Loading...
Jarosław Wiater
Dodatkowe informacje

dr inż. Jarosław Wiater

Studia na Wydziale Elektryczny Politechniki Białostockiej ukończył w 2002 roku.
W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektrotechnika, specjalność technika wysokich napięć. Od 2007 roku jest członkiem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej. Jest autorem 2 monografii, 146 publikacji naukowych.
Obecne zainteresowania naukowo-techniczne skupiają się na analizie bezpieczeństwa podczas doziemnych wyładowań piorunowych.
Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON