Loading...

Formularz zgłoszeniowy – FIRE|SECURITY EXPO 2019

Udział w części konferencyjnej STANDARD –  FIRE|SECURITY EXPO 2019 jest BEZPŁATNY i obejmuje możliwość uczestniczenia w:

  • sesjach tematycznych – SALA GŁÓWNA
  • wydarzeniach towarzyszących
  • pokazach, testach systemów, pokazach SGSP
  • wystawie FIRE|EXPO 2019 i SECURITY|EXPO 2019
  • atrakcjach i konkursach
  • warsztaty praktyczne przygotowane przez Partnerów Technologicznych i Instytuty Naukowo-Badawcze
  • bezpłatny dostęp do materiałów konferencyjnych
  • bezpłatne konsultacje rzeczoznawców ds zabezpieczeń ppoż i ekspertów z różnych dziedzin budownictwa i bezpieczeństwa
  • wiele innych

Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia.

REJESTRACJA NA KONGRES POŻARNICTWA FIRE|SECURITY EXPO 2019 – UDZIAŁ STANDARD BEZPŁATNY.

Prosimy uzupełnić poniższy formularz. Symbolem * oznaczono pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), a także dbając o ochronę Państwa prywatności i stałe podnoszenie standardów zabezpieczania danych osobowych, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez DND Project. Uprzejmie informujemy, że DND Project, przetwarza Państwa dane (adres email, dane firmy, dane kontaktowe, imię i nazwisko) w celu przesyłania komunikatów, realizacji działań marketingowych, realizacji i logistyki konferencji, przesyłania newsletterów. Administratorem Państwa danych osobowych jest DND Project z siedzibą w Warszawie przy ul. Hodowlana 12, kod 03-543, NIP 8221837321, REGON 141758029. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Hodowlana 12, 03-534 Warszawa lub e-mail: biuro@dndproject.com.plkontakt: 22 678 73 28, biuro@dndproject.com.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych regulują zapisy wdrożenia RODO w DND  PROJECT: Ochrona danych osobowych zawsze była jednym z naszych priorytetów dlatego zaktualizowaliśmy nasz REGULAMIN i POLITYKĘ PRYWATNOŚCI  oraz wdrożyliśmy procedury bezpieczeństwa ZGODNE Z RODOW przypadku nie podania danych osobowych Administrator nie ma możliwości wykonania zlecenia. Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Właścicielowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od upoważnionej przez niego strony trzeciej, a także z ogólnodostępnych upublicznionych przez Właściciela i za jego zgodą danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym realizacji zlecenia udziału w konferencji w przypadku Partnerów konferencji oraz udziału w konferencji w przypadku Uczestników konferencji.
Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON