Loading...
PRZEMYSŁAW KUBICA
mł. bryg dr inż. Przemysław Kubica, Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP
Dodatkowe informacje

mł. bryg dr inż. Przemysław Kubica, Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP

doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa. W 2001 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego. W 2001 r. zatrudniony w macierzystej Uczelni na stanowisku asystenta w Zakładzie Technicznych Systemów Zabezpieczeń, w Katedrze Bezpieczeństwa Budowli.  W 2006 r. został powołany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Od 2010 r. jest reprezentantem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w Polskim Komitecie Normalizacyjnym – Komitet Techniczny nr 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo-Gaśniczych. Od 2015 r. Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń.

Karierę zawodową związał z bezpieczeństwem pożarowym budynków. Praca na Uczelni oraz jednoczesne sprawowanie funkcji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. umożliwiły połączenie aspektów teoretycznych bezpieczeństwa pożarowego z praktycznymi. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu urządzeń przeciwpożarowych oraz ekspertyz, opinii i ocen w dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków.
Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON