Loading...
Obraz1

Zapraszamy na sesję specjalną Kongresu nt. Certyfikacja usług i kompetencji w ochronie przeciwpożarowej przygotowaną przez Centrum Wsparcia Transferu Technologii CNBOP-PIB, która odbędzie o godz. 13.50 bezpośrednio po zakończeniu II panelu kongresu a w trakcie długiej przerwy (40 min.) przeznaczonej na Pokazy i testy.

Tezy Sesji to m.in.:

  • Czym jest certyfikacja (wyrobów, usług, kompetencji, instalacji) w ochronie przeciwpożarowej?
  • Jaka jest rola i znaczenie certyfikacji usług w ochronie ppoż. w kontekście podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pożarowego i wzmacniania efektywności prewencji w ochronie przeciwpożarowej?
  • Norma PN-EN 16763 a kompetencje podmiotów świadczących usługi w ochronie przeciwpożarowej – nowe podejście w zakresie wymagań?
  • Wskaźniki awaryjności technicznych systemów zabezpieczeń ppoż. – jaki wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych?

Rozpoczęcie o godz. 13.50

Referent: Paweł Florek,

Centrum Wsparcia Transferu Technologii CNBOP-PIB

 

Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON