Loading...

Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej podczas tegorocznego Kongresu Pożarnictwa 

wipospobrane

Innowacyjne zastosowanie właściwości fali akustycznej, jako metody zwalczania i kontrolowania pożarów jest nowym kierunkiem zainteresowań bezpieczeństwa pożarowego. Ideowa zasada działania zjawiska rozerwania i zduszenia strugi płomienia za pomocą odpowiednio zamodelowanego pola akustycznego wykracza poza klasyczny model tzw. trójkąta spalania oraz wymaga szczególnego spojrzenia na sam proces spalania. Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej zaprezentuje i objaśni warunki, które mają wpływ na skuteczność gaszenia dźwiękiem i pokaże konstrukcję własnego stanowiska badawczo-pokazowego, na którym ogień pochodzący z różnych źródeł będzie narażony na odpowiednio zmodulowane pole akustyczne oraz szanse praktycznej stosowalności nowego sposobu walki z żywiołem.

pobrane (1)  wipos

Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON