Loading...
ADAM KRASUSKI
mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski
Dodatkowe informacje

mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Zakład Informatyki i Łączności SGSP
Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz równocześnie studia inżynierskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej o specjalności Inżynieria Sterowania. W 2010 roku otrzymał dyplom doktora nauk technicznych  na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.
Od początku swojej służby koncentruje się na aspektach naukowych w dziedzinie informatyki, mających wpływ na rozwój ochrony przeciwpożarowej. Jest autorem ponad 50 prac naukowych z zakresu eksploracji danych, zarządzania ryzykiem oraz komputerowego wspomagania decyzji, bezpośrednio odwołujących się do problemów ochrony przeciwpożarowej. Kierował lub brał udział w licznych projektach naukowo-badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.
Jest rozpoznawalną osobą na arenie międzynarodowej, jako organizator międzynarodowych warsztatów i konferencji naukowych. Pełni funkcję członka komitetu programowego licznych międzynarodowych konferencji naukowych. Jest zapraszany jako ekspert w dziedzinie wspomagania decyzji przez National Institute of Standard and Technology, National Fire Protection Association oraz Imperial College London, co czyni go propagatorem polskiej myśli naukowej na arenie międzynarodowej. Od 2016 roku jest również redaktorem prestiżowego czasopisma Fire Technology.
Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON