Loading...

Grzegorz Rak

mgr inż. GRZEGORZ RAK – Ekspert Stowartzyszenia DAFA, Członek Zespołu Merytorycznego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA, Członek zespołu roboczego dot. Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” Stowarzyszenia DAFA. Od kilkunastu lat zajmuje się doradztwem technicznym, które głównie dotyczy dachów płaskich i skośnych pod kątem projektowym jak i wykonawczym z uwzględnieniem wymagań ppoż. oraz fizyki budowli.

BOB WELLS

Bob Wells – Global Head of Personal Safety – BSI Group Bob Wells od niemal 30 lat zajmuje się zawodowo certyfikacją systemów oraz wyrobów. W tym czasie pełnił funkcje kierownicze lub dyrektorskie w wielu jednostkach certyfikujących. Od 6 lat sprawuję funkcję Global Head of Personal Safety (Dyrektor Globalny ds. Ochrony Indywidualnej) w BSI Group. Jego […]

MARIA DREGER

mgr inż. MARIA DREGER – Stowarzyszenie DAFA. Członek zespołów roboczych kilku komitetów technicznych Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także organizacji branżowych, związanych z bezpieczeństwem pożarowym, aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji i systemów izolacyjnych w budownictwie. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO

TOLGA SAKAR

Tolga Sakar – Commercial Manager GAS & Electrical Products – BSI Group Tolga Şakar zajmuje stanowisko Commercial Managera w BSI Group światowego lidera pomagającego firmom w poprawie wydajności, zmniejszeniu ryzyka i osiąganiu zrównoważonego wzrostu. Tolga pracuje w BSI od 2013 r. Jego główne działania i obowiązki koncentrują się na umacnianiu pozycji firmy w zakresie testowania […]

WOJCIECH KLAPSA

mł. bryg. mgr inż. Wojciech KLAPSA, Zastępca Kierownika Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (2004) i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2006) wydziału chemii. Służbę rozpoczął w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej KM w Warszawie, a następnie podjął służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie w wydziale kontrolno-rozpoznawczym.  Obecnie […]

MONIKA HYJEK

mgr inż. MONIKA HYJEK – Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Członek SITP. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA.

PIOTR WOJTASZEWSKI

mgr inż. PIOTR WOJTASZEWSKI – Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ekspert i współautor przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Do połowy 2015 roku zastępca dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.  Wieloletni wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa budowli w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Licznik odwiedzin

  • 371825Odsłon razem:
  • 0Obecnie online:

Reklama

Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON