Loading...
rzeczoznawca rstepkowski

Bezpłatne porady Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych podczas Kongresu. Podczas tegorocznej edycji będziesz miał wyjątkową okazję zasięgnąć bezpłatnych porad, rozwiązać trudne problemy na swojej inwestycji wymagające opinii rzeczoznawcy czy skonsultować projekt. Tylko 25 lipca 2019 podczas Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2018 Strefa BEZPŁATNYCH KONSULTACJI  z Rzeczoznawcami ds zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Konsultowane będą m.in. zagadnienia z obszaru:

Zakres konsultacji:

1. Oddymianie klatek schodowych – jak poprawnie zaprojektować

2. Ewakuacja w budynkach z osobami niepełnosprawnymi – rozwiązania

3. Trudne i skomplikowane problemy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego – pomoc dla projektantów

4. Konsultacja założeń projektowych (na podstawie PZT, rzutów i koncepcji).

Konsultacji udzielać będzie m.in.:

Ryszard Stępkowski (480x640)

bryg w st spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI –  Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Członek Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SFPE – The Society of Fire Protection Engineers – Oddział Polska), Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, b. Wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

 

 

Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON