Loading...
dafa

Wspierając Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2019 w charakterze Patrona Honorowego, Stowarzyszenie DAFA zaprasza w dn. 25 lipca do Warszawy na PGE Narodowy do Strefy Konsultacji.

Program Kongresu został przygotowany przy dużym udziale merytorycznym ekspertów DAFA, zasilających Radę Programową wydarzenia:

🔥Pani Monika Hyjek zaprezentuje wykład pt. „Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej” .

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Członek SITP. Menedżer ds. bezpieczeństwa pożarowego. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA. „Dobór rozwiązań dla dachów płaskich pod kątem ochrony przeciwpożarowej”

🔥Pani mgr inż. Renata Ciszewska poprowadzi konsultacje z zakresu „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego ścian i dachów określone w „Warunkach technicznych” (WT)

Absolwentka Politechniki Łódzkiej Wydziału Chemicznego oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2004 roku zawodowo związana z branżą materiałów termoizolacyjnych. Członek grup roboczych komitetów technicznych PKN – Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz wielu specjalistycznych stowarzyszeń. Obecnie rozszerza swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków na studiach podyplomowych „Inżynieria pożarowa budynków” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i na Politechnice Poznańskiej. Uczestniczyła w pracach redakcyjnych wytycznych DAFA „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”.

🔥Pan mgr inż. Maciej Fiecek poprowadzi konsultacje w ramach stoiska dyskusyjnego DAFA z zakresu:

  • Oddymianie grawitacyjne obiektów przemysłowych: produkcyjnych, magazynowych, logistycznych
  • Projektowanie grawitacyjnych systemów oddymiania w oparciu o standardy normy NFPA 204, PN-EN 12101:
    • Najczęściej popełniane błędy podczas projektowania oddymiania grawitacyjnego.
    • Współpraca grawitacyjnego systemu oddymiania z systemem sygnalizacji pożaru.
    • Oddymianie klatek schodowych -rozwiązania grawitacyjne i hybrydowe
    • Doświetlenie obiektów przemysłowych: produkcyjnych, magazynowych, logistycznych
Absolwent WSH w Kielcach, studia inżynierskie na kierunku Budownictwo, specjalność „Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych”. Kilkuletnie doświadczenie z zakresu doboru oddymiania grawitacyjnego obiektów przemysłowych. Członek zespołu redakcyjnego Grupy Merytorycznej ODDYMIANIE Stowarzyszenia DAFA.

Już dziś bezpłatnie zarezerwuj miejsce na kongres i konsultacje z Ekspertami DAFA

Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON