Loading...

AGNIESZKA FUJAK

dr  AGNIESZKA FUJAK – Projektant wozów specjalnych, Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz stypendystka Politechniki w Mediolanie, Wydziału Wzornictwa Przemysłowego. Współpracowała  z  Instytutem Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych  Politechniki Krakowskiej w czasie projektowania i prototypowania pojazdu miejskiego. W trakcie studiów podjęła pracę na stanowisku projektanta […]

MACIEJ FIECEK

mgr inż. MACIEJ FIECEK – Członek zespołu redakcyjnego Grupy Merytorycznej ODDYMIANIE Stowarzyszenia DAFA Absolwent WSH w Kielcach, studia inżynierskie na kierunku Budownictwo, specjalność „Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych”. Kilkuletnie doświadczenie z zakresu doboru oddymiania grawitacyjnego obiektów przemysłowych

RENATA CISZEWSKA

mgr inż. Renata Ciszewska  Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA, Członek grup roboczych komitetów technicznych PKN – Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz wielu specjalistycznych stowarzyszeń. Absolwentka Politechniki Łódzkiej Wydziału Chemicznego oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2004 roku zawodowo związana z branżą materiałów termoizolacyjnych. Członek grup roboczych komitetów technicznych PKN – Polskiego Komitetu […]

DARIUSZ P.KAŁA

dr DARIUSZ P. KAŁA – doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną „LexKała”, Założyciel i prowadzący Portal prawa ochrony przeciwpożarowej „LexFire.pl”. Prowadzi zajęcia z prawa w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, b. asystent w Zakładzie Podstaw Prawnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, prowadził zajęcia z prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, stały współpracownik […]

PAWEŁ KĘPKA

dr hab. inż. PAWEŁ KĘPKA, prof. SGSP – Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (od 2016). Polski strażak i nauczyciel akademicki, nadbrygadier doktor habilitowany inżynier Państwowej Straży Pożarnej. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (1998 r.), doktorem nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo narodowe (2007 r.), doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie (2016 r.), […]

Grzegorz Rak

mgr inż. GRZEGORZ RAK – Ekspert Stowartzyszenia DAFA, Członek Zespołu Merytorycznego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA, Członek zespołu roboczego dot. Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” Stowarzyszenia DAFA. Od kilkunastu lat zajmuje się doradztwem technicznym, które głównie dotyczy dachów płaskich i skośnych pod kątem projektowym jak i wykonawczym z uwzględnieniem wymagań ppoż. oraz fizyki budowli.

BOB WELLS

Bob Wells – Global Head of Personal Safety – BSI Group Bob Wells od niemal 30 lat zajmuje się zawodowo certyfikacją systemów oraz wyrobów. W tym czasie pełnił funkcje kierownicze lub dyrektorskie w wielu jednostkach certyfikujących. Od 6 lat sprawuję funkcję Global Head of Personal Safety (Dyrektor Globalny ds. Ochrony Indywidualnej) w BSI Group. Jego […]

MARIA DREGER

mgr inż. MARIA DREGER – Stowarzyszenie DAFA. Członek zespołów roboczych kilku komitetów technicznych Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także organizacji branżowych, związanych z bezpieczeństwem pożarowym, aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji i systemów izolacyjnych w budownictwie. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO

TOLGA SAKAR

Tolga Sakar – Commercial Manager GAS & Electrical Products – BSI Group Tolga Şakar zajmuje stanowisko Commercial Managera w BSI Group światowego lidera pomagającego firmom w poprawie wydajności, zmniejszeniu ryzyka i osiąganiu zrównoważonego wzrostu. Tolga pracuje w BSI od 2013 r. Jego główne działania i obowiązki koncentrują się na umacnianiu pozycji firmy w zakresie testowania […]

Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON