Loading...
MARIA DREGER
mgr inż. MARIA DREGER
Dodatkowe informacje

mgr inż. MARIA DREGER – Stowarzyszenie DAFA. Członek zespołów roboczych kilku komitetów technicznych Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także organizacji branżowych, związanych z bezpieczeństwem pożarowym, aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji i systemów izolacyjnych w budownictwie. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO
Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON