Loading...
Ryszard Stępkowski
Dodatkowe informacje

bryg w st spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski
Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, Wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

  • NR UPR 417/2000 KG PSP Warszawa
  • Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Specjalność Ochrona Przeciwpożarowa w Budownictwie Nr UPR 18/2006
  • Członek Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego, (SFPE – The Society of Fire Protection Engineers – Oddział Polska)Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON