Loading...
Jacek Podyma
Dodatkowe informacje

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych prowadzący działalność w zakresie inżynierii pożarowej i projektowania urządzeń przeciwpożarowych. Inżynier budownictwa lądowego w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Autor lub współautor kilkudziesięciu analiz numerycznych dotyczących wentylacji pożarowej, odporności ogniowej i trwałości pożarowej konstrukcji budowlanych oraz symulacji ewakuacji z budynków i obiektów użyteczności publicznej. Zainteresowania: zastosowanie narzędzi informatycznych i systemów informacyjnych w ochronie przeciwpożarowej, komputerowe wspomaganie projektowania, ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych. Twórca serwisu Platforma Aplikacji Przeciwpożarowych PAP24.PL http://pap24.pl/.
Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON