Loading...
RENATA CISZEWSKA
Dodatkowe informacje

mgr inż. Renata Ciszewska 

Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA, Członek grup roboczych komitetów technicznych PKN – Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz wielu specjalistycznych stowarzyszeń. Absolwentka Politechniki Łódzkiej Wydziału Chemicznego oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2004 roku zawodowo związana z branżą materiałów termoizolacyjnych. Członek grup roboczych komitetów technicznych PKN – Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz wielu specjalistycznych stowarzyszeń. Obecnie rozszerza swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków na studiach podyplomowych „Inżynieria pożarowa budynków” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i na Politechnice Poznańskiej. Uczestniczyła w pracach redakcyjnych wytycznych DAFA „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”.
Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON