Loading...
Grzegorz Rak
GRZEGORZ RAK - Członek Zespołu Merytorycznego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA
Dodatkowe informacje

mgr inż. GRZEGORZ RAK – Ekspert Stowartzyszenia DAFA, Członek Zespołu Merytorycznego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA, Członek zespołu roboczego dot. Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” Stowarzyszenia DAFA. Od kilkunastu lat zajmuje się doradztwem technicznym, które głównie dotyczy dachów płaskich i skośnych pod kątem projektowym jak i wykonawczym z uwzględnieniem wymagań ppoż. oraz fizyki budowli.
Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON