Loading...
Jerzy Ciszewski
Dodatkowe informacje

 bryg. w st. spocz. mgr inż. Jerzy Ciszewski 

Wykształcenie
-Listopad  1988  Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Wydział Ochrony Przeciwpożarowej. Kurs oficerski.
-Czerwiec 1981r Politechnika Warszawska. Studium Podyplomowe Projektowania Aparatury Kontrolno- Pomiarowej,
-Październik 1976r Politechnika Warszawska  Studium Podyplomowe Energetyki Jądrowej,
-Maj 1974r Politechnika Warszawska wydział Elektryczny specjalność elektrownie i gospodarka elektroenergetyczna,
-Czerwiec 1967r Technikum Energetyczne nr 1 w Warszawie.

Przebieg pracy:
Instytut Elektrotechniki –od listopada 1968r do czerwca 1969r. na stanowisku- elektryk

Instytut Badań Jądrowych –od czerwca 1974r do kwietnia 1977r. na stanowisku- elektryk

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej /Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego –od maja 1977r do 2007. Na stanowisku- kierownik Zakładu Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki

Instytut Techniki Budowlanej od lutego 2008 do 2014. na stanowisku- kierownik Pracowni Sygnalizacji  Automatyki Pożarowej i Instalacji Elektrycznych.

Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego IBP NODEX  od 2014 do chwili obecnej

Od października 1984r do czerwca 1985r, nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Wieloletni –od 2005 wykładowca na Studium Podyplomowym, organizowanym przez Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej.

Wieloletni –od 2009r wykładowca  na Studium Podyplomowym –Zapobieganie pożarom i awariom  organizowanym przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

Wieloletni wykładowca na kursach organizowanych przez Polską Izbę Systemów Alarmowych.

Wieloletni wykładowca na corocznie (od 1996r) organizowanych przez POLON ALFA Ogólnopolskich Warsztatach „Sygnalizacja i automatyka pożarowa”.

Wieloletni wykładowca  na corocznych Kongresach Pożarnictwa organizowanych przez DND Project

Członek Komitetu Technicznego PKN nr 264  do spraw sygnalizacji pożarowej.
Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON