Loading...
boxpds-caixa

Obiekty budowlane w świetle obowiązujących przepisów muszą być tak wykonane, aby podczas pożaru użytkownicy mogli bezpiecznie opuścić budynek, a straż pożarna miała ułatwiony dostęp do źródła dymu. Najistotniejszym czynnikiem, który determinuje prawidłową ewakuację jest wolna od dymu droga ucieczki, a miejscem gdzie jest to szczególnie ważne są pionowe drogi ewakuacji – klatki schodowe. Zawsze przy wyborze rozwiązania powinno się kierować bezpieczeństwem osób zagrożonych, a poprawić je można poprzez usuwanie z przestrzeni klatki przedostającego się do niej dymu. Proces oddymiania może odbywać się na kilka sposobów: grawitacyjnie, przy użyciu wentylatora lub za pomocą klapy dymowej z mechanicznym nawiewem. Niestety każde z tych rozwiązań wiąże się z podstawową wadą, a mianowicie częściowym zadymieniem drogi ewakuacji powyżej kondygnacji objętej pożarem.  Alternatywą, która w pełni eliminuje ten niepożądany efekt są systemy różnicowania ciśnienia, które jako jedyna metoda zapobiega przedostawaniu się dymu do przestrzeni klatki schodowej. Zapewnia ona wyższe bezpieczeństwo w stosunku do oddymiania oraz dodatkowo zabezpiecza inne kondygnacje przed przemieszczaniem się dymu przez klatkę.

Nowością na Polskim rynku wśród dostępnych rozwiązań służących do nadciśnieniowej ochrony przed zadymieniem jest zestaw wyrobów KIT BOXPDS.

cid_image003_jpg01d39440_3cid_image002_jpg01d39440_1

Rys. 1 Przykłady miejsca usytuowania jednostek KIT BOXPDS

Nowością na Polskim rynku wśród dostępnych rozwiązań służących do ochrony w czasie pożaru jest zestaw wyrobów KIT BOXPDS. Jest to kompletne rozwiązanie zapobiegające zadymieniu pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych, takich jak klatki schodowe, przedsionki, szyby windowe oraz korytarze. Zestawy zgodne są z wymaganiami normy PN-EN 12101-6 i uzyskały Krajową Ocenę Techniczną oraz Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych. Zestawy wyrobów do różnicowania ciśnienia KIT BOXPDS składają się z tablicy sterującej, jednostki nawiewnej, zestawu przepustnic z czujnikiem dymu oraz zewnętrznego panelu sygnalizacyjnego, a mogą zostać rozbudowane o dodatkowy zestaw przepustnic czy przetworniki różnicy ciśnień. Pracą urządzeń sterujetablica BOXPDS, posiadająca wbudowany falownik do płynnej regulacji prędkości obrotowej wentylatora, która ustalana jest dzięki odczytom różnicy ciśnień w przestrzeni chronionej. Urządzenie automatycznie reguluje przepływ powietrza i natychmiastowo utrzymuje wymagany normą poziom nadciśnienia zarówno w przypadku tzw. chaotycznej ewakuacji, jak i nieszczelności w przestrzeni chronionej. Typoszereg składa się z 11 jednostek o 2 wymiarach obudowy, 4 wielkościach wirnika, z silnikami w zakresie od 1.1 do 15 kW. Maksymalna wydajność największej jednostki to blisko 72000 m3/h. System charakteryzuje się łatwością i szybkością montażu, intuicyjną obsługą i niezawodnością, a każdy zestaw przystosowany jest do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

KIT BOXPDS może zostać podłączony do Systemu Zarządzania Budynkiem BMS za pośrednictwem protokołu Modbus. Umożliwia to użytkownikowi lub serwisantowi nadzorowanie stanu i prawidłowego działania systemu zdalnie i przez cały czas.

Wyrob Budowlany pantone

Będzie go można zobaczyć podczas tegorocznego  Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2019 na PGE Narodowym!

scrol

www.scrol.pl

Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON