Loading...
BOB WELLS
BOB WELLS - Global Head of Personal Safety - BSI Group
Dodatkowe informacje
Bob Wells - Global Head of Personal Safety - BSI Group
Bob Wells od niemal 30 lat zajmuje się zawodowo certyfikacją systemów oraz wyrobów. W tym czasie pełnił funkcje kierownicze lub dyrektorskie w wielu jednostkach certyfikujących. Od 6 lat sprawuję funkcję Global Head of Personal Safety (Dyrektor Globalny ds. Ochrony Indywidualnej) w BSI Group. Jego zakres obowiązków obejmuje w szczególności certyfikację usług i wyrobów w sektorach ochrony przeciwpożarowej oraz środków ochrony indywidualnej.
Bob Wells jest wykwalifikowanym inżynierem mechanikiem odpowiedzialnym za rozwój rynkowy systemów, a także programów testowania i certyfikacji w sektorze ochrony przeciwpożarowej. Obejmujš one szeroki zakres sprzętu oraz usług, w szczególności w dziedzinie wykrywania i tłumienia ognia. Bob ściśle współpracuje z firmami na całym świecie, tworząc oraz promując rozwój systemów certyfikacji, aby ułatwić im dostosowanie swoich biznesów do przyszłych norm jakości. Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON