Loading...
Janusz Sawicki
Dodatkowe informacje

Janusz Sawicki

1970 – 1985 praca w Polskim Radiu i Telewizji na stanowisku zastępcy Głównego Energetyka a następnie Głównego Specjalisty – Szefa zabezpieczeń obiektów Radia I Telewizji.

1985 – 1988 praca w Elektromontaż Export  oddział ONZ w Wiedniu – budowa Center Saal ONZ –Wiedeń, instalacje radiowo telewizyjne.

1988 – 2007 Praca w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, jako Starszy Oficer, brygadier pożarnictwa – Specjalista w dziedzinie Automatyki Pożarowej bezpieczeństwa pożarowego. W latach 2004 – 2007 w dziale Aprobat Technicznych.

2007 – 2014 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie w Zakładzie Badań Ogniowych jako Główny Specjalista ds. Zabezpieczeń Pożarowych.

2014- do chwili obecnej,  Prezes Instytutu Bezpieczeństwa pożarowego NODEX.

Ponadto: współautor Polskich Norm z dziedziny sygnalizacji alarmu Pożarowego, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego komisji 264. Autor opracowań  z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego  i wielu opracowań na temat automatyki pożarowej. Wykładowca na cyklicznym wieloletnim kursie dla projektantów systemów sygnalizacji pożarowej, w ramach SITP, NOT, ITB i CNBOP.

Wieloletni – od 2009r. wykładowca  na Studium Podyplomowym –Zapobieganie pożarom i awariom  organizowanym przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

Wieloletni wykładowca na kursach organizowanych przez Polską Izbę Systemów Alarmowych. Członek komitetu normalizacyjnego PKN nr 244.
Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON