Loading...
Dariusz Ratajczak
Dodatkowe informacje

dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK

Dr inż. Dariusz Ratajczak jest współautorem obowiązujących w Polsce przepisów bezpieczeństwa pożarowego. Był wieloletnim dyrektorem biura Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, odpowiedzialnym za tworzenie i egzekwowanie tych  przepisów, a także wykładowcą przedmiotu „Bezpieczeństwo pożarowe budynków” na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Jest Przewodniczącym Rady Redakcyjnej kwartalnika Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Ochrona Przeciwpożarowa”.”
Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON