Loading...
cnbop

Specjalistyczne opinie, konsultacje i porady dotyczące zagrożenia pożarem i wybuchem dla Uczestników tegorocznego Kongresu przygotował m.in. Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB.

O godz. 14.10 zapraszamy również na wystąpienie EKSPERTA CNBOP-PIB mł. bryg. mgr inż. WOJCIECHA KLAPSY– Zastępcy Kierownika Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB na temat: „Wymagań dla kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budownictwie – rozporządzenie CPR oraz przepisy krajowe”.  Konsultacje w/w zakresie Eksperci  Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB będą przeprowadzać w godz. 11.00-15.00

Honorowi_0000_LOGO_CNBOP-PIB_DUŻE-05

Zakres konsultacji:
Wymagania dla kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budownictwie – rozporządzenie CPR oraz przepisy krajowe

Konsultacji udzielać będą:

Eksperci  Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB 

 

Ponadto skonsultować będzie można zagadnienia związane z:
Reakcja na ogień wyrobów budowlanych wg PN-EN 13501-1 i PN-EN 13501-5
Klasyfikacja ogniowa innych wyrobów i materiałów
Reakcja na ogień kabli elektrycznych wg PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575
Wyznaczanie parametrów wybuchowych dla pyłów, par cieczy i gazów

 


 

Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON