Loading...
Obraz2

PGE Narodowy:  Za nami kolejna edycja Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2017, która odbyła się 27 lipca 2018 na PGE Narodowym w Warszawie. To coroczna konferencja z 14 letnią już tradycją poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu obiektów budowlanych, celem której jest popularyzacja i podnoszenie świadomości pożarowej,  wymiana wiedzy i doświadczeń podczas spotkań z praktykami z branży oraz gośćmi specjalnymi każdej z edycji. W tegorocznej edycji kongresu udział wzięło 1104 uczestników: praktyków w zakresie projektowania, realizacji inwestycji, prewentystów oraz specjalistów security i ochrony przeciwpożarowej, którzy na co dzień spotykają się w swojej pracy zawodowej z problemami i wyzwaniami ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń technicznych. 

Podczas 4 sesji kongresu omówione zostały zagadnienia z wielu powiązanych ze sobą dziedzin od nowości w systemach sygnalizacji alarmowej, oddymiania czy detekcji po szereg rozwiązań z zakresu kontroli i monitoringu aż po bierną ochronę przeciwpożarową. Swoją ofertę zaprezentowało 200 przedstawicieli reprezentujących 70 dostawców systemów i rozwiązań branży przeciwpożarowej i security.  Kongres odbył się pod Patronatem i zarazem współtworzony był przez najwyższej klasy ośrodki naukowe i badawcze w kraju m.in.: CNBOP – PIB, CIOP-PIB , SGSP, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, Katedrę Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ, PZPO OCHRONA, IBP NODEX, SIBP, GIG, PISA, PZU LAB, ZOSPRP z udziałem wielu organizacji i stowarzyszeń branżowych. Nadzór Merytoryczny nad przebiegiem bieżącej edycji pełnił Zespół Ekspertów i najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego (Rada Programowa edycji 2017 www.fire-expo.pl). Natomiast na uczestników jak co roku czekał bogaty program pokazów i testów działania systemów przygotowany przez Partnerów i Prelegentów kongresu. Patronat Medialny nad 14 edycją kongresu sprawowało liczne grono przedstawicieli prasy i mediów w liczbie ponad 60 tytułów wydawnictw i portali branżowych w których publikowane były newsy związane z wydarzeniem. W mediach będących Patronami Medialnymi Kongresu (wykaz na stronie www.fire-expo.pl) ukazują się już pierwsze podsumowania oraz galerie z konferencji.

Email
Facebook
Google+
Twitter
SOCIALICON