Loading...
Przemysław Kubica
Dodatkowe informacje

mł. bryg dr inż. Przemysław Kubica, Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż.

doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa. W 2001 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego. W 2001 r. zatrudniony w macierzystej Uczelni na stanowisku asystenta w Zakładzie Technicznych Systemów Zabezpieczeń, w Katedrze Bezpieczeństwa Budowli.  W 2006 r. został powołany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Od 2010 r. jest reprezentantem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w Polskim Komitecie Normalizacyjnym – Komitet Techniczny nr 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo-Gaśniczych. Od 2015 r. Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń.

Karierę zawodową związał z bezpieczeństwem pożarowym budynków. Praca na Uczelni oraz jednoczesne sprawowanie funkcji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. umożliwiły połączenie aspektów teoretycznych bezpieczeństwa pożarowego z praktycznymi. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu urządzeń przeciwpożarowych oraz ekspertyz, opinii i ocen w dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków.
Licznik odwiedzin

  • 371825Odsłon razem:
  • 0Obecnie online:

Reklama

Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON