Loading...

news 2Pali się! Co robić? Wiele osób w domu czy firmie nie potrafi skutecznie i efektywnie użyć gaśnicy, gdy powstanie pożar! Prawidłowe zachowanie podczas zagrożenia pożarem, może do minimum ograniczyć straty materialne a przede wszystkim uratować zdrowie i życie. Proszę zapytać swoich pracowników, gdzie w firmie znajduje się sprzęt gaśniczy (gaśnice, hydranty, koce) i jak się z nich korzysta. Odpowiedź na to pytanie wprowadzi większość z nich w zakłopotanie. Eksperci stwierdzili, że można by uniknąć ponad 80 procent wszystkich pożarów, gdyby pracownicy byli praktycznie przeszkoleni w zakresie ochrony przeciwpożarowej i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Konsultacje: COMPACT P.H.U. Lokalizacja: Galeria poziom -1

Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON