Loading...
Dariusz Gołębiewski
Dodatkowe informacje

dr inż. Dariusz Gołębiewski
Kierownik Projektu PZU LAB, Dyrektor ds. inżynierii ryzyka i rozwoju współpracy z przemysłem PZU S.A

Dyrektor ds. inżynierii ryzyka i rozwoju współpracy z przemysłem PZU S.A., Kierownik projektu PZU LAB. Autor wielu analiz z zakresu ryzyka operacyjnego dla największych polskich przedsiębiorstw z branż energetycznej, petrochemicznej i chemicznej. Autor projektów badawczo-rozwojowych dla Grupy PZU. W 2011 r. wyróżniony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego za czynny udział w zapewnieniu bezpieczeństwa technicznego.Absolwent wydziału Elektrotechnika i Automatyka Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych ze specjalizacją w modelowaniu ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów ubezpieczeń. Absolwent programu Master of Business Administration w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Uczestnik programu Risk Analysis in Petrochemical Industry na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Twórca autorskiej metodyki analizy ryzyka dla celów ubezpieczeń – InsuranceRisk Analysis Methodology (IRAM). Wykładowca akademicki w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Autor szeregu publikacji i prac naukowych z dziedziny ubezpieczenia obiektów podwyższonego ryzyka, infrastruktury krytycznej oraz zarządzania ryzykiem. Z Grupą PZU związany od 2004r. W latach 2009 – 2015 odpowiedzialny za inżynierie ryzyka w PZU SA. Od 2015r. prowadzący projekt – „Centrum badawczo – rozwojowe PZU LAB”.
Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON