Loading...

Harmonogram kongresu

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

PANEL: BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW
PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE OBIEKTÓW JAKO KLUCZOWY CZYNNIK ZAPOBIEGAJĄCY POŻAROM


Panel I

08.30-11.25

EKSPERCI SESJI (SKŁAD RADY MERYTORYCZNEJ PANELU)

Honorowi_0000_LOGO_CNBOP-PIB_DUŻE-05dafa

 • mł. bryg. mgr inż. WOJCIECH KLAPSA  Zastępca Kierownika Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB
 • mgr inż. MONIKA HYJEK – Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Członek SITP. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA
08.00REJESTRACJA UCZESTNIKÓW (pobranie identyfikatorów) – punkt czynny przez cały dzień kongresu
08.40OFICJALNE ROZPOCZĘCIE KONGRESU – Wprowadzenie do kongresu i oficjalne otwarcie (Przedstawiciel Rady Programowej)
08.45PANEL EKSPERTA: Próbka badawcza a końcowe zastosowanie wyrobu budowlanego – dokumentacja – PRELEGENT: mł. bryg. mgr inż. WOJCIECH KLAPSA  Zastępca Kierownika Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB
 09.05Oddzielenia stref pożarowych i dróg ewakuacji za pomocą aluminiowo-szklanych przegród ognioodpornych. Uwarunkowania, możliwości techniczne, dostępne rozwiązania oraz przykłady realizacji – PRELEGENT: Aleksander Białas
 09.15Wymagania stawiane napędom do klap odcinających wentylacji bytowej i pożarowej. Nowe napędy do klap wentylacji pożarowej – PRELEGENT: Krzysztof Jaglak
 09.25Problemy z odbiorami biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych do ochrony instalacji kablowych i rurowych. Dobre praktyki w doborze odpowiednich systemów na przykładzie realizacji prac na wybranych obiektach – PRELEGENT: Jakub Filipowski
09.45Kiedy ogień i toksyczne gazy nie mają szans.Czy wiesz jak zapewnić długotrwałą i bezpieczną ochronę termiczną izolacją, która przetrwa oba żywioły… i ogień i wodę..?  – PRELEGENT: Łukasz Barcz – Country Manager

– odpowiednie projektowanie i wykonanie obiektów jako kluczowy czynnik zapobiegający pożarom,
– bezpieczne rozwiązania dla elewacji i fasad budynków wysokich,
– jak skutecznie i bezpiecznie izolować termicznie dachy oraz dachy budynków wysokich?
– izolacja termiczna od wewnątrz w obiektach zabytkowych i nie tylko.

10.05RATOWANIE w „inny sposób” w świetle wymagań pożarowych Dyrektywy 305/2011 – rozwiązania praktyczne – PRELEGENT: Bogdan Leszko
10.15System detekcji gazu jako element bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej i w obiektach przemysłowych – PRELEGENT: dr inż. Jolanta Dębowska-Danielewicz
10.35Innowacyjne rozwiązania 3M w zakresie termowizji i ochrony dróg oddechowych dla Straży Pożarnych – PRELEGENT: Adam Bros – Market Development Specialist
10.50Technologia BIM a bezpieczeństwo pożarowe – PRELEGENT: Adam Bros – Market Development Specialist
11.05PANEL EKSPERTA: Praktyczne stosowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla dachów płaskich z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej– PRELEGENT: mgr inż. MONIKA HYJEK – Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Członek SITP. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA.
11.25 Zaproszenie na POKAZ: Demonstracyjny pokaz – Systemu gaśniczego INERGREN®, Schrack oraz VESDA – będzie go można zobaczyć w wyjątkowej odsłonie podczas wyzwolenia w pomieszczeniu testowym przygotowanym specjalnie na to wydarzenie

Przerwa na kawę – Indywidualne konsultacje z ekspertami i doradcami technicznymi, Pokazy i testy działania systemów i urządzeń przeciwpożarowych – Galeria Poziom-1/ Konsultacje z Ekspertami w Strefie Eksperta i Rzeczoznawcy

POKAZY, TESTY, KONSULTACJE – STREFA WYSTAW

Losowanie atrakcyjnych upominków w każdej z przerw kongresu
oraz podczas konkursów na stoiskach wystawców przez cały dzień wydarzenia 

________________________________________________________________________________

Weź udział w Konkursie Wiedzy z PRO-SERVICE

a o 14.45 odbierz nagrodę z rąk samego „Chucka Norrisa”

 

PANEL: INSTALACJE W KONCEPCJI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKACH
(Projektowanie, integracja i współdziałanie systemów bezpieczeństwa – praktyczne rozwiązania techniczne)


Panel II

11.25 – 14.25

EKSPERCI SESJI (SKŁAD RADY MERYTORYCZNEJ PANELU)

sibpbieglysadowy

 • mgr inż. TADEUSZ CISEK – Prezydent SFPE-SIBP, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż
 • mł bryg. w st. spoz. mgr inż. ALEKSANDER DEMCZUK – Biegły Sądowy z zakresu pożarnictwa
11.45PANEL EKSPERTA: Wymagania dla instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz okablowania przy  aranżacji  przestrzeni biurowych – PRELEGENT: mgr inż. TADEUSZ CISEK – Prezydent SFPE-SIBP, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż

– wpływ instalacji oddymiania oraz stałych urządzeń gaśniczych na warunki ewakuacji i wymagania budowlane
– wymagania w zakresie stosowanego okablowania ( klasyfikacja)
– wymagania w zakresie ewakuacji w kontekście zmian w przepisach
– prezentacja II wydania poradnika SIBP dotyczącego aranżacji przestrzeni biurowych

12.10Sterowanie stałymi automatycznymi urządzeniami gaśniczymi w oparciu o centrale serii IGNIS 2500 – PRELEGENT: Mariusz Radoszewski 

 • Stałe urządzenia gaśnicze stanowią bardzo istotną część systemów zabezpieczenia przed pożarem w obiektach. Żeby mogły w pełni realizować założone funkcje/zadania, muszą one być sterowane przez specjalizowane, dostosowane do tego urządzenia, którym jest np. centrala typu IGNIS 2500. To za jej pomocą możliwe jest wykrywanie zagrożenia pożarowego oraz realizowanie całej, czasami skomplikowanej procedury sterowania wypływem środka gaśniczego, odpowiedniego dla określonych warunków.
12.25Zastosowania certyfikowanego zasilacza ZUP-230V w ochronie przeciwpożarowej – PRELEGENT: Dariusz Cygankiewicz
12.35Współdziałanie Systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego oraz sygnalizacji pożarowej jako zapewnienie bezpieczniejszej ewakuacji z obiektu – PRELEGENT: Łukasz Klimczak 
12.55

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa w Porcie Praskim – przykład realizacji – PRELEGENCI: mgr Marek Pyc – Dział Rozwoju Biznesu (ST/SEP-SBV)

13.10Kable i przewody do instalacji przeciwpożarowych. Wymagania CPR dla kabli – Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU) – PRELEGENT: Dariusz Ziółkowski – Kierownik Działu Konstrukcji Kabli i Rozwoju

 • W prezentacji omówione będą różne konstrukcje kabli przeznaczonych do instalacji przeciwpożarowych w budynkach. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zasad projektowania instalacji przeciwpożarowych. Przedstawiony zostanie również wpływ rozporządzenia o wyrobach budowlanych 305/2011 (CPR) na warunki wprowadzania do obrotu kabli do instalacji przeciwpożarowych. 
13.20Mity vs technologia. Kryteria bezpiecznej transmisji bezprzewodowej w systemach SSP  – PRELEGENT: Arkadiusz Waligóra
13.40Jak wyeliminować problem z chwilowym poborem dużej wartości prądu przy podłączeniu kilku siłowników klap do jednego zasilacza? Najnowsza seria zasilaczy przeciwpożarowych EN54C i EN54M  – PRELEGENT: mgr. inż. Marek Dzioch, Specjalista ds. produktu i szkoleń 
14.00PANEL EKSPERTA:Rewolucja w przepisach o odpadach – operaty pożarowe – PRELEGENT: mł bryg. w st. spocz. mgr inż. ALEKSANDER DEMCZUK – Biegły Sądowy z zakresu pożarnictwa
14.25Przerwa na lunch – POKAZY, TESTY, KONSULTACJE

POKAZY, TESTY, KONSULTACJE – STREFA WYSTAW

Losowanie atrakcyjnych upominków w każdej z przerw kongresu
oraz podczas konkursów na stoiskach wystawców przez cały dzień wydarzenia 

_________________________

Weź udział w Konkursie Wiedzy z PRO-SERVICE

a o 14.45 odbierz nagrodę z rąk samego „Chucka Norrisa”

 • Studenckie Koło Naukowe Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej SUKCES (na stoisku będzie można przetestować m.in. działanie alkogogli, testy tryskaczy, tester gaszenia ognia dźwiękiem)
 • SGSP – oferta naukowo-badawcza ze szczególnym uwzględnieniem dochodzeń popożarowych, aparatura pomiarowa, elementy stanowiska badawczego – projektu gazy i stabilizacja (symulator, robot, tachimetr), innowacyjny sprzęt oraz urządzenia niezbędne w służbie strażaków m.in. do gaszenia mgłą wodną
 • Drony – Koło Naukowe Nowoczesnych Technologii SGSP
 • POKAZ samochodów strażackich (stanowisko SGSP) 

KONSULTACJE

Grupa Merytoryczna PPOŻ. DAFA Stanowisko Dyskusyjne (Strefa konsultacji i spotkań z Ekspertem 11:45 – 14:45) 

dafa
Zakres Konsultacji: 

 1. Dobór rozwiązań dla dachów płaskich pod kątem ochrony przeciwpożarowej
 2. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego ścian i dachów określone w „Warunkach technicznych” (WT)
 3. Oddymianie grawitacyjne obiektów przemysłowych: produkcyjnych, magazynowych, logistycznych
 4. Projektowanie grawitacyjnych systemów oddymiania w oparciu o standardy normy NFPA 204, PN-EN 12101
 • Najczęściej popełniane błędy podczas projektowania oddymiania grawitacyjnego.
 • Współpraca grawitacyjnego systemu oddymiania z systemem sygnalizacji pożaru.
 • Oddymianie klatek schodowych -rozwiązania grawitacyjne i hybrydowe
 • Doświetlenie obiektów przemysłowych: produkcyjnych, magazynowych, logistycznych

 

KONSULTACJE Z RZECZOZNAWCAMI DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

 (Strefa konsultacji i spotkań z Ekspertami 10.00-17.00) 

Zakres Konsultacji:

STANOWISKO RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

SFPE-SIBP

a) aranżacji przestrzeni biurowych ( i nie tylko ) w oparciu o wymagania przeciwpożarowe
b) budynki wysokościowe
c) magazyny z poziomami roboczym

STANOWISKO RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

(bryg w st spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI )

1. Oddymianie klatek schodowych – jak poprawnie zaprojektować

2. Ewakuacja w budynkach z osobami niepełnosprawnymi – rozwiązania

3. Trudne i skomplikowane problemy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego – pomoc dla projektantów

4. Konsultacja założeń projektowych (na podstawie PZT, rzutów i koncepcji).

5. Projektowanie uniwersalne w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

STANOWISKO RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

(mgr inż. JACEK PODYMA)

 1. Uzgadnianie projektów budowlanych – wymagania formalne i praktyka projektowa.
 2. Rola rzeczoznawcy ppoż. w procesie inwestycyjnym – od koncepcji do odbiorów.
 3. Wymagania pożarowe dla garaży zamkniętych.
 4. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

 

STANOWISKO KONSULTACYJNE EKSPERTA CNBOP-PIB

 • Próbka badawcza a końcowe zastosowanie wyrobu budowlanego – dokumentacja
 • Reakcja na ogień wyrobów budowlanych wg PN-EN 13501-1 i PN-EN 13501-5
 • Klasyfikacja ogniowa innych wyrobów i materiałów
 • Reakcja na ogień kabli elektrycznych wg PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575

 

STANOWISKO KONSULTACYJNE EKSPERTA

(mł bryg. w st. spoz. mgr inż. ALEKSANDER DEMCZUK – Biegły Sądowy z zakresu pożarnictwa)

Przepisy o odpadach okiem aktywnego praktyka

Operaty pożarowe w przepisach o odpadach

STANOWISKO KONSULTACYJNE PRAWNIKA

(mł bryg. w st. spoz. mgr inż. ALEKSANDER DEMCZUK – Biegły Sądowy z zakresu pożarnictwa)

Przepisy o odpadach okiem aktywnego praktyka

Operaty pożarowe w przepisach o odpadach

PANEL III (SESJE RÓWNOLEGŁE):

SALA A

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W PROCESIE INWESTYCYJNYM
(Wymagania i wytyczne w fazie projektu, budowy i użytkowania, zmiana warunków bezpieczeństwa pożarowego jako zmiana sposobu użytkowania i jej konsekwencje, znaczenie danych wyjściowych i wejściowych…)

SALA B

WARSZTATY POŻAROWE

 


Panel III

15.10- 17.30

EKSPERCI SESJI – SALA A (SKŁAD RADY MERYTORYCZNEJ PANELU)

SESJA3

 • dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK – Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego
 • mł. bryg. dr inż. NORBERT TUŚNIO – Kierownik Zakładu Systemów Wspomagania Decyzji SGSP 
 • dr DARIUSZ P. KAŁA – dr nauk prawnych w zakresie pożarnictwa
 • mgr inż. MAŁGORZATA SAWCZUK – Ekspert, Projektant instalacji wodnych ppoż
 • dr AGNIESZKA FUJAK – Projektant pojazdów specjalistycznych, Adiunkt na wydziale Wzornictwa ASP w Katowicach (autorka ponad 60 projektów samochód specjalnych wdrożonych do produkcji w tym pojazdy ratownictwa lotniczego, medyczne i specjalistyczne mobilne laboratoria)
15.10PANEL EKSPERTA: Podmiot właściwy do wykonania i utrzymania pasów przeciwpożarowych oddzielających linie kolejowe od obszarów leśnych  – PRELEGENT: dr DARIUSZ P. KAŁA – dr nauk prawnych w zakresie pożarnictwa

15.30

SESJA RÓWNOLEGŁA

PANEL EKSPERTA: Projektowanie Instalacji Tryskaczowych za pomocą Aplikacji LIFEcad – PRELEGENCI: – mgr inż. MAŁGORZATA SAWCZUK – Ekspert, Projektant instalacji wodnych ppoż, Rafał Adamiak – Pomysłodawca oraz twórca Aplikacji LIFEcad

15.45

SESJA RÓWNOLEGŁA

PANEL EKSPERTA: „Projektant – gdzie diabeł nie może” – niestandardowe rozwiązania projektowe  – PRELEGENT: dr AGNIESZKA FUJAK – Projektant pojazdów specjalistycznych, Adiunkt na wydziale Wzornictwa ASP w Katowicach

16.20

SESJA RÓWNOLEGŁA

PANEL EKSPERTA: Bezpieczeństwo pożarowe biurowców, także w fazie budowy  – PRELEGENT: dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK – Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego

 • zasady zapewniania bezpieczeństwa pożarowego użytkownikom biurowców i ekipom ratowniczym
 • różnice w wymaganiach warunków technicznych dla budynków biurowych i wymaganiach Prawa budowlanego
 • konieczność dostosowywania funkcjonujących budynków do nowych wymagań przepisów, scenariusze w zakresie ewakuacji
 • zmiana warunków bezpieczeństwa pożarowego jako zmiana sposobu użytkowania budynku 
 • rozwiązania zamienne
 • bezpieczeństwo budynków w fazie budowy
 • pożary budynków wysokościowych
17.00

SESJA RÓWNOLEGŁA

PANEL EKSPERTA: Znaczenie danych wejściowych i wyjściowych przy analizach numerycznych CFD rozwoju pożaru i problemy związane z ich weryfikacją  – PRELEGENT: mł. bryg. dr inż. NORBERT TUŚNIO Kierownik Zakładu Systemów Wspomagania Decyzji SGSP
17.30
Przerwa na kawę przed DEBATĄ (PANELEM PODSUMOWUJĄCYM) 
15.30-18.00 SESJA RÓWNOLEGŁA – SALA B

SESJA RÓWNOLEGŁA – SALA B

POKAZY, TESTY, KONSULTACJE – STREFA WYSTAW

WARSZTATY POŻAROWE

    bosch  

POLON-ALFA, BOSCH

od godz. 15.30- SALA B

UKŁAD GODZINOWY WARSZTATÓW – ZOBACZ

PANEL IV – DEBATA EKSPERTÓW

NADZÓR NAD STANEM BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO -KONFRONTACJA PRZEPISÓW  Z PRAKTYKĄ


Panel IV 

PANEL DYSKUSYJNY

DEBATA EKSPERTÓW

17.40-18.00

 

18.00-18.30 ZAKOŃCZENIE KONGRESU

17.40 

DEBATA EKSPERTÓW KOŃCZĄCA KONGRES pt. NADZÓR NAD STANEM BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – KONFRONTACJA PRZEPISÓW Z PRAKTYKĄ”

Wstępne obszary dyskusyjne:

 • projektowane zmiany w zasadach uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 • zmiana warunków bezpieczeństwa pożarowego jako zmiana sposobu użytkowania budynku i jej konsekwencje
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych – podejście systemowe
 • problematyka ochrony przeciwpożarowej miejsc zbierania i przetwarzania odpadów – wytyczne i możliwe konsekwencje od września 2019
 • rozwiązania zamienne przy odstępstwach od przepisów

 

Głos w debacie zabiorą m.in.:

 • dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK – Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI – Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Członek Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SFPE – The Society of Fire Protection Engineers – Oddział Polska), Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, b. Wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
 • dr DARIUSZ P. KAŁA – dr nauk prawnych w zakresie pożarnictwa
 • mgr inż. TADEUSZ CISEK – Prezydent SFPE-SIBP, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż
 • mł bryg. w st. spoz. mgr inż. ALEKSANDER DEMCZUK – Biegły Sądowy z zakresu pożarnictwa

 

Podsumowanie – Przedstawiciel Rady Programowej

18.00-18.30

OFICJALNE ZAKOŃCZENIE KONGRESU

WYKŁADÓW SALA A i WARSZTATÓW SALA B

Wydawanie Imiennych Certyfikatów potwierdzających Uczestnictwo (od godz. 17.40)

Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON