Loading...
ren

Blachodachówka  „REN” to najnowsza pozycja w ofercie handlowej Pruszyński Sp. z o. o. wychodząca naprzeciw potrzebom najbardziej wymagających klientów – oczekujących solidnego, o wysokiej jakości pokrycia dachowego. Swoim oryginalnym kształtem umożliwia wyróżnianie się obiektów na tle innych i płynne wkomponowanie się w otaczające je środowisko. Kształt (mniejsza skłonność do osadzania się zanieczyszczeń), bardzo bogata paleta zabezpieczeń antykorozyjnych (powłoki organiczne i metaliczne). Dzięki temu pokrycie dachowe wykonane z blachodachówki „REN” może być projektowane na dziesięciolecia bez ryzyka utraty właściwości użytkowych i walorów estetycznych.

Klasyfikacja w zakresie odporności dachu na działanie ognia zewnętrznego – Broof(t1)

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – A1

Wyrób ten jest znakowany „CE” oraz jest wydawana Deklaracja Właściwości Użytkowych na zgodność z normą zharmonizowaną PN – EN 14782:2008

 Blachodachówka „REN”  – strzał w dziesiątkę.medal

ren

The roof tile „REN” is the newest product in the commercial offer of Pruszyński Sp. z o. o., meeting the needs of the most demanding customers, who expect a reliable, high-quality roofing. Its unique shape makes it possible to highlight objects against varied background and to seamlessly blend into the surrounding environment. The shape (less prone to gather pollutants), a wide choice of anti-corrosion protection (organic and metallic coatings). Thanks to this, roofs made of the tile „REN” are durable and can be designed for decades, without the risk of losing functional properties and aesthetic values.

Classification of external exposure to fire – Broof(t1)

Reaction to fire classification – A1

This product is marked with CE and the Declaration of Performance is issued for compliance with the harmonized standard PN – EN 14782:2008

Roof tile „REN” – hitting the spot! medal

PRUSZYŃSKI

www.pruszynski.com.pl

Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON