Loading...
PAWEŁ KĘPKA
Dodatkowe informacje

dr hab. inż. PAWEŁ KĘPKA, prof. SGSP – Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (od 2016). Polski strażak i nauczyciel akademicki, nadbrygadier doktor habilitowany inżynier Państwowej Straży Pożarnej. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (1998 r.), doktorem nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo narodowe (2007 r.), doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie (2016 r.), specjalistą z zakresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego, zarządzania ryzykiem. Od września 2016 r. pełnił funkcję prorektora ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich SGSP. Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP.

Były kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego i Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Ekspert NATO ds. opracowania metodyki oceny ryzyka i podatności na zagrożenia ze strony czynników chemicznych, biologicznych, radioaktywnych i promieniotwórczych (Ad-hoc Group on Risk and Vulnerabilities Analysis) w ramach Civil Emergency Planning (CEP), wykładowca zarządzania kryzysowego i projektowania systemów bezpieczeństwa, systemów informacji przestrzennych oraz metod ilościowych i jakościowych analizy ryzyka. Autor monografii oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu bezpieczeństwa cywilnego.
Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON