.
 • PPUH SUPRON 3 Sp. z o.o.
 • PRO SERVICE Sp. z o.o.
 • PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.
 • PULSAR K. Bogusz Spółka jawna
 • Robert Bosch Sp. z o.o.
 • ROBOBAT POLSKA Sp. z o.o.
 • Saint-Gobain PAM – Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 • Rigips Polska – Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 • SAVI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
 • SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp. z o.o.
 • SCROL B.Wysocki A. Jędrzejewski Spółka Jawna
 • SMAY Sp. z o.o.
 • SOLIDBAU Sp. z o.o.
 • SOWAN Interior System Sp. z o.o.
 • SVT POLSKA Sp. z o.o.
 • TECHNOKABEL S.A.
 • TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
 • WINKHAUS POLSKA BETEILIGUNGS Sp. z o.o. Sp.K.
 • CNBOP-PIB
 • Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego KZPT Sp. zo.o.
 • NODEX | Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego
 • POLITECHNIKA ŁÓDZKA (WIPOS)
 • SGSP
 • Stowarzyszenie DAFA
 • ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackie
 • Zarząd Główny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

WYSTAWA FIRE | EXPO 2019

Konsultacje specjalistyczne „z pierwszej ręki” z zakresu m.in.:

 • Aluminiowych systemów przeszklonych przegród przeciwpożarowych, drzwi, przegród i fasad.
 • Zbiorników zapasu wody p.poż i technologicznej
 • Kompleksowe rozwiązania z żeliwa do systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Ściany działowe, sufity podwieszane, okładziny ścienne i systemy suchej zabudowy poddaszy
 • Ograniczeń czynników ryzyka i ich znaczenia w występowaniu zdarzeń pożarowych
 • Zmian w warunkach bezpieczeństwa pożarowego dla budynków
 • Sprzęt do serwisu urządzeń PPOŻ – urządzenia do badania Hydrantów, Gaśnic, Węży poż
 • Prezentacja nowego urządzenia do badania hydrantów wewnętrznych – FLOWBOSS
 • Aplikacji wspomagających projektowanie w budownictwie i przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem planów i systemów zapewniających bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach
 • Reaktywnych systemów ogniochronnych do zabezpieczania konstrukcji stalowych
 • Roli i zadań uczestników procesu w tym rola projektanta w kontekście eurokodów – studium przypadków
 • Systemów do zabezpieczeń p.poż. kanałów wentylacyjnych
 • Zabezpieczeń przepustów instalacyjnych i szczelin liniowych
 • Kołnierze i bandaże ogniochronne, wyroby pęczniejące, masy i zaprawy ogniochronne
 • Szkła ogniochronnego
 • Systemów przeciwpożarowych w technologii Promat, Pyro-Safe
 • Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne i ppoż (wg normy ISO 7010). Znaki i tablice BHP informacyjne i ostrzegawcze. Znaki i tablice budowlane
 • Prezentacja nowej grupy znaków dla pomieszczeń biurowych, hoteli, urzędów itp.
 • Znaki podłogowe, oznakowań miejsc paletowych, pół odkładczych, stref produkcyjnych
 • Inteligentne Systemy Barier
 • Nowości w systemie bezpieczeństwa pożarowego E-90
 • Systemy tras kablowych
 • Doboru prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej.
 • Określanie wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla dachów na przykładzie „case-study”, zasad doboru materiałów oraz zaleceń dla wykonawców
 • Bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych
 • Aluminiowo-szklanych przegród ognioodpornych jako oddzieleń stref pożarowych i dróg ewakuacji
 • Projektowania akustycznych i przeciwpożarowych systemów mobilnych
 • Akustyki i ochrony przed hałasem
 • Doboru rozwiązań pasywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych z uwzględnieniem wymagań projektowych i uwarunkowań budowlanych dla budownictwa, energetyki, przemysłu morskiego i wojska
 • Wymagań dla kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budownictwie
 • Dyrektywa CPR oraz przepisy krajowe
 • Badań zespołów kablowych o odporności ogniowej E-30, E90 oraz badań sejsmicznych systemów tras kablowych
 • Doboru urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie PM
 • Ścian jako elementu biernej ochrony przeciwpożarowej hal – Klasyfikacje ogniowe i ocena ryzyka
 • Nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wybrane zagadnienia
 • Rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dachów
 • SMOKEFIGHTER – Automatyczne kurtyny pożarowe
 • Nadciśnieniowy system kontroli rozprzestrzeniania dymu dla pionowych i poziomych dróg ewakuacji – SODECA KIT BOXPDS
 • CADprofi Architectural – moduł pozwala na błyskawiczne rysowanie planów budynków oraz tworzenie planów ewakuacyjnych, ppoż. i bhp. 
 • CADprofi Electrical – moduł umożliwia projektowanie systemów detekcji pożarów, a także oświetlenia awaryjnego i innych systemów inteligentnego i bezpiecznego budynku.
 • CADprofi HVAC & Piping – moduł służy do projektowania dowolnych instalacji rurowych i wentylacyjnych, w tym instalacji gaśniczych oraz instalacji oddymiających.
 • Pokryć dachowych i elewacyjnych

 

Ponadto pokazów, testów i prezentacji:

 • Umundurowania i wyposażenia strażackiego
 • Samochodów strażackich
 • Samochodów i ładowarek elektrycznych
 • Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe
 • Podręczny sprzęt gaśniczy
 • Ratownictwo medyczne – defiblatory
 • Ratownictwo taktyczne
 • Zestawy i punkty pierwszej pomocy

WYSTAWA SECURITY | EXPO 2019

Konsultacje specjalistyczne „z pierwszej ręki” z zakresu m.in.:

 • Technologia BIM a bezpieczeństwo pożarowe
 • Rozwiązania oddymiania klatek schodowych – świadomy wybór drogi projektowej
 • Kompletnych systemów wentylacji pożarowej dedykowanych dla obiektów budowlanych o różnym przeznaczeniu
 • Urządzeń typu iSWAY-FC®- nowa generacja urządzeń, ZODIC-G i M, wentylacja strumieniowa garaży, tunele i budynki przemysłowe (energetyka i hale)
 • Zasilanie i sterowanie wentylacją
 • DSS czyli Systemy Dynamicznego Oznakowania – zmiany w oświetleniu awaryjnym
 • Jak nowoczesne systemy sygnalizacji pożarowej mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa we wszelkiego rodzaju obiektach
 • WES+ Mobilny Bezprzewodowy System Sygnalizacji Pożaru
 • Ochrony ludzi, obszarów budowy i zaplecza budowy, infrastruktury przemysłowej oraz innych tymczasowych zastosowań
 • Certyfikowane zasilacze w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego
 • Zasilacze pożarowe serii EN54/LCD, System zasilania DSO, Urządzenia do transmisji sygnału i zasilania kamer IP PoE (Switch`e PoE, extendery, zasilacze buforowe)
 • Internet rzeczy i inteligentna analiza obrazu w służbie bezpieczeństwa – Czy obecna w przemyśle koncepcja Internetu Rzeczy ma wpływ na obecnie projektowane i uruchamiane systemy sygnalizacji pożaru? Czy inteligencja urządzeń to tylko slogan, czy aktualnie dostępne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego?
 • Elektroniczną kontrolę dostępu: blueSmartSystem przewidziany do większych obiektów, bazujący na elektronicznych wkładkach z własnym zasilaniem. Prosty w instalacji, łatwy w administrowaniu i wygodny w użytkowaniu. Idealny do obiektów nowych jak i już funkcjonujących, również tych rozproszonych. blueCompact – System przeznaczony do mniejszych obiektów. Rozwiązanie oparte na elektronicznych wkładkach zarządzanych poprzez aktywny klucz za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne.
 • Mechaniczne systemy kontroli dostępu – master key
 • Strategie ochrony przeciwpożarowej
 • GEMOS – Physical Security Information Managament
 • FPM+ sterowanie urządzeniami ppoż.
 • GEMOS access – zintegrowana kontrola dostępu
 • Wymagania dla instalacji światłowodowych w budownictwie
 • Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie PM na przykładzie wybranego węzła technologicznego
 • Systemów detekcji gazu jako elementu bezpieczeństwa instalacji gazowych w obiektach przemysłowych
 • Współpracy automatyki pożarowej z działaniami straży pożarnej w budynku użyteczności publicznej,
 • Oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku za pomocą multisymulacji
 • Konserwacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych tryskaczowych,
 • Ograniczeń czynników ryzyka i ich znaczenia w występowaniu zdarzeń pożarowych
 • Zmian w warunkach bezpieczeństwa pożarowego dla budynków
 • Systemów zasilania DSO
 • AVIOTEC – innowacyjny system wykrywania pożarów za pomocą kamer wizyjnych
 • GALAXY G300 – system podtrzymywania zasilania dróg ewakuacji
 • Automatycznych rozwiązań chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem
 • Sterowania i kontroli w systemach wentylacji pożarowej
 • Systemów oddymiania i sygnalizacji pożarowej
 • Stałych Urządzeń Gaśniczych Gazowych
 • Systemów Mgły Wodnej Niskociśnieniowej
 • Kompleksowej ochrony przed przepięciami systemów zabezpieczeń technicznych
 • Hydrantów wewnętrznych DN 25, 33, 52, hydrantów z manometremi
 • Hydrantów jako element wystroju wnętrza
 • Rozwiązań z zakresu zasilania gwarantowanego
 • Instalacji tryskaczowych w obiektach produkcyjnych i magazynowych
 • Wentylatory ścienne oddymiające z klapą izolowaną termicznie i siłownikiem – SODECA THT/WALL
 • Opraw oświetlenia dynamicznego – sposób działania, zmiany i nowe wymagania w rozporządzeniu na temat scenariusza pożarowego
 • Nowoczesnych kabli ognioodpornych do instalacji w budynkach
 • Zasadności miejscowego zabezpieczenia gaśniczego urządzeń, pojazdów oraz maszyn
 • Wielogazowych, wielopunktowych systemów detekcji CO/LPG…NO2….w garażach i parkingach podziemnych
 • Systemu Alarmu Pożaru FAS – współdziałanie systemów bezpieczeństwa budynku
 • Hydrantów wewnętrznych: DN 19, DN 25, DN 33, DN 52, (Szafki ochronne: na gaśnice, piony nawodnione, klucze i sprzęt gaśniczy, Szafki i maskownice GAZ, Klapy dymowe oraz systemy oddymiania, Głośniki pożarowe dot. DSO – Puszki instalacyjne o odporności ogniowej E-30 do E-90)
 • Zasad stosowania stacjonarnych detektorów gazów
 • Certyfikacja systemów wykrywania pożarów, alarmów domowych oraz gaśnic w odniesieniu do dyrektyw i przepisów UE, Kitemarka oraz standardów australijskich
 • Detekcji gazów oraz sterowania wentylacją za pomocą systemów detekcji
 • Zasilaczy impulsowych oraz systemów zasilania gwarantowanego
 • Certyfikowane napędy klap pożarowych
 • Głośniki pożarowe dot. DSO – Puszki instalacyjne o odporności ogniowej E-30 do E-90
 • Instalacje elektryczne oraz sieci informatyczne w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym
 • Ochrona odgromowa
 • Techniki zabezpieczeń pożarowych obiektów zabytkowych i muzealnych
 • Symulatory ewakuacji ludzi z płonącego budynku
 • Strefy zagrożone wybuchem
 • Urządzenia sygnalizująco-odcinające
 • Zasilacze serii EN54 do zastosowania w systemach ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem zdalnego nadzoru za pomocą oprogramowania Power Security. Zasilanie i podtrzymanie buforowe systemów CCTV IP. Zasilanie SYSTEM ZASILANIA DSOP24V DLA URZĄDZEŃ SYSTEMU PAVIRO
 • Zintegrowane rozwiązania zmieniające oblicze przemysłu i miast
 • Systemy gaszenia do stosowania w przemyśle, energetyce i IT. Omówienie stałych i półstałych urządzeń gaśnicznych do zastosowań specjalistycznych w procesach przemysłowych, obiektach energetycznych i pomieszczeniach IT
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego oraz technicznego w obiektach budowlanych

WYSTAWA INSTYTUTÓW BADAWCZO-NAUKOWYCH I LABORATORIÓW

 • Sprzęt i wyposażenie służb technicznych oraz wyposażenie dedykowane dla organizacji typu: Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa, Przemysłowa Ochrona Przeciwpożarowa, Zakłady Wodociągów i Kanalizacji
 • WIPOS POLITECHNIKA ŁÓDZKA
 • SGSP
 • CNBOP-PIB
 • NODEX
 • STOWARZYSZENIE DAFA
 • SIBP
 • ZOSPRP
 • OSP BRZEZINY/ KZPT KALISZ

KONSULTACJE – SPECJALNE STREFY KONGRESU

STRAFA PRAKTYKA – KONSULTACJE I TESTY (GALERIA KONGRESU POZIOM-1)
STREFA EKSPERTA i RZECZOZNAWCY, a w niej m.in.

 • miejsce spotkań ze specjalistami, ekspertami kongresu i rzeczoznawcami
 • miejsce spotkań zbiegłymi sądowymi z zakresu pożarnictwa i budownictwa
 • porady prawników
 • porady projektantów i architektów
 • porady i wstępne konsultacje projektów pod względem uzgodnień ppoż
 • szkolenia z oprogramowania BIM, BMS, oprogramowania do symulacji rozwoju pożaru w budynkach oraz rozchodzenia się dymu i toksyn
 • prezentacja symulatora ewakuacji ludzi z płonącego budynku
 • porady przedstawicieli banków odnośnie pozyskania środków na inwestycje
 • porady w zakresie odszkodowań w związku z prowadzonymi inwestycjami
 • porady firm ubezpieczeniowych
 • STREFA FIRE – pokazy, testy i ćwiczenia
 • STREFA ZASILANIA GWARANTOWANEGO – konsultacje
 • Pokaz samochodów pożarniczych (GALERIA KONGRESU POZIOM-1 / SGSP)

KONKURSY


fire

Konkurs FIRE|EXPO 2016 na Najlepsze Stoisko Kongresu – WYBÓR UCZESTNIKÓW

Wybierz NAJLEPSZE STOISKO Kongresu i wygraj TABLET!

Losowanie odbędzie się godz. 15.00 na podstawie wypełnionych przez uczestników kuponów konkursowych

fire

Konkurs FIRE|EXPO 2016 na Najlepszą Prezentację Kongresu – WYBÓR UCZESTNIKÓW

Wybierz NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ Kongresu i wygraj TELEWIZOR!

Losowanie odbędzie się godz. 15.00 na podstawie wypełnionych przez uczestników kuponów konkursowych

Wręczenie Nagród Specjalnych Kongresu

fire

Specjalna Nagroda Rynku Inwestycji za wdrażanie bezpiecznych rozwiązań w zakresie detekcji gazów

fire

Specjalne Nagrody FIRE|EXPO 2016 – FIRE PRODUKT AWARDS EXPO 2016 dla m.in.:

 • Najlepszy produkt do podtrzymania zasilania dróg ewakuacji
 • Najbardziej innowacyjny system wykrywania pożarów za pomocą kamer wizyjnych
apc

Co godzinę losowanie Power Bank APC

pro-service

Wszystkie zostawione na stoisku Pro-Service wizytówki uczestników spotkania, wezmą udział w losowaniu 30 szt. atrakcyjnych prezentów /po trzy do wyboru/ ufundowane z okazji jubileuszu 25-lecia firmy.

alter

Co godzinę losowanie Domowego Alarmu Gazowego marki ALTER (łącznie 10 sztuk)

WARSZTATY  KONGRESU | SALA B

 BOSCH | POLON-ALFA | SGSP

WARSZTATY – godz. 15.15

polon-alfa

Temat warsztatów

„Jak (NIE)projektować systemów sygnalizacji pożarowej?”

Podczas warsztatów poruszony zostanie temat przygotowania projektu systemu sygnalizacji pożarowej. O tym, jak ważny jest dobrze przygotowany projekt wie każdy, ale nie każdy wie – co w takim projekcie znaleźć się powinno. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się na co podczas przygotowania projektu należy zwrócić szczególną uwagę. Co powinno znaleźć się w projekcie, by instalacja wykonana zgodnie z informacjami w nim zawartymi, była poprawna i nie była generatorem tzw. fałszywych alarmów.

Zainteresowani, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat systemów sygnalizacji pożarowej będą mogli uzyskać komplet Poradników Projektanta opracowanych przez firmę POLON-ALFA.

WARSZTATY – godz. 16.00

bosch

Temat warsztatów

Oszczędzaj Twój czas stawiając na nowe technologie! 

Projektowanie, uruchomienia i serwis SSP

Jeśli zajmujesz się projektowaniem lub uruchomieniami i serwisem SSP i chciałbyś poznać najnowsze narzędzia wspomagające pracę, ten blok skierowany jest właśnie dla Ciebie. Na zasadzie studium przypadku, przedstawiony zostanie nowy program do konfiguracji i obliczeń systemów sygnalizacji pożaru firmy Bosch, arkusz do projektowania systemów wideo detekcji pożaru oraz układów czujek zasysających. W drugiej części warsztatu, na konkretnych przypadkach przedstawione zostaną usługi zdalnej łączności, alarmowania i konserwacji Bosch. 

WARSZTATY – godz. 16.45

Honorowi_0003_LOGO_SGSP_kolor

Temat warsztatów

„Aamks – nowoczesne narzędzie komputerowe do ilościowej analizy ryzyka pożarowego”

KONSULTACJE KONGRESU | SPECJALNE STREFY

Dafa

Grupa Merytoryczna PPOŻ. DAFA
Stoisko Dyskusyjne – Konsultacje w godz. 11:50 – 14:35

Strefa konsultacji i spotkań z ekspertami

Zakres Konsultacji:

Klasyfikacje ogniowe warstwowych przekryć dachowych a w szczególności:
– sposób badania, przygotowanie próbki ze zdjęciami
– omówienie oddziaływania ognia z zewn. (Broof) i wewn. (RE) dla przekryć dachowych
– omówienie zapisu w klasyfikacji dot. zabezpieczania podkonstrukcji RE
– paragraf 219 WT

Konsultacje prowadzi: GRZEGORZ RAK (Członek Zespołu Merytorycznego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA)

KONSULTACJE Z RZECZOZNAWCĄ DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Strefa konsultacji i spotkań z ekspertami

rada_0002_DSC_0223

bryg w st spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI –  Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Członek Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SFPE – The Society of Fire Protection Engineers – Oddział Polska), Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, b. Wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Zakres Konsultacji:

Zakres konsultacji:
– oddymianie klatek schodowych wg PN i Wytycznych CNBOP-PIB, PPOŻ
– dobór czasu działania urządzeń pożarowych – jak to ustalać dla potrzeb projektowych
– ściany oddzielenia przeciwpożarowego – jak uniknąć błędów w projektowaniu
– oświetlenie i oznakowania dróg ewakuacyjnych

Ponadto będzie można skonsultować konkretne rozwiązania projektowe (do konsultacji prosimy przygotować PZT, rzuty, opis zamierzenia projektowego).

KONSULTACJE

Strefa konsultacji i spotkań z ekspertami

SMAY
wizeronek_strona_fire_expo

Zakres Konsultacji:

„Zagadnienia wentylacji bytowej i pożarowej”

W trakcie Kongresu na stoisku SMAY będziecie Państwo mogli odbyć szkolenia i konsultacje z zakresu:

 1. Sterowanie i automatyka
 2. Szkolenie z klap ppoż (sposoby montażu klap, podłączanie i testowanie klap, obsługa i eksploatacja)
 3. Szkolenia dla Projektantów/Instalatorów i Firm wykonawczych/Konsultacje dla Inwestorów
 4. Wspólna Kampania Kongresu i SMAY: „Przyjdź na Kongres – Zostań Partnerem Serwisowym SMAY” 
Patronat Honorowy 2017-2019
Patroni Medialni (2017-2019)

PRELEGENCI  2019

szczegóły wkrótce

Kongres co roku gromadzi blisko 200 przedstawicieli reprezentujących od 70 do 100 dostawców systemów i rozwiązań branży przeciwpożarowej i security. Na bazie wybranych zagadnień problemowych zgodnych z wiodącym zakresem danej edycji kongresu, podczas 4 sesji tematycznych prezentują oni dobre praktyki projektowe i użytkowe z wielu powiązanych ze sobą dziedzin od nowości w systemach sygnalizacji alarmowej, oddymiania czy detekcji po rozwiązania z zakresu kontroli i dostępu aż po bierną ochronę przeciwpożarową. Kongresowi równolegle towarzyszy WYSTAWA FIRE | SECURITY EXPO podczas której prezentowane są najnowsze osiągnięcia technologiczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bhp, lab i security.Co roku podczas kongresu przeprowadzane są testy i pokazy dedykowane bezpieczeństwu oraz prowadzone bezpłatne konsultacje tematyczne dla uczestników wydarzenia.


Pokaz SLRR Mitsubishi L200

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Kongresowi 2018 towarzyszy Wystawa FIRE|EXPO 2018 i SECURITY|EXPO 2018 na PGE Narodowym oraz szereg pokazów i testów. Bogatą ofertę tegorocznego wydarzenia zaprezentują m.in. 4 pracownie Wydziału SGSP, m.in. z dziedzin BHP i CBRN w tym ofertę naukowo-badawczą ze szczególnym uwzględnieniem dochodzeń popożarowych, aparaturę pomiarową i innowacyjne sprzęty i urządzenia w tym drony. Do nabycia będą również najnowsze publikacje i Wydawnictwa SGSP. Całość uatrakcyjni prezentacja urządzeń i samochodów pożarniczych udostępnionych na czas kongresu przez SGSP m.in. SLRR Mitsubishi L200 czy quad 

Lokalizacja: Galeria PGE Narodowy

Godzina: 08:00-18:00

FOTORELACJA EDYCJA 2017


PREMIERA VADEMECUM POŻARNICTWA
Dostępny od 21 Lipca na Kongresie FIRE|EXPO 2016

ZOBACZ REPORTAŻ Z UBIEGŁOROCZNEGO

KONGRESU POŻARNICTWA

FIRE| SECURITY EXPO 2017

ZOSTAŃ PARTNEREM KONGRESU!
Dołącz do grona Prelegentów/Wystawców KONGRESU 2019!

+48 500 449 319

+48 22 678 58 25

Szybki kontakt


biuro@dndproject.com.pl
DND PROJECT, ul. Hodowlana 12
03-543 Warszawa
+48 500 66 22 37
+48 22 678 58 25
 • KOLEJNA EDYCJA

  25 Lipca 2019 (czwartek)
 • GDZIE

  PGE Narodowy w Warszawie
  Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
  03-901 Warszawa
 • Co w Edycji 2019?

  Więcej szczegółów wkrótce
Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON