Loading...
KAMILA SIKORSKA-PODYMA
dr inż. arch. KAMILA SIKORSKA-PODYMA
Dodatkowe informacje

dr inż. arch. KAMILA SIKORSKA-PODYMA – Doktor nauk technicznych w specjalności „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych” Wydział Architektury Politechnika Poznańska, aktualnie Wykładowca w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON