Loading...
cadprofi_big

Oprogramowanie CADprofi to kompleksowa aplikacja wspomagająca projektowanie w budownictwie i przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem planów i systemów zapewniających bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach. Dostępnych jest kilka modułów, w których można realizować poszczególne projekty branżowe związane z ochroną przeciwpożarową i ewakuacją.
CADprofi Architectural – m
oduł pozwala na błyskawiczne rysowanie planów budynków oraz tworzenie planów ewakuacyjnych, ppoż. i bhp.
CADprofi Electrical – m
oduł umożliwia projektowanie systemów detekcji pożarów, a także oświetlenia awaryjnego i innych systemów inteligentnego i bezpiecznego budynku.
CADprofi HVAC & Piping – m
oduł służy do projektowania dowolnych instalacji rurowych i wentylacyjnych, w tym instalacji gaśniczych oraz instalacji oddymiających.

www.cadprofi.com

Uniwersalność i łatwość użycia
Program zawiera intuicyjny interfejs użytkownika, który pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez konieczności intensywnego szkolenia. Program jest chętnie używany przez projektantów i inżynierów w codziennej pracy. Inni użytkownicy, którzy sporadycznie tworzą rysunki CAD, także chętnie korzystają z naszego oprogramowania. CADprofi jest rozwijany głównie do szybkiej pracy w 2D. Biblioteka produktów wielu producentów doskonale wspiera projektanta także w pracy 3D. Oprogramowanie zawiera zestaw funkcji wspomagających każdy etap tworzenia projektu, od automatycznego opisywania i numerowania, aż po tworzenie zestawień i przekazywanie danych w wielu formatach nadających się do dalszego przetwarzania (np. doc, xls, xml). Program zawiera klasyfikację obiektów zgodnych z BIM (Building Information Modeling). Dane BIM są stosowane przy tworzeniu zestawień i mogą być przekazywane do aplikacji używanych podczas realizacji inwestycji.

Najważniejsze cechy i funkcje:

 • Rysowanie ścian jedno i wielowarstwowych z możliwością definiowania dowolnych materiałów i grubości poszczególnych warstw ścian.
 • Rysowanie ścian wzdłuż wybranej krawędzi z możliwością określenia odsunięcia od wskazywanych punktów lub innych obiektów.
 • Parametryczna stolarka budowlana (drzwi, okna, otwory, bramy garażowe) z automatycznym wykrywaniem grubości ścian. Dostępne są widoki dla rzutów, przekrojów i elewacji. Dla obiektów parametrycznych użytkownik może określać dowolne wymiary i właściwości.
 • Dynamiczne określanie kierunku wstawienia drzwi ułatwiające poprawne pozycjonowanie.
 • Biblioteka wyposażenia wnętrz, meble, przybory sanitarne, hydranty, szafki ze sprzętem gaśniczym itp.
 • Automatyczne definiowanie oraz oznaczanie pomieszczeń z obliczeniem ich powierzchni.
 • Projektowanie schodów z możliwością określenia wymiarów oraz ilości stopni. Dostępne są różne elementy schodów, z których można budować schody o dowolnej ilości biegów.
 • Wymiarowanie architektoniczne dostosowane do projektów budowlanych. Program pozwala zmieniać style wymiarów oraz jednostki wymiarów niezależnie od jednostki rysunku (np. wymiarowanie w cm rysunków wykonanych w mm). Unikalną cechą jest także możliwość zamiany zwykłego wymiarowania CAD na wymiarowanie architektoniczne.
 • Rysowanie i edycja dróg ewakuacyjnych, oznaczenia wg ISO, PN i DIN.
 • Biblioteka symboli i oznaczeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz informacji przestrzennej.
 • Projektowanie instalacji elektrycznych – oświetlenie awaryjne, podświetlane znaki ewakuacyjne, system alarmu i sygnalizacji pożarowej (SSP/SAP), instalacji kontroli dostępu i alarmowe (KD/RCP/SSWIN), instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV), dźwiękowe systemy ostrzegania (DSO), systemy zasilania gwarantowanego, systemy oddymiania klatek schodowych, stałe urządzenia gaśnicze (SUG), systemy sterowania i zarządzania budynkiem (BMS/KNX), systemy tras kablowych, szynoprzewody, instalacje odgromowe i inne.
 • Projektowanie instalacji wod.-kan., w tym instalacji tryskaczowych, hydrantów, suchych pionów, stacji hydroforowych i innych.
 • Wygodne rysowanie instalacji rurowych z automatycznym wstawieniem armatury i podłączeniem urządzeń.
 • Instalacje wentylacyjne z uwzględnieniem instalacji oddymiających. Rysowanie dowolnych przewodów wentylacyjnych z szybkim wstawianiem klap i innego wyposażenia.
 • Naturalne projektowanie zgodne z wymaganiami i przyzwyczajeniami projektantów.
 • Wybór dowolnej jednostki projektowania – metryczne lub imperialne.
 • Narzędzia do pełnego opisywania i detalowania projektów.
 • System automatycznego numerowania obiektów.
 • System szybkiego wyszukiwania produktów w bazach danych.
 • Dostęp do bibliotek CAD wielu renomowanych producentów.
 • Możliwość importowania oraz dodawania do programu własnych symboli lub obiektów.
 • Automatyczne zarządzanie warstwami oraz gotowe style wydruku pozwalające na uzyskiwanie wydruków z predefiniowanymi grubościami linii, kolorami itd.
 • Możliwość definiowania list „ulubionych”, które powalają na pracę według własnych przyzwyczajeń i preferencji.
 • Możliwość wprowadzania własnych tłumaczeń lub zmiana terminologii używanej w programie.
 • Inteligentne wstawianie obiektów z możliwością ich przyłączania do innych obiektów w technologii „one-click”.
 • Inteligentne polecenia umożliwiające przeprowadzanie błyskawicznych operacji edycyjnych na symbolach i obiektach bezpośrednio w rysunku.
 • Możliwość tworzenia dowolnych diagramów, schematów blokowych, schematów technologicznych i funkcyjnych oraz algorytmów.
 • Możliwość tworzenia zestawień i specyfikacji z funkcją wydruku lub eksportu danych do wielu formatów m.in. pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html i innych.
 • Automatyczne tworzenie graficznych legend.
 • Kontekstowa pomoc on-line z wieloma ilustracjami i przykładami wideo, które dokładnie wyjaśniają sposób używania programu
 • System aktualizacji on-line.

 cadprofi-logo-cmyk_128

www.cadprofi.com

Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON