Loading...
RZECZOZNAWCY

Z okazji 15 lecia Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2018 na PGE Narodowym  podczas tegorocznej edycji będziesz miał wyjątkową okazję zasięgnąć bezpłatnych porad, rozwiązać trudne problemy na swojej inwestycji wymagające opinii rzeczoznawcy czy skonsultować projekt. Tylko 26 lipca 2018 podczas Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2018 Strefa BEZPŁATNYCH KONSULTACJI  z Rzeczoznawcami ds zabezpieczeń przeciwpożarowych. Będziesz mógł m.in. skonsultować konkretne rozwiązania projektowe (do konsultacji prosimy przygotować PZT, rzuty, opis zamierzenia projektowego)

Konsultowane będą m.in. zagadnienia z obszaru:

Zakres konsultacji:
– oddymianie klatek schodowych wg PN i Wytycznych CNBOP-PIB, PPOŻ
– dobór czasu działania urządzeń pożarowych – jak to ustalać dla potrzeb projektowych
– ściany oddzielenia przeciwpożarowego – jak uniknąć błędów w projektowaniu
– oświetlenie i oznakowania dróg ewakuacyjnych.

Konsultacji udzielać będzie:

bryg w st spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI –  Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Członek Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SFPE – The Society of Fire Protection Engineers – Oddział Polska), Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, b. Wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

logo

Zakres konsultacji:
– konsultacje w zakresie aranżacji przestrzeni w budynkach ze względu na wymagania przeciwpożarowe

Konsultacji udzielać będą:

Rzeczoznawcy d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych. Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego


Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON