Loading...
cnbop

Specjalistyczne opinie, konsultacje i porady dotyczące badań wyrobów budowlanych a także w zakresie  wymagań dla kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budownictwie – rozporządzenie CPR oraz przepisy krajowe. O godz. 08.45 zapraszamy na wystąpienie EKSPERTA CNBOP-PIB mł. bryg. mgr inż. WOJCIECHA KLAPSY– Zastępcy Kierownika Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB na temat: „Próbka badawcza a końcowe zastosowanie wyrobu budowlanego – dokumentacja”.  Konsultacje po wykładzie dostępne  do godz. 12.00

Honorowi_0000_LOGO_CNBOP-PIB_DUŻE-05

Ponadto skonsultować będzie można zagadnienia związane z:
Reakcja na ogień wyrobów budowlanych wg PN-EN 13501-1 i PN-EN 13501-5
Klasyfikacja ogniowa innych wyrobów i materiałów
Reakcja na ogień kabli elektrycznych wg PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575
Wyznaczanie parametrów wybuchowych dla pyłów, par cieczy i gazów

 


 

Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON