Loading...
Kapeo
Dodatkowe informacje

kapeo

Kapeo Sp. z o. o. z siedzibą 83-321 Mściszewice przy ulicy Strażacka 3 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Półno z siedzibą w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr 0000496318, NIP 5892013226 reprezentowaną przez:

  • Robert Roda – Prokurent
  • Łukasz Soja – Członek ZarząduEmail
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON