Loading...
pw

Program studiów przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z ochroną przeciw pożarową budynków. Podczas studiów w formie wykładów,  ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych omawiane są zagadnienia funkcjonowania i projektowania: systemów wentylacji pożarowej, systemów detekcji i sterowania, stałych urządzeń gaśniczych oraz analizy numerycznej CFD. Tematyka wykładów dotyczy również prawnych aspektów ochrony przeciwpożarowej, certyfikacji wyrobów oraz zagrożeniom związanym z rozwojem pożaru i ewakuacją.

Zajęcia studiów prowadzone przez szeroką grupę wysokiej klasy wykładowców i praktyków (m.in. z PW; CNBOP-PIB; ITB; SGSP, PŁ) odbywają się przez dwa semestry w formie comiesięcznych, dwudniowych (piątek i sobota – 15h/zjazd) zjazdów.

Bliższe informacje na temat studiów uzyskać w sekretariacie studiów telefon 22 234 78 87 lub pod adresem e-mail: grzegorz.kubicki@pw.edu.pl.

Rejestracji kandydatów na studia dokonać należy przez stronę PW: www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-podyplomowe

Na zakończenie studium uczestnik otrzyma dyplom ukończenia zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów R.P.

Czas trwania2 semestry (200 godz.) od października do czerwcaZasady naboruWedług kolejności zgłoszeńTermin zgłoszeńdo 20 wrześniaOpłaty5000 złDodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się: piątek (13:00-18:00), sobota (9:00-15:00), 12 zjazdów
Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu

 

 

Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON